IMVO in China

Laatst gecontroleerd op:
25 augustus 2023
Gepubliceerd op:
27 juni 2011

In China heeft (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen - (I)MVO - de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Dit komt mede door de toenemende aandacht voor en noodzaak van verduurzaming van de groei. Door de belangrijke rol van China in wereldwijde productieketens is dit een positieve ontwikkeling.

IMVO en uw bedrijfsvoering

Zakendoen in China biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er ook op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, voorkomt en aanpakt. En dat u hierover communiceert. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze bieden u een handvat om met onderwerpen zoals kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.

Marktpositie versterken

De Nederlandse overheid werkt voortdurend aan wetten en richtlijnen om de veiligheid van producten en mensen te vergroten en de vergroening van de economie te stimuleren. (I)MVO is niet alleen goed voor 'people, planet & profit'. Duidelijk maken hoe een bedrijf bijdraagt aan de ontwikkeling van China is voor buitenlandse bedrijven ook een manier om hun marktpositie te versterken. (I)MVO is steeds meer een 'business case'. Daarnaast blijft (I)MVO – vooral handhaving van bestaande wet- en regelgeving – wel een uitdaging. Kennis van de lokale sociale en culturele context is essentieel voor een goede (I)MVO-strategie.

Arbeidsomstandigheden

In China is de bescherming van werknemers nauwkeurig geregeld in het nationale arbeidsrecht. In de praktijk is de situatie niet altijd in lijn met internationale standaarden, zoals die van de International Labour Organization (ILO).

Voor Nederland zijn de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen leidend. Deze brengen voor Nederlandse bedrijven in China verantwoordelijkheden mee op het gebied van due diligence.

Due diligence

Bedrijven geven aan dat due diligence in de productieketen lastig is. Werknemers in fabrieken vertrekken als ze niet genoeg overuren mogen maken, of als de lonen niet hard genoeg stijgen. Een goed personeelsbeleid zorgt voor een lager personeelsverloop, ervaren medewerkers en daardoor voor kostenbesparing. Zorg dat het personeelsbeleid aansluit bij de lokale context. Door over de invulling van dit beleid te praten met werknemers, zakenpartners en lokale overheden, kunt u problemen voorkomen.

Het Nederlandse postennetwerk in China wijst u graag de weg naar relevante wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Kijk ook op de Chinese overheidswebsite van de Ministry of Human Resources and Social Security en de State Administration of Work Safety.

Milieu

De hoge economische groei in China heeft grote gevolgen voor het milieu. Hierbij gaat het niet alleen om luchtkwaliteit, maar ook om water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit. De Chinese overheid heeft hier steeds meer aandacht voor en zoekt naar een balans tussen duurzaamheid en economische groei. China is niet alleen een grote vervuiler, maar inmiddels ook wereldwijd de grootste investeerder in groene energie.

Corruptie

Corruptie bij overheid en bedrijfsleven komt voor. De laatste jaren staat anti-corruptie hoog op de agenda van het Chinese leiderschap.

Global Compact

Meer dan 300 Chinese (private en staats-)bedrijven hebben zich aangesloten bij Global Compact. Dit is een initiatief dat streeft naar bestrijding van corruptie en verbetering van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu.

MVO Nederland en het Nederlandse postennetwerk in China geven advies over hoe u met corruptie om kunt gaan. Ook heeft Transparency International een afdeling in Peking.

Overheid en harmonious society

China is een politieke economie en kent veel ministeries en centrale overheidsorganen die relevant (kunnen) zijn voor uw bedrijf en uw (I)MVO-strategie. Daarnaast spelen de lokale overheden een belangrijke rol, zoals de Environmental Protection Bureaus en Departments of Commerce. De toepassing, het bereik en handhaving van (I)MVO-beleid kan per regio sterk verschillen. In de meer ontwikkelde gebieden van China (Peking, Shanghai en Pearl River Delta) is (I)MVO over het algemeen beter bekend dan in het Westelijke deel van het land.

Harmonious Society

(I)MVO-onderwerpen worden in China vaak gekoppeld aan het concept van 'harmonious society'. Dit is een sociaal-politiek concept dat teruggrijpt op de leer van Confucius. Doel is om het belang van stabiliteit en harmonie in de Chinese ontwikkeling te benadrukken.

E-learning (I)MVO bij zakendoen in China

Voor ondernemers die actief zijn op de Chinese markt biedt RVO in de International Business Academy een gratis e-learning aan over (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen - (I)MVO. Wat zijn de aandachtspunten? Waar liggen de kansen? Meld u direct aan of bekijk een voorproefje in de onderstaande video.

Volg de e-learning IMVO bij zakendoen in China

Factsheet MVO in China

Download de factsheet over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in China. In de factsheet vindt u een korte beschrijving van wat MVO in China inhoudt en leest u welke onderwerpen belangrijk zijn.

  Breng risico's in kaart 

  De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in China. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. 

  Meer weten?

  • RVO biedt uitgebreide informatie en wijst ondernemers de weg naar informatie over (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • De Nederlandse ambassade in Peking, de consulaten-generaal in Shanghai, Hongkong, Guangzhou en Chongqing en de 6 NBSO's in China hebben MVO hoog op de agenda staan. Zij ondersteunen Nederlandse bedrijven met informatie en contacten.
  • Het IMVO-steunpunt helpt u op weg met advies en informatie om (internationaal) maatschappelijk verantwoord te ondernemen en due diligence toe te passen.

  Vragen over verantwoord ondernemen in China?

  Onze adviseurs helpen u graag verder.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?