Egypte: ontdek uw kansen in de klimaat- en waterslimme landbouw

Gepubliceerd op:
20 februari 2024

De combitrack Klimaat- en waterslimme landbouw in Egypte biedt grote zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers in de tuinbouw-, zaad- en watersector. In deze combitrack ontmoeten Egyptische, Nederlandse en internationale bedrijven elkaar. Doel is de ontwikkeling van een toekomstbestendige agrarische sector in Egypte. Een sector bestand tegen hoge temperaturen, watertekorten en verzilting. 

NL Paviljoen op de Saharabeurs in Egypte

Heeft u interesse in de combitrack klimaat- en waterslimme landbouw? En wilt u meer weten over zakelijke kansen voor duurzame agrofoodproducten in Egypte en de MENA-regio? Neem dan deel aan het NL Paviljoen op vakbeurs Sahara 2024 in Egypte. De vakbeurs vindt plaats van 15 tot en met 17 september.

Uitdagingen in de Egyptische tuinbouw

Egypte was in de verre oudheid een agrarische grootmacht. Inmiddels is de toestand wat minder rooskleurig en moet de Egyptische agrarische sector veranderen om te overleven. Net als veel andere landen heeft Egypte te kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Stijgende temperaturen en een hoger zoutgehalte in de bodem zorgen voor lagere agrarische opbrengsten.

Ook hebben de boeren te maken met bodemziekte, minder grondwater, en vervuild water door bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De kleinere boerenbedrijven hebben last van versnippering van de landbouwgrond. Ook werken die kleine bedrijven vaak nog op een ouderwetse manier. Volgens Renate Douwes, Business Development Coach van RVO, is verandering hard nodig. "Als ze op dezelfde manier landbouw blijven bedrijven, is er over 10 jaar geen landbouwgrond meer. De bodem is dan te verzilt."

Een ander probleem in Egypte is de ongelijkheid tussen man en vrouw. Veel vrouwen werken in de agrarische sector maar verdienen daarmee weinig tot niets. Ook is het voor vrouwen en jongeren lastig om zelf een boerenbedrijf te beginnen. 

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Egypte wil minder afhankelijk worden van de import van voedingsmiddelen. Het land wil voedselzekerheid voor de eigen bevolking, maar wil ook meer agrarische producten exporteren. Nederland kan hierbij oplossingen bieden. Ons land heeft al een goede handelsrelatie met Egypte én de nodige kennis in huis om Egypte te helpen met zijn landbouwproblematiek. Nederland kan oplossingen bieden op het gebied van:

 • Uitgangsmateriaal 
 • Irrigatie- en watersystemen
 • Bedekte teelt
 • Coöperatievorming en ketenontwikkeling
 • Kennisdeling over grond- en watergebruik, gewaskeuze en verzilting
 • Samenbrengen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Ondanks deze kansen is handel tussen Nederland en Egypte niet vanzelfsprekend. Vanwege de economische crisis in Egypte is het voor buitenlandse bedrijven soms lastig om buitenlandse valuta het land uit te krijgen. Ook de politieke situatie kan drempels opwerpen. Daarom is het nodig om betrouwbare lokale partners te hebben en kennis van de lokale omstandigheden.

Doelen van de combitrack Klimaat- en waterslimme landbouw in Egypte

De doelen van deze combitrack richten zich zowel op grotere als kleinere Egyptische bedrijven. Voor grotere bedrijven, die vaak al internationaal zakendoen, is matchmaking heel belangrijk. Kleinere bedrijven zijn vooral gebaat bij het vormen van coöperaties en het vers houden van hun producten, bijvoorbeeld door gekoelde opslag.
De concrete langetermijndoelen van deze combitrack zijn:

 • Betere klimaatbestendigheid door een gezonde en vruchtbare landbouwbodem.
 • Productievere en klimaatbestendige agrarische bedrijven.
 • Minder watergebruik in open teelt en kasteelt.
 • Duurzamer ondernemen, bijvoorbeeld door het gebruik van agrarisch afval voor bemesting.
 • Jonge en vrouwelijke agrarische ondernemers vergroten hun bedrijf en creëren banen met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.
 • Jonge en vrouwelijke agrariërs krijgen de juiste kennis en skills, en krijgen voldoende betaald voor hun werk.
 • Meer handel tussen Nederland en Egypte in bovenstaande sectoren.

De combitrack wil deze doelen behalen door onder meer bestaande RVO-programma's in te zetten. Zo komen er impactclusters, waarbij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samenwerken met Egyptische partners. Er komen Impact Clusters voor onder meer open teelt en zaden, met demonstratieprojecten voor klimaatslimme landbouw.

Voor bedekte teelt wil deze combitrack gebruikmaken van het programma Partners for International Business (PIB). Hiermee kunnen Nederlandse bedrijven  samenwerken om de Egyptische markt te betreden.

Welke kansen biedt de combitrack Klimaat- en waterslimme landbouw u?

De combitrack klimaat- en waterslimme landbouw in Egypte richt zich op 4 kansrijke (sub-sectoren):

 • Open teelt
 • Bedekte teelt (kassen)
 • Zaadproductie
 • Water

Voor de watersector zijn er kansen in irrigatie, oplossingen voor waterbesparing, waterzuivering, agrarisch hergebruik van afvalwater, ontwikkeling van landbouw op verzilte gronden, bodemverbetering en deltamanagement.

Voor Nederlandse zaadproducenten zijn er kansen om nieuwe producten te testen in Egypte, om ze daarna te introduceren bij Egyptische boeren. Het gaat dan om zaden die bestand zijn tegen hitte, droogte, verzilting en plantenziektes.

Voor de openteelt-sector wil de track Nederlandse bedrijven samenbrengen die kleinschalige agrariërs kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij schaalvergroting, en om boeren meer te laten werken binnen een coöperatie. Maar ook bijvoorbeeld bij de digitalisering van professionele informatie (data over het weer, marktinformatie).

Bij bedekte teelt gaat het deels om het vergroten van de juiste kennis van Egyptische jonge boeren. Maar ook om het leveren en onderhouden van kassen, agrarische apparatuur en technologie, bijvoorbeeld om de oogst vers te houden. Verder zijn er mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om zelf productief te worden of te investeren in de Egyptische kastuinbouw.

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!  

Combitracks
In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?