Zakelijke kansen in Egypte

Gepubliceerd op:
23 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
4 juli 2022

Van alle Noord-Afrikaanse landen exporteren we het meeste naar Egypte. Sommige Nederlandse ondernemers zijn al actief op de Egyptische markt. 

Landbouw

In Egypte bereikt de helft van de landbouwproductie nooit de markt. Deze verliezen treden voornamelijk op bij de naoogst-processen. Modernisering van de Egyptische landbouw kan leiden tot een verhoogde voedselproductie, efficiënt watergebruik en oplossingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen, zoals het duurzaam verwerken van landbouwafval. Voor landbouwkundige samenwerking liggen hier goede kansen.

Lees meer over deze kansen in onderstaand rapport en op de website Agroberichten van de Landbouwraad. Neemt u voor vragen contact op met de Landbouwraad in Cairo.

Energie

De Egyptische energiesector moderniseert snel. Egypte wil zich graag profileren als energiehub. De energiemarkt biedt kansen op het gebied van energietransport, opslag, verwerking, opwekking en technische assistentie.

Ook duurzame energie biedt kansen. Op dit moment komt nog een gering percentage van de energie uit hernieuwbare energiebronnen. De Egyptische overheid streeft naar een bijdrage van 37% aan de totale energie in 2035. Lees meer in het onderstaande rapport.

Water

De beschikbaarheid van water, nu en in de toekomst, is een van de grootste zorgen van de Egyptische overheid. Voor de watervoorziening is Egypte nog steeds bijna helemaal afhankelijk van de Nijl. Die zal op korte tot middellange termijn de belangrijkste bron blijven. Geleidelijk moeten alternatieve bronnen een deel van de watervoorziening overnemen.

Belangrijke reden voor de overgang naar alternatieve bronnen is de mogelijke invloed van toekomstige ontwikkelingsprojecten in bovenstroomse landen (de landen die geografisch gezien onder Egypte liggen en waar de Nijl ook doorheen stroomt) op de afvoer van de Nijl.

Waterefficiëntie en -management is een belangrijk onderwerp voor de Egyptische overheid. Daarmee zou toekomstige schaarste het hoofd geboden kunnen worden. Dit betekent dat Egypte meer gaat investeren in het hergebruik van afvalwater. De overheid wil de invoering van moderne irrigatietechnieken bevorderen.

De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen op het gebied van:

  • efficiënt watergebruik
  • watermanagement
  • introductie van (nieuwe) watertechnieken
  • technische hulp

Havenontwikkeling

Naast een aantal kleinere havens, heeft Egypte ook een grote haven: Alexandrië. Daarnaast is het Suezkanaal een belangrijke transportroute door Egypte. De havens en het kanaal zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven kansen op het gebied van onder andere:

  • transport en logistiek;
  • overstappen naar duurzame energiebronnen;
  • modernisering en efficiënt gebruik van toegepaste technieken;
  • technische assistentie en baggerwerkzaamheden.

Aquacultuur

In de Egyptische aquacultuur liggen er ook kansen voor Nederlandse ondernemers. De aquacultuurproductie in Egypte is in grootte 8e wereldwijd, voor de tilapia zelfs 3e. De sector groeit en er liggen kansen voor (lokale) productie van duurzame, circulaire eiwitten tot voer. Denk aan bijproducten van onder andere de pluimvee- en brouwerijsector en insecten.

Dat vermindert ook de noodzaak om voer te importeren. Daarnaast is het ook gunstig voor de lokale werkgelegenheid. Dit marktrapport onderzoekt deze kansen en bekijkt de waardeketen in de Egyptische aquacultuursector.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Let op: voor dit land gelden internationale economische sancties. Wilt u weten welke gevolgen deze sancties hebben voor aanbestedingen van internationale organisaties? Neem contact op met het Team Internationale Organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten Egypte

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Hieronder vindt u rapporten over de belangrijkste sectoren in Egypte.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Downloads

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?