Zakelijke kansen in Egypte

Gepubliceerd op:
23 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
2 maart 2023

Van alle Noord-Afrikaanse landen exporteren we het meeste naar Egypte. Sommige Nederlandse ondernemers zijn al actief op de Egyptische markt. 

Denk aan verantwoord ondernemen

Zakendoen in Egypte kent uitdagingen die om een goede voorbereiding vragen. U moet er goed op letten dat u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt (IMVO).

Uw bedrijf mag geen negatieve invloed hebben op de plaatselijke situatie. Onderzoek bijvoorbeeld of er in uw keten of bij uw zakenpartner geen mensenrechtenschending of schade aan het milieu plaatsvindt. Wilt u weten hoe u dit aanpakt?

Handelsmissie Afvalverwerking en Circulaire Economie maart 2023

Wilt u meer weten over zakelijke kansen in de afvalverwerking in Egypte? Meldt u zich dan aan voor de Handelsmissie Afvalverwerking en Circulaire Economie naar Egypte. Deze missie vindt plaats van 12 tot en met 16 maart 2023 in Caïro. U krijgt de mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden en marktkansen te ontdekken in Egypte.

Agro & Food

Een handleiding voor exporteurs in landbouwsector

De Egyptische landbouwsector biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Het doel van het onderzoek Trade Barriers Facing Dutch Exporters in Egypt: "An exporters manual" is om Nederlandse exporteurs een gedetailleerde leidraad te bieden. Het rapport helpt bij het exporteren van bepaalde landbouwproducten naar Egypte. Het gaat niet alleen over het exportproces, maar geeft ook informatie op de geschatte kosten en tijd. Daarbij gaat het vooral om het exporteren van de volgende landbouwproducten:

 • groentezaden
 • aardappelzaden
 • pesticiden
 • chemische meststoffen
 • organische pesticiden en meststoffen
 • vlees- en kipproducten
 • zuivelproducten

Kansen in de modernisering van de Egyptische landbouw

In Egypte bereikt de helft van de landbouwproductie nooit de markt. Deze verliezen treden voornamelijk op bij de naoogst-processen. Modernisering van de Egyptische landbouw kan leiden tot een verhoogde voedselproductie, efficiënt watergebruik en oplossingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen, zoals het duurzaam verwerken van landbouwafval. Voor landbouwkundige samenwerking liggen hier goede kansen.

Lees meer over deze kansen in onderstaand rapport en op de website Agroberichten van de Landbouwraad. Neemt u voor vragen contact op met de Landbouwraad in Cairo.

Energie

Energiehub

De Egyptische energiesector moderniseert snel. Egypte wil zich graag profileren als energiehub. De energiemarkt biedt kansen op het gebied van energietransport, opslag, verwerking, opwekking en technische assistentie.

Duurzame energie

Bekijk het marktrapport 'Quick scan in the Egyptian Economy in the sectors of: Renewable Energy, Ports, Development & Waste Management' voor meer informatie.

Egypte is een aantrekkelijke markt voor investeringen in hernieuwbare energie. Het land heeft ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie. Maar ook een groot natuurlijke potentieel voor zonne- en windenergie. Daarnaast is er ontwikkeling van binnenlandse fabricagemogelijkheden voor componenten en is de energiemarkt liberaal en concurrerend.

Denk bij duurzame energie in Egypte aan kansen in:

 • waterkracht
 • windparken
 • zonne-PV's
 • geconcentreerde zonne-energie (CSP)
 • zonnewater
 • verwarming (SWH)
 • biomassa
 • afval-naar-energietechnologieën
 • geothermische energie

In dit marktrapport staat ook meer over kansen in de havenontwikkeling en afvalmanagement van Egypte.

Op dit moment komt nog een gering percentage van de energie uit hernieuwbare energiebronnen. De Egyptische overheid streeft naar een bijdrage van 37% aan de totale energie in 2035. Lees meer in het onderstaande rapport 'Egypt and the Netherlands: Towards cooperation in the Energy'.

Water

De beschikbaarheid van water, nu en in de toekomst, is een van de grootste zorgen van de Egyptische overheid. Voor de watervoorziening is Egypte nog steeds bijna helemaal afhankelijk van de Nijl. Die zal op korte tot middellange termijn de belangrijkste bron blijven. Geleidelijk moeten alternatieve bronnen een deel van de watervoorziening overnemen.

Belangrijke reden voor de overgang naar alternatieve bronnen is de mogelijke invloed van toekomstige ontwikkelingsprojecten in bovenstroomse landen (de landen die geografisch gezien onder Egypte liggen en waar de Nijl ook doorheen stroomt) op de afvoer van de Nijl.

Waterefficiëntie en -management is een belangrijk onderwerp voor de Egyptische overheid. Daarmee zou toekomstige schaarste het hoofd geboden kunnen worden. Dit betekent dat Egypte meer gaat investeren in het hergebruik van afvalwater. De overheid wil de invoering van moderne irrigatietechnieken bevorderen.

De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen op het gebied van:

 • efficiënt watergebruik
 • watermanagement
 • introductie van (nieuwe) watertechnieken
 • technische hulp

Havenontwikkeling

Naast een aantal kleinere havens, heeft Egypte ook een grote haven: Alexandrië. Daarnaast is het Suezkanaal een belangrijke transportroute door Egypte. De havens en het kanaal zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven kansen op het gebied van onder andere:

 • transport en logistiek;
 • overstappen naar duurzame energiebronnen;
 • modernisering en efficiënt gebruik van toegepaste technieken;
 • technische assistentie en baggerwerkzaamheden.

Bekijk het rapport hieronder 'Quick scan in the Egyptian Economy in the sectors of: Renewable Energy, Ports, Development & Waste Management' voor meer informatie over kansen in de havenontwikkeling.

Aquacultuur

In de Egyptische aquacultuur liggen er ook kansen voor Nederlandse ondernemers. De aquacultuurproductie in Egypte is in grootte 8e wereldwijd, voor de tilapia zelfs 3e. De sector groeit en er liggen kansen voor (lokale) productie van duurzame, circulaire eiwitten tot voer. Denk aan bijproducten van onder andere de pluimvee- en brouwerijsector en insecten.

Dat vermindert ook de noodzaak om voer te importeren. Daarnaast is het ook gunstig voor de lokale werkgelegenheid. Dit marktrapport onderzoekt deze kansen en bekijkt de waardeketen in de Egyptische aquacultuursector.

Afvalverwerking

Egypte heeft in de steden te maken met een afvalverwerkingsprobleem. Dat komt onder andere door een snelle bevolkingsgroei; verstedelijking; industrialisatie en toename van consumptie. Diverse pogingen tot afvalscheiding zijn niet gelukt.

Onderstaand rapport - dat is gemaakt in opdracht van RVO en de ambassade van Egypte - beschrijft de afvalverwerking van steden en landbouw. Het onderzoek geeft een overzicht van de waardeketens in de Egyptische afvalsector en legt ook uit welke kansen er liggen voor Nederlandse ondernemers.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Meer weten?

Alle marktrapporten over Egypte

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en landbouwraden publiceren wij regelmatig marktrapporten over kansrijke sectoren in Egypte. U vindt ze op deze pagina ter download. Maar er zijn mogelijk nog rapporten: voor sectoren die hier niet genoemd zijn. In onze bibliotheek vindt u een volledige lijst van marktrapporten in Egypte.

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Meer informatie

 • In de agenda internationaal ondernemen vindt u alle internationale activiteiten die wij (samen met andere partijen) organiseren. U kunt rechts bij Landen verfijnen op Egypte.
 • Op internationaalondernemen.nl vindt u soms ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Selecteer hiervoor het land Egypte en eventueel uw sector. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook andere handelsbevorderende organisaties hier interessante marktrapporten.
 • Lees het artikel over zakendoen in Afrika.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?