Marktstudie Golfregio: kansen in de watersector

Laatst gecontroleerd op:
12 juli 2023
Gepubliceerd op:
31 mei 2022

Hoe ziet de watersector in de Golfregio eruit en welke kansen liggen er voor Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van de marktstudie 'Water Sector in the Gulf Region'. Vraag het volledige rapport aan via de button.

Oman

In mei 2022 publiceerde het Regionale Business Development Team, in samenwerking met RVO, een marktstudie over de watersector in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Dit Engelstalige rapport geeft u een overzicht van de huidige ontwikkelingen en uitdagingen. Ook gaat het rapport in op de kansen voor Nederlandse ondernemers en hoe u daarop inspeelt.

Achtergrond van de watersector in de Golfregio

De Golfregio heeft de afgelopen jaren een enorme economische groei doorgemaakt. Die groei gaat samen met verstedelijking, bevolkingstoename en ontwikkelingen in de infrastructuur. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar drinkwater. Volgens het World Resources Institute zal de Golfregio in 2040 een van de meest waterschaarse regio's ter wereld zijn.

Uitdagingen

Dit rapport gaat in op de belangrijkste uitdagingen op het gebied van water in de Golfregio:
•    waterschaarste bij drinkwaterproductie;
•    afvalwatermanagement;
•    efficiënt gebruik van water;
•    watergebruik voor landbouw;
•    vervuiling.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Drinkwater

In Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman stijgt de vraag naar schoon drinkwater. Om hieraan te kunnen voldoen moeten ontziltingsinstallaties gebouwd worden. Daarbij wordt steeds meer gekeken naar mogelijkheden om deze installaties te laten draaien op duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie.

Afvalwater

Er is een toenemende vraag naar technologie en innovaties op het gebied van afvalwaterzuivering. Ook het hergebruik van afvalwater is van belang.

Watergebruik in de landbouwsector

Het grootste deel van het water in de regio wordt gebruikt voor landbouw. Er is behoefte aan innovaties en technologieën die efficiënt watergebruik voor de landbouw mogelijk maken. 

Efficiëntie

Door de toenemende bevolkingsgroei stijgt ook de vraag naar drinkwater. Naast de focus op het aanbod, staan efficiëntie en watermanagement ook hoog op de agenda. 

Strategische projecten

Alle 3 de landen kijken naar strategische projecten voor wateropslag op lange termijn, zoals Aquifer Storage and Recharge. 

3 Tips voor de watersector in de Golfregio

1. Leer de cultuur goed kennen

Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in de Golfregio vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Neem deel aan evenementen

Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de watersector.

3. Neem contact op met de ambassade

De ambassades in de Golfregio kunnen bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties en vergroot uw kansen in de Golfstaten door contact op te nemen met een van de ambassades in de Golfregio.

Gratis het rapport ontvangen?

De volledige marktstudie gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

Contacten

Partners for International Business Programme Water for Gulf Region
Heeft u interesse in samenwerking met andere Nederlandse bedrijven in de watersector in de Golfregio? Neem dan contact op met marrieke-van.oversteeg@minbuza.nl

Netherlands Water Partnership en Water Alliance 
Zowel het NWP als de Water Alliance kijken naar kansen in de regio. Ook zijn ze regelmatig betrokken bij de organisatie van evenementen in de regio. 

Nederlandse Ambassadenetwerk in de Golfregio 
De ambassade en het Regional Business Development Team kunnen contacten leggen en u op de hoogte houden van relevante evenementen en ontwikkelingen.

Contactpersonen:

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?