Exportregels Iran

Laatst gecontroleerd op:
10 november 2023
Gepubliceerd op:
6 juni 2013

U heeft uw kansen onderzocht en wilt uw product naar Iran exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Iraanse markt.

Let op: bij exporteren naar Iran krijgt u mogelijk te maken met internationale sancties. Lees hierover meer op onze pagina Sancties Iran.

Houd er rekening mee dat hieronder slechts grofweg is opgesomd waaraan u moet denken bij de export van goederen. Bovendien veranderen regels vaak. Heeft u informatie op maat nodig? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Factsheets over exportonderwerpen

Onze ambassade in Iran heeft factsheets opgesteld over exportonderwerpen. Deze factsheets kunnen u helpen bij het exporteren van uw producten. De ambassade past de factsheets vaak aan in verband met de actualiteit. Vraag de meest actuele factsheets op door een e-mail te sturen naar teh-ea@minbuza.nl. Er zijn Engelstalige factsheets beschikbaar over de volgende onderwerpen:

 • Due diligence & compliance;
 • Establishing and registering a company in Iran;
 • Foreign exchange;
 • Free zones;
 • Higher education & research;
 • Import regulations;
 • Intellectual property;
 • Work permits in Iran;
 • Renewable energy.

Iraanse product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Iran laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de in Iran geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

Kijk voor meer informatie over verpakkingseisen in de Access2Markets portal onder de kopjes 'Packaging, Marking and Labelling Requirements en  'Country of Origin Labelling'. 

In Iran gaat de Iran National Standards Organization (INSO) over producteisen. Bekijk voor meer informatie over normen en eisen het kopje 'Standards and Conformity'. 

Producteisen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Iran wil exporteren. Denk aan de export van bloembollen, groenten en fruit, aardappelen en sierteelt.

Uw producten exporteren naar Iran

De uitvoeraangifte

Gaat u uw producten exporteren naar een land buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of 'exportaangifte (EX-A)'.

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen. Lees onze informatie over Incoterms.

Vind ook meer informatie over Incoterms op de site van de KVK en lees over het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Gebruik Access2Markets: de bron over exportregels

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • Producteisen
 • Registratie van de exportproducten
 • Benodigde exportdocumenten
 • Vergunningen
 • Invoerrechten

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan Exporteren buiten de EU: Access2Markets.

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Kijk dan op de speciale sectie over tarieven op Access2Markets. Vul dan ook eerst uw HS-code en het land in.

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces, moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Uw klant kan daar ook om vragen. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt. Wilt u meer weten over het certificaat van oorsprong of een aanvragen? Bekijk dan meer over het certificaat van oorsprong op de KVK-website. Of neem contact op via telefoon of chat.

Tijdelijke invoer: ATA-carnet

Het ATA-carnet wordt erkend in Iran, maar is niet voor alles inzetbaar. Bekijk de factsheet van de KVK waar u het ATA-carnet voor kunt gebruiken.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Iran

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Iraanse douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De Access2Markets portal beschrijft in het hoofdstuk 'Customs Procedures and Regulations' wat u moet regelen. Denk onder andere aan een:

 • handelsfactuur;
 • vrachtdocumenten (een Bill of Lading bij scheepvaart en een Air Waybill in het geval van luchtvracht);
 • paklijst;
 • verzekeringsdocumenten.

Pre-shipmentinspectie

Over het algemeen vereisen zendingen met een waarde van $ 20.000, een Certificate of Inspection (COI). Dit certificaat wordt uitgegeven na een pre-shipment inspectie (PSI). De verantwoordelijke autoriteit hiervoor is de centrale bank van de Islamitische Republiek Iran (CBI).

Kijk voor meer informatie in de Access2Markets portal onder het kopje 'Pre-shipment Inspection'.

Halalcertificaat

Bij export van een groot aantal producten naar Iran is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is belangrijk dat u onderzoekt welke specifieke eisen er in Iran gelden voor uw product. Lees meer over halalcertificering.

In Iran gaat de Iran National Standards Organization (INSO) over de halalnormen.

Productspecifieke documenten

Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. Ook hiervoor kunt u terecht bij de Access2Markets portal. Als u uw productcode heeft ingevuld, vindt u hierover meer informatie onder de relevante kopjes. Bijvoorbeeld 'Foodstuffs' of 'Plants and Seeds'.

Handelsrelatie EU - Iran

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren. Denk aan sancties die er gelden. Kijk op de website van de Europese Commissie voor meer informatie over de handel met Iran.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Iran kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen, waaronder sanitaire en fytosanitaire maatregelen.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Diverse goederen zijn verboden om naar Iran te exporteren. Denk aan alcohol, varkensvlees en tweedehands kleding. Kijk ook hiervoor in de Access2Markets portal. Onder het hoofdstuk 'Prohibited Imports' staat welke goederen u niet mag invoeren in Iran.

Vragen over exportregels in Iran?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?