Ivoorkust: vind zakelijke kansen in de ontwikkeling van duurzame tuinbouw

Gepubliceerd op:
16 november 2023

Nederland speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van duurzame tuinbouw in Ivoorkust. Wilt u als ondernemer ook uitbreiden naar Ivoorkust of investeren in de opschaling van landbouwactiviteiten? Dan bent u van betekenis voor de toekomst van lokale jongeren en vrouwen.  

Combitracks

Uitdagingen in de tuinbouwsector van Ivoorkust

In Ivoorkust werken vooral familiebedrijven in de groenteteelt. Deze bedrijven hebben kleine percelen land, voornamelijk in open velden. Ze zijn afhankelijk van slecht gecontroleerde irrigatiesystemen (handmatige bewatering). De opbrengsten blijven laag en onregelmatig. Daarnaast zorgt het gebruik van te veel bestrijdingsmiddelen tot ernstige gezondheidsproblemen bij boeren en kinderen.

Jongeren in Ivoorkust kiezen nog te weinig voor een opleiding of onderneming in de tuinbouw. Zodra jonge mensen wel opgeleid zijn, bijvoorbeeld dankzij het Nederlandse project HortIvoire, lopen zij tegen problemen aan. Denk aan een gebrek aan toegang tot financiering voor startende landbouwbedrijven. De behoefte aan werkgelegenheid voor jongeren en nieuwe economische perspectieven is groot.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Ivoorkust kent al jaren een stabiele economische groei. Het Afrikaanse land hoort ook dankzij de ontwikkeling in de landbouwsector tot de snelstgroeiende economieën in de wereld. 

Rondom de hoofdstad Yamoussoukro en ten noorden daarvan, zijn al veel tuinbouwinitiatieven. Dit biedt volop kansen voor u als Nederlandse ondernemer of investeerder. 

"We willen projecten opzetten met Nederlandse ondernemers om duurzame tuinbouw echt van de grond te krijgen in Ivoorkust."

Ben Kubbinga
LNV-Ivoorkust

Studies naar marktkansen in Ivoorkust 

RVO en de Nederlandse Ambassade in Ivoorkust lieten meerdere studies uitvoeren naar marktkansen. In deze marktrapporten leest u meer over de kansen voor ontwikkeling, investering en ondernemen in Ivoorkust.

Doelen combitrack Ivoorkust HortiNord

Alwin Quispel, Business Development Coach bij RVO, zegt dat de Nederlandse overheid met de combitrack HortiNord Nederlandse expertise wil inzetten in de duurzame tuinbouw. Hij legt uit dat het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zo zakelijke kansen creëren voor jonge en vrouwelijke Ivorianen. "Tegelijk draagt de combitrack bij aan een verhoogde marktproductie van duurzame en professionele tuinbouw. En een gezonder voedselsysteem met meer biodiversiteit en minder voedselverspilling."

De doelen van de combitrack HortiNord op een rij:

  • Het opschalen van duurzame tuinbouw – open veld en in kassen – in het noorden van Ivoorkust dankzij Nederlandse private en publieke oplossingen. Lokale jongeren (vooral vrouwen) worden opgeleid en ondersteund bij het starten en opschalen van hun bedrijf.  
  • Het weer gezond maken van de Ivoriaanse bodem met agro-ecologie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van natuurlijke hulpbronnen en diensten, zonder deze te beschadigen. Ook hiervoor krijgen lokale jongeren (vooral vrouwen) een opleiding, en zijn er agro-ecologische demonstratievelden.  
  • De oprichting van trainingsprogramma's, gericht op (sociaal) ondernemerschap, (sociale) innovatie en investeringsbereidheid. Ondernemers in opleiding worden voorbereid op het leiden van een onderneming of coöperatie. Ook krijgen zij training voor het op de markt brengen en promoten van hun producten ('route-to-market'). Daarnaast krijgen geselecteerde Ivoriaanse bedrijven ondersteuning bij markttoegang.  
  • Het ondersteunen van de samenwerking in het toepassen van kennis en technologieën tussen lokale en Nederlandse mkb-bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Net als de ondersteuning van sectororganisaties. Dit zorgt voor een professionelere tuinbouwsector in Ivoorkust.

Welke kansen biedt de combitrack HortiNord u?  

Alwin Quispel vertelt dat de Nederlandse tuinbouwsector een sterke en concurrerende basis heeft, maar ook worstelt met bijvoorbeeld hoge energie- en arbeidskosten. "Ivoorkust en Nederland hebben al een goede basis gelegd voor samenwerking. Tijdens de SARA-beurs in Ivoorkust (oktober 2023) werden 2 Memorandums of Understanding (MoU) ondertekend. Als u uw succesvolle activiteiten uitbreidt naar Ivoorkust, dan biedt dit u volop kansen voor groei."

Zakelijke kansen die deze combitrack u kan bieden:

  • Het in Ivoorkust op de markt brengen van uitgangsmaterialen zoals zaden, meststoffen en substraten, maar ook technologieën voor bijvoorbeeld irrigatie en kassen.  
  • Kansrijke samenwerkingen met lokale ondernemers en opschaling van uw agro-ecologische activiteiten.  
  • Maak gebruik van het sterke partnerschap tussen de Nederlandse overheid en de (lokale) Ivoriaanse overheid, kennisinstellingen, al actieve Nederlandse bedrijven en lokale organisaties. Bij samenwerking met andere bedrijven kunt u gebruikmaken van het subsidieprogramma Impact Clusters (IC).
  • Een sterke positie van Nederlandse bedrijven in Ivoorkust die voorkeurspartner zijn bij tuinbouwontwikkelingen.
  • Activiteiten: bezoek aan handelsbeurzen, demonstratiedagen, kansenseminars, SARA. Maar ook studies, proeven, demonstraties en trainingscentra.  

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?     

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!    

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?