Marktrapport Japan: kansen in de offshore windsector

Laatst gecontroleerd op:
27 maart 2024
Gepubliceerd op:
21 juli 2022

In 2022 is in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Tokio en RVO een marktonderzoek uitgevoerd naar de kansen in de floating offshore windsector in Japan. In dit rapport krijgt u een overzicht van de huidige offshore windsector in Japan, welke kansen er liggen en hoe u daarop inspeelt. Vraag het volledige rapport aan via de knop onderaan de pagina.

Windmolens op zee

De Japanse offshore windsector

Er worden wereldwijd steeds meer offshore windenergieprojecten gepland en gerealiseerd. Ook in Japan is er groeiende aandacht voor duurzame energiebronnen zoals offshore wind. In 2019 waren waterkracht-  en zonne-energie goed voor zo’n 80% van de hernieuwbare energie van het land. Minder dan 1 procent van de Japanse stroom werd in dat jaar opgewekt door wind. 

Nieuwe doelstelling

Japan kondigde in oktober 2021 een nieuwe doelstelling aan. Het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsmix van het land zou tegen 2030 moeten stijgen tot 36-38 %, om de CO2-neutrale doelstelling voor 2050 te bereiken. Volgens het plan wil Japan 5% van de groene energie uit windenergie halen. De volledige beoogde verdeling is als volgt: 

  • 14-16% uit zonne-energie; 
  • 11% uit waterkracht;
  • 5% uit wind;
  • 5% uit biomassa;
  • 1% uit geothermie.

In 2018 is de Offshore Wind Promotion Act in werking getreden. De wet introduceert een nieuw en broodnodig kader voor offshore windprojecten in de territoriale wateren van Japan. Hierdoor kunnen windparken daar tot 30 jaar gebruikt worden. Met name offshore windfaciliteiten in 'deep waters' en andere gebieden buiten de Japanse havens worden aangepakt, wat nieuwe kansen biedt voor de particuliere sector. Terwijl onshore windparken worden beperkt door een gebrek aan beschikbare ruimte en geluidsoverlast, vormen offshore-locaties een aantrekkelijk lange termijn alternatief voor zowel binnenlandse als internationale spelers die al lang moeite hebben om grote offshore windprojecten te ontwikkelen.

Uitdagingen en kansen

Japan staat voor veel uitdagingen bij het opzetten van een offshore windindustrie. Het land kan leren van de ervaringen van andere landen op dat gebied (technologische vooruitgang, kostenverbeteringen, ontwerpregelgeving en financiële prikkels). Er zijn meerdere spelers nodig, zoals regelgevers, nutsbedrijven en investeerders, om hun expertise bij te dragen in een land waar het publiek sceptisch blijft over het kostenconcurrentievermogen van offshore wind met andere energiebronnen. En Japan heeft nog extra uitdagingen, omdat het voor de meeste locaties floating platforms nodig heeft vanwege de diepe kustwateren. Ook moeten turbines zowel bestand zijn tegen aardbevingen en tyfoons, als geschikt voor lage windsnelheden.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Met de ontwikkelingen in de Japanse wind-op-zeesector krijgt de Japanse overheid een manier om de economie te stimuleren en meer banen te creëren. Japanse bedrijven krijgen ook een kans om internationale leiders te worden in het ontwerpen en bouwen van technologieën, die een aantal van de uitdagingen van het land aanpakken. Deze nieuwe technologieën kunnen op de binnenlandse markt worden geïnstalleerd én geëxporteerd naar buurlanden met vergelijkbare omstandigheden als Japan, zoals Zuid-Korea, China en de Filippijnen. Veel van de unieke uitdagingen van Japan, zoals diepe zeeën en moeilijke windomstandigheden, kunnen juist ook de grootste kansen bieden.

Nederland heeft een sterk trackrecord in offshore engineering, constructie en onderhoud opgebouwd in de olie- en gasindustrie. Hoewel Nederland wordt omringd door ondiepe zeeën, hebben Nederlandse bedrijven ook expertise voor diepe wateren ontwikkeld. Voor de lange termijn-kansen op de Japanse markt is het cruciaal om op tijd contacten te leggen met Japanse belanghebbenden.

Tips voor de offshore wind sector in Japan

1. Leer de Japanse cultuur goed kennen

Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in Japan vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Bereid u goed voor

Voor succesvol zakendoen in Japan is een goede voorbereiding met een heldere, gedetailleerde bedrijfspresentatie van groot belang om vertrouwen te wekken en een netwerk te creëren. Werken met een Japanssprekende zakenpartner of agent is aan te raden.

3. Neem deel aan evenementen

Internationale beurzen en handelsmissies kunnen een goede eerste springplank zijn naar de offshore wind markt in Japan. De ambassade in Tokio organiseert regelmatig activiteiten om bedrijven te faciliteren tijdens de jaarlijkse Tokyo Wind Expo. 

4. Neem contact op met de ambassade

De ambassade in Tokio kan bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties. Neem contact op met een van onze collega’s bij de ambassade in Tokio, of het handelskantoor in Osaka en vergroot uw netwerk. 

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Wilt u weten hoe u als Nederlandse producent of toeleverancier van offshore wind gerelateerde producten of services, de Japanse markt het beste kunt benaderen? En ook van de kansen kan profiteren? Vraag dan het rapport aan en ontvang een overzicht van informatie, zoals de aankomende projecten en tenders, belangrijke spelers in de markt en praktische tips om de Japanse markt te betreden. 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?