Exporteren binnen de EU: Luxemburg

Gepubliceerd op:
22 januari 2018
Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2021

Nederland en Luxemburg zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Toch zijn er zaken waar u rekening mee moet houden bij exporteren binnen de EU.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Hoe zit het bijvoorbeeld met btw of accijnzen? En wanneer heeft u wél een exportvergunning nodig?

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waar u als ondernemer mee te maken krijgt bij export naar Luxemburg. Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een gesprek met 1 van onze regio-experts. Samen met het Nederlands netwerk van ambassades en consulaten in Luxemburg helpen we u om van uw export naar Luxemburg een succes te maken.

Exporteren naar Luxemburg en btw

De landen van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijk btw-stelsel. Meer over de Europese regels rondom btw bij goederen en diensten vindt u op de pagina's Exporteren binnen de EU: goederen & btw en Exporteren binnen de EU: diensten & btw.

Naast geharmoniseerde Europese regels kennen de EU-lidstaten ook nationale regels rondom btw. Vraag bij de belastingdienst van het land zelf na welke aanvullende regels er voor u gelden.

Export accijnsgoederen binnen de EU

Accijnsgoederen zijn onder andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten, minerale oliën, kolen en aardgas. Exporteert u dit soort goederen naar andere EU-landen en wilt u weten wie de accijns moet betalen? Gebruik dan de accijnstool van de Europese Commissie.

Meer weten over accijns en de regels rond het verzenden en ontvangen van accijnsgoederen? De Belastingdienst heeft meer informatie over accijns en verbruiksbelasting. Kijk ook op de website van de Europese Commissie voor (Engelstalige) informatie over de Europese regels omtrent accijnzen.

Btw bij accijnsgoederen

Voor het in rekening brengen van de btw over accijnsgoederen moet u wel rekening houden met het verschil tussen levering aan een ondermer of een particulier.

Bij een ondernemer brengt u het 0%-tarief in rekening bij uw klant. Deze is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de btw in zijn land. Bij levering aan een particulier moet u de btw van het bestemmingsland in rekening brengen. U moet zich hiervoor in het land registeren. Anders dan bij overige goederen gelden er voor accijnsgoederen geen drempelbedragen. Zie voor meer informatie over drempelbedragen en btw bij goederen de pagina Exporteren binnen de EU: goederen & btw.

Extra factuureisen bij export binnen de EU

Als ondernemer moeten uw facturen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Doet u internationaal zaken, bijvoorbeeld met ondernemers in andere EU-landen? Dan gelden er nog een aantal aanvullende eisen. Welke dit zijn is afhankelijk van of u goederen of diensten levert. De Belastingdienst heeft meer informatie over factureren bij zakendoen binnen de EU.

Meer informatie over de Europese factuurregels vindt u op de site van de Europese Commissie (Engelstalig). Daarnaast publiceert de Commissie ook een lijst met de factuurregels per lidstaat (Engelstalig).

Exportvergunningen binnen de EU

In principe geldt er binnen de EU een vrij verkeer van goederen en diensten. Er zijn echter uitzonderingen. Voor bepaalde goederen en diensten is er bij export of doorvoer namelijk een vergunning of kennisgeving nodig. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Strategische goederen

Onder strategische goederen vallen volgens de EU militaire goederen en goederen die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden ('dual-use goederen'). Militaire goederen zijn onder meer geweren, munitie en tanks. Voorbeelden van dual-use goederen (pdf) zijn bepaalde nucleaire of chemische producten. Om misbruik tegen te gaan, geldt voor deze producten vaak een meld- of vergunningsplicht.

Heeft u vragen over strategische goederen en diensten? Neem dan contact op met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).  De CDIU is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen voor in- en uitvoer van strategische goederen en diensten.

Fytosanitaire producten

Fytosanitaire producten hebben te maken met de gezondheid van planten. Om verspreiding van plantziekten te voorkomen stelt de EU eisen aan het verhandelen van bepaalde planten of plantaardige producten tussen lidstaten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meer informatie over de fytosanitaire exporteisen per land. De NVWA geeft exportcertificaten af bij de export van fytosanitaire producten.

Geneesmiddelen

Bij de export van geneesmiddelen naar andere EU-landen is het exportcertificaat CCP (farmatec.nl) verplicht. Dit certificaat bevat voor het importerende land informatie over de registratie van het geneesmiddel en de daarbij horende vergunningen. Het CCP wordt uitgegeven door Farmatec, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Invoerrechten in de EU

U krijgt bijna nooit met invoerrechten te maken als u binnen de EU exporteert. Dat heeft te maken met de gemeenschappelijke Europese markt. EU-landen heffen geen invoerrechten op goederen die zich in het 'vrije verkeer' bevinden.

Vrije verkeer van goederen

Goederen in het vrije verkeer zijn onder te verdelen in 2 groepen. De eerste groep bestaat uit goederen die in de EU zijn gemaakt. De 2e groep bestaat uit de goederen die van buiten de EU zijn geïmporteerd en vervolgens zijn ingeklaard. Het maakt hierbij niet uit in welk land de goederen zijn ingeklaard. Zodra aan de (Europese) douaneverplichtingen is voldaan, mag u de goederen vrij verhandelen op de gemeenschappelijke markt.

Tijdelijke invoer

Er zijn geen belangrijke voorschriften voor de tijdelijke in- en uitvoer van goederen tussen EU-landen. Ook deze goederen vallen onder de regels van de gemeenschappelijke Europese markt.

Pas als goederen of producten van buiten de EU naar een EU-lidstaat gaan, gelden er andere regels. Hou dan rekening met belasting- en douanevoorschriften.

Lees onze informatie over tijdelijke invoer in de EU.

Invoervergunningen in Luxemburg

Voor producten die zich niet in het vrije verkeer van de EU bevinden en waarvoor u een invoervergunning moet hebben, kunt u terecht bij de Luxemburgse Douane.

Verpakkingseisen in de EU

Brengt u verpakte producten op de markt in een of meerdere EU-landen? Dan krijgt u mogelijk te maken met verplichtingen rondom verpakkingseisen. Voorbeelden hiervan zijn verpakkingssymbolen, etikettering en registratie bij lokale instanties.

De Europese regels en doelen over verpakkingen en verpakkingsafval zijn vastgelegd in Richtlijn 94/62. Lidstaten moeten onder deze richtlijn maatregelen nemen om:

  • het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen en de milieueffecten te beperken;
  • herbruikbare verpakkingen te stimuleren, inclusief bijbehorende infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan statiegeldregelingen);
  • ervoor te zorgen dat vóór 2026 ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval wordt hergebruikt (voor 2030 moet dit minimaal 70% zijn);
  • ervoor te zorgen dat in 2025 en 2030 de minimumdoelstellingen voor het hergebruik van kunststof, hout, ferro metalen, aluminium, glas, papier en karton worden gehaald;
  • terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval te stimuleren.

Daarnaast staan er in de richtlijn eisen over de verhoudingen tussen de verpakking en het product. Het gewicht en het hoeveelheid van verpakkingen moeten beperkt worden tot het minimale voor een veilig en hygiënisch product. Ook moet de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen worden beperkt.

Hoe kunt u voldoen u aan de verplichtingen als u verpakkingen in omloop brengt?

Komt u er niet uit en wilt u weten welke instanties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verpakkingswetgeving in uw exportland? Neem dan contact op met onze adviseurs.

U kunt ook contact opnemen met de (nationale) instanties die door de Europese lidstaten zijn aangewezen om de Europese verpakkingsrichtlijn uit te voeren. Deze instanties bieden informatie en beantwoorden vragen over de nieuwe wetgeving. Let op: de eisen kunnen per land verschillen.  

Meer weten?

Meer weten?

Op de volgende websites vindt u meer informatie over zakendoen binnen de EU:

Vragen over exporteren naar Luxemburg?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?