Zakendoen in Nicaragua

Gepubliceerd op:
31 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Wie denkt er bij Nicaragua meteen aan een groot binnenmeer met zoetwaterhaaien? Dat is het Nicaraguameer, niet ver gelegen van de hoofdstad Managua. Heeft het land u als ondernemer ook iets verrassends te bieden? Hoe doet u zaken in Nicaragua en waar vind u informatie over IMVO? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Nicaragua.

Let op momenteel gelden een aantal sancties tegen Nicaragua.

Inwoners en maatschappij van Nicaragua

Nicaragua kent een lange en bewogen geschiedenis. Na eeuwenlange overheersing door Spanje, werd het land in 1838 een onafhankelijke staat. Na die onafhankelijkheid kreeg Nicaragua onder meer te maken met buitenlandse invallen, maatschappelijke onrust en nationalistische dictators.

Tegenwoordig is Nicaragua een presidentiële republiek. In het land wonen zo’n 6,5 miljoen inwoners (2020), waarvan ruim een miljoen in hoofdstad Managua. Bijna 70% van de bevolking bestaat uit een mix van inheems en Europees (mesties). Spaans is de officiële taal en wordt bijna door de hele bevolking gesproken. Belangrijkste godsdiensten zijn het katholicisme (de helft van de bevolking) en het evangelisch christendom (een derde).

Nicaragua is een van de armste landen in Latijns Amerika, maar de laatste decennia gaat het wel wat beter. Het geboortecijfer is gedaald, de toegang tot veilig drinkwater gestegen en er is minder baby- en kindersterfte. De levensstandaard van vooral de agrarische en inheemse bevolking is wel lager dan van andere bevolkingsgroepen.

Economie van Nicaragua

In de loop der jaren is Nicaragua overgegaan van een gemengde economie (mix van private en publieke ondernemingen) naar een meer vrije economie. Toch draait het land vooral op buitenlandse steun en het geld dat door Nicaraguaanse emigranten naar het thuisland wordt gestuurd. Armoede, politieke onrust en natuurrampen hebben namelijk de afgelopen decennia geleid tot grootscheepse emigratie, vooral naar Costa Rica.

De Nicaraguaanse economie kende tot 2018 een constante groei van iets minder dan 5%. Politieke en sociale onrust zorgde ervoor dat de economie in een vrije val terechtkwam. Hogere werkloosheid, minder consumentenvertrouwen en een terugval van de toerisme- en bouwsector, droegen verder bij aan de economische zorgen.

De dienstensector is qua omzet verreweg het grootst (60%). Nicaraguaanse exportproducten zijn onder meer textiel, koffie, rundvlees en goud. Nicaragua heeft veel natuurlijke bronnen (zilver, koper, ijzererts) om te exploiteren. Die worden tot nu toe door gebrek aan financiering nog niet grootscheeps geëxploiteerd. Ook heeft Nicaragua veel potentie als toeristische bestemming.

Handel Nederland - Nicaragua

Voor Nederland staat Nicaragua op nummer 164 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2018). In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Nicaragua € 40,0 miljoen. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Liechtenstein, Kirgizië, Nepal.

Wilt u meer weten over het land Nicaragua, zoals het bruto nationaal product, economische groei of demografische gegevens? Bekijk dan onze factsheet over Nicaragua.

Handelsakkoord EU-Centraal-Amerika

De EU heeft met landen in Centraal-Amerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama) een handelsakkoord afgesloten met onder andere afspraken over afschaffing van invoerrechten, handel in diensten en overheidsaanbestedingen. Wilt u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Raadpleeg dan de portal Access2Markets.

Zakelijke kansen in Nicaragua

Nicaragua biedt Nederlandse ondernemers kansen in onder meer de watersector en de toeristische sector. RVO.nl publiceerde onderstaande rapporten over de kansen in deze sectoren. Ook publiceerde RVO.nl een rapport over de kansen en uitdagingen binnen de havenontwikkeling.

Vragen? Neem contact op met RVO.nl

Heeft u vragen over het zakendoen in Nicaragua? Of bent u op zoek naar zakenpartners in het toerisme, de waterbranche of een andere sector? Neem dan contact op met onze landenexperts voor Nicaragua. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Marktrapporten

Ondernemen in Nicaragua

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Nicaragua. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Nicaragua staat op plaats 142 in de Ease of Doing Business (jaartal 2020).

Sancties tegen Nicaragua

Houd er rekening mee dat er momenteel een aantal sancties geldt tegen Nicaragua.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Nicaragua biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er ook op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in Nicaragua. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

  • RVO biedt ondernemers informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse ambassade ondersteunt u met informatie en contacten.
  • Het IMVO-steunpunt helpt u op weg met advies en informatie om maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence toe te passen.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Pronicaragua

In Nicaragua helpt de overheidsorganisatie Pronicaragua Investment Promotion Agency bedrijven bij het zakendoen. Pronicaragua biedt onder meer informatie over het starten van een bedrijf in Nicaragua. De organisatie geeft onder het kopje 'Key Industries' ook informatie over wat de Nicaraguanen zelf zien als kansrijke sectoren. Hou er wel rekening mee dat deze informatie is geschreven om zakendoen in Nicaragua te promoten.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Nicaragua mogelijk zijn.

Exportregels voor Nicaragua

Access2Markets

De online portal Access2Markets (opvolger van de Market Access Database - MADB) van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Nicaragua. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Nicaragua is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in San José (Costa Rica) staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen over Nicaragua. De medewerkers kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Op die site vindt u ook het reisadvies voor Nicaragua.

Meer weten over Nicaragua?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over zakendoen met Nicaragua? Neem dan contact op met een van onze experts. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's helpen wij u om van uw export naar Nicaragua een succes te maken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?