Zakendoen in de Palestijnse Gebieden

Gepubliceerd op:
17 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

De Palestijnse Gebieden bestaan uit 2 afzonderlijke delen: de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De gebieden liggen in het Midden-Oosten, grenzend aan onder meer Israël, Egypte en Jordanië. Liggen er zakelijke kansen voor u in deze gebieden? En hoe doet u er zaken? U vindt op deze pagina informatie over zakendoen, zakelijke kansen en IMVO.

Vissers in Gaza (UN Photo/Shareef Sarhan CC-BY-SA)

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over zakendoen in de Palestijnse Gebieden? Neem dan contact op met onze landenadviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar de Palestijnse Gebieden een succes te maken.

Wilt u meer weten over de Palestijnse Gebieden, zoals het bruto nationaal product, de economische groei of de demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet Palestijnse Gebieden.

Inwoners en maatschappij van de Palestijnse Gebieden

De regio's die we nu kennen als de Palestijnse Gebieden hoorden in het verleden bij verschillende naties en keizerrijken. Sinds 1967 worden de Palestijnse Gebieden bezet door Israël. In 1993 werden de Oslo-akkoorden getekend. Een serie overeenkomsten waarbij de Palestijnse Gebieden een zekere mate van autonomie kregen.

Aanhoudende onenigheid tussen de 2 belangrijkste Palestijnse politieke bewegingen (Hamas en Fatah) zorgde voor een tweedeling tussen de gebieden. Hamas kreeg de macht in de Gazastrook, Fatah op de Westelijke Jordaanoever. Niet alle landen erkennen de onafhankelijke status van deze gebieden. Nederland erkent de Palestijnse Gebieden niet als onafhankelijke staat.

In de Palestijnse Gebieden wonen ongeveer 5 miljoen inwoners (2022). Er wordt voornamelijk Arabisch wordt gesproken, maar ook Engels. Meer dan driekwart van de totale bevolking leeft in stedelijk gebied. De Palestijnse Gebieden hebben geen eigen betaalmiddel. Gebruik daarom de Israëlische sjekel of Jordaanse dinar. 

Economie van de Palestijnse Gebieden

Dde economie van de Palestijnse Gebieden is erg kwetsbaar. Dat komt door de politieke onrust en onzekerheid over het verdere verloop van het vredesproces. De economische groei wisselt nogal.

De verschillen tussen de 2 gebieden zijn groot, waarbij de Gazastrook in de regel een lagere economische groei kent dan de Westelijke Jordaanoever. De werkloosheid was in 2022 in de Westelijke Jordaanoever bijvoorbeeld een stuk lager (13,1%) dan in de Gazastrook (45,3%).

Ook gelden er voor de gebieden beperkingen op het gebied van import en export. Dit komt door bewegings- en toegangsbeperkingen opgelegd door Israël.

Recente economische ontwikkelingen

De Palestijnse Gebieden kwamen in 2020 in een recessie als gevolg van de coronapandemie. De economie kromp toen met 11,3%. De jaren erna zien we weer een groei, al daalt deze wel. In 2021 groeide de economie met 7% en in 2022 met 3,9%. (bron: Wereldbank). Voor 2023 verwacht het IMF voor de Palestijnse Gebieden een economische groei van 3,5%.

Handel Nederland – Palestijnse Gebieden

De handel tussen Nederland en de Palestijnse Gebieden is de laatste jaren stabiel. In coronajaar 2020 zien we een daling in de exportcijfers. Er werd toen voor € 26 miljoen naar de Palestijnse Gebieden geëxporteerd. In 2022 is dit weer op het normale niveau zoals de andere jaren, namelijk € 40 miljoen. Nederland voert vooral levensmiddelen uit zoals zuivelproducten, eieren en koffie.

De import vanuit de Palestijnse Gebieden is niet veel, in 2022 was dit € 1 miljoen. Het hoogste niveau was juist in 2020. Nederland importeerde toen € 4 miljoen aan goederen uit de Palestijnse Gebieden.

Lees meer over import- en exportcijfers met de Palestijnse Gebieden op de website van het CBS. Op de goederenhandelspagina van het CBS vindt u voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Bekijk ook het document met handelscijfers van Nederland en de Palestijnse Gebieden hieronder voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Handelsrelatie EU – Palestijnse Gebieden

De EU heeft sinds 1997 een akkoord met de Palestijnse Gebieden (uitgebreid in 2012), met onder meer afspraken over afschaffing van invoerrechten op industriële goederen en enkele landbouw- en visserijproducten.

Zakelijke kansen in de Palestijnse Gebieden

Wilt u weten welke sectoren volgens de Palestijnse Gebieden zelf kansrijk zijn en welke uitdagingen die sectoren bieden? Bij het Palestine Trade Center vindt u rapporten met sectorinformatie.

Heeft u vragen over het zakendoen in de Palestijnse Gebieden? Of bent u op zoek naar zakenpartners in de landbouw, ICT of een andere sector? Neem dan contact op met onze landenadviseurs voor het Midden-Oosten. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in de Palestijnse Gebieden

Ease of Doing Business

De Palestijnse Gebieden staat in de Doing Business ranking van 2020 (pdf) op de 117e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land. 

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Op de website van de Palestinian Investment Promotion Agency leest u meer over zakendoen in de Palestijnse Gebieden. Ook vindt u er informatie over kansrijke sectoren, het opzetten van een bedrijf en over aankomende evenementen.

Hulp bij financiering nodig?

Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe RVO u kan helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor de Palestijnse Gebieden mogelijk zijn.

Exportregels voor de Palestijnse Gebieden

Doordat alle goederen alleen via Israël de Palestijnse Gebieden binnen kunnen, gelden Israëlische douaneregels. Bij in- en uitvoer kan vertraging voorkomen. Bij export van bederfelijke goederen is dat iets om rekening mee te houden.

Access2Markets

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Andere bronnen

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Voert u tijdelijk producten in? Voor de Palestijnse Gebieden kunt u geen ATA-carnet gebruiken.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in de Palestijnse Gebieden biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in de Palestijnse Gebieden. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Hulp van de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse Gebieden

In de Palestijnse Gebieden is geen Nederlandse ambassade. Er is wel een Nederlandse vertegenwoordiging. Deze is gevestigd in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. In Gaza is geen Nederlandse vertegenwoordiging. 

De Nederlandse vertegenwoordiging  in Ramallah staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De contactgegevens en het reisadvies voor de Palestijnse Gebieden vindt u op Nederland Wereldwijd.

Op de website Agroberichten buitenland vindt u informatie over de landbouwraad in Ankara (Turkije). Deze raad houdt zich ook bezig met landbouwkansen in de Palestijnse Gebieden en helpt u graag verder.

Meer weten over de Palestijnse Gebieden?

Vragen over ondernemen in de Palestijnse Gebieden?

Heeft u vragen over een bedrijf starten, exportregels of kansrijke sectoren in de Palestijnse Gebieden? Onze adviseurs helpen u graag verder met gratis advies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?