Producteisen Verenigde Arabische Emiraten

Gepubliceerd op:
23 oktober 2012
Laatst gecontroleerd op:
5 augustus 2021

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) moeten producten aan een aantal normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u moet zijn voor de juiste certificaten? Wij helpen u op weg.

Vind het in de Access2Markets portal

We verwijzen op deze pagina vaak naar de Access2Markets portal. Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over de Access2Markets portal helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Komt u er niet uit met deze informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij denken graag met u mee.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar de VAE exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten. Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren. Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Standaarden en normen in de VAE

De VAE volgen de producteisen zoals die zijn opgesteld door de Standardization Organization for the Gulf states (GSO).

Als er geen normen van de GSO zijn opgesteld, zijn er 2 organisaties verantwoordelijk voor het opstellen van de producteisen voor levensmiddelen: het General Secretariat of Municipalities (GSM) en de Emirates Standardization and Metrology Authority (ESMA).

Het centrale informatiepunt voor de standaardnormen is de Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), onafhankelijk onderdeel van het federale Ministry of Finance and Industry. Op de website van ESMA staat aangegeven voor welke producten standaarden zijn vastgesteld en welke standaardnummers daarbij horen.

Kijk ook in de Access2Markets portal. Als u het land en de HS-code invoert vindt u onder het kopje 'Standardisation' meer informatie over normen en standaarden.

Meer informatie

Regelen van de juiste certificaten

Conformiteitscertificaat

In de VAE is voor veel producten een conformiteitscertificaat vereist. Met dat certificaat bewijst u dat uw product aan de juiste eisen voldoet. Dat betekent dat de producten getest moeten worden. Dat gebeurt vaak door geaccrediteerde bedrijven in Nederland.

Goederen waarop conformiteitsmaatregelen van toepassing zijn, worden bij binnenkomst geïnspecteerd door de ESMA. Als de inspectie positief wordt beoordeeld, geeft de ESMA een Customs Release Certificate for Goods Subject to Conformity Measures af. Daarmee krijgen de goederen toegang tot de markt in de VAE.

Als u de HS-code en het land in de Access2Markets portal invult, vindt u onder het kopje 'Standardisation' meer informatie over dit conformiteitscertificaat, en welke documenten hiervoor nodig zijn.

Halalcertificering

Voor de invoer van zowel vers als diepgevroren vlees en gevogelte is een verklaring vereist dat het geslacht is volgens islamitische wetten ('halal' geslacht). Daarnaast is bij export van levende dieren en bepaalde dierlijke producten een veterinair certificaat vereist.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Access2Markets portal heeft hier meer informatie over, onder de kopjes 'GCC Harmonisation', 'Foodstuffs' en 'General and Foodstuffs Labelling Requirements' (vul eerst de HS-code en het land in). De Access2Markets portal heeft ook een voorbeeld van een halalcertificaat (zie 'Foodstuffs').

Meer informatie over de halalkeurmerken

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
RVO.nl en NVWA Mest Documenten bij export van mest.

De landenpagina Verenigde Arabische Emiraten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke fytosanitaire eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar de VAE wilt exporteren. Denk aan de export van bloembollen, aardappelen, sierteelt, plantuien en zaaizaden.

Kijk ook in de Access2Markets portal of er momenteel sanitaire en fytosanitaire maatregelen gelden in de VAE (vul eerst het land en de HS-code in).

Verpakkings- en etiketteringseisen in de VAE

Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Etiketteringseisen voor veel producten

In de VAE gelden strikte regels op het gebied van etikettering. In de Access2Markets portal leest u hier meer over bij het kopje 'Packaging, Marking and Labelling Requirements' (vul eerst het land en de HS-code in). De Access2Markets portal heeft specifieke informatie over de etiketteringseisen voor:

  • voedsel
  • tabak
  • medische apparaten en producten
  • cosmetica
  • landbouwproducten
  • elektronica en andere consumptieartikelen

Biologisch afbreekbare plastic producten

Let ook op de eisen van biologisch afbreekbare plastic producten. Die moeten voldoen aan het Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) van de ESMA. Als u het land en de HS-code invoert, leest u hier meer over in de Access2Markets portal onder het kopje 'Marking Requirements for Degradable Plastic Products'.

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in de VAE? Wij denken graag met u mee hoe u aan de producteisen kunt voldoen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?