Producteisen Verenigde Arabische Emiraten

Laatst gecontroleerd op:
26 juli 2023
Gepubliceerd op:
23 oktober 2012

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) moeten producten aan een aantal normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u moet zijn voor de juiste certificaten? Wij helpen u op weg.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar de VAE exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten. Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren. Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen (ook wel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

In de VAE zijn de producteisen en normen vastgesteld door verschillende organisaties. Welke normen van welke organisatie gelden, verschilt per product. Voor veel producten volgt de VAE de producteisen zoals die zijn opgesteld door de Standardization Organization for the Gulf states (GSO). Sommige goederen moeten voldoen aan de Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS). Het Ministry of Industry and Advanced Technology (MoIAT) houdt hier toezicht op. 

De VAE is aangesloten bij de International Standardisation Organisation (ISO).

Kijk ook in de Access2Markets portal. Als u het land en de HS-code invoert vindt u onder het kopje 'Standardisation' meer informatie over normen en standaarden.

Vind het in de online portal Access2Markets

We verwijzen op deze pagina vaak naar de online portal Access2Markets.

Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over Access2Markets helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Regelen van de juiste certificaten

Conformiteitscertificaat

In de VAE is voor veel producten een conformiteitscertificaat vereist. Met dat certificaat bewijst u dat uw product aan de juiste eisen voldoet. Dat betekent dat de producten getest moeten worden. Dat gebeurt vaak door geaccrediteerde bedrijven in Nederland.

Als u de HS-code en het land in de Access2Markets portal invult, vindt u onder het kopje 'Standardisation' meer informatie over dit conformiteitscertificaat, en welke documenten hiervoor nodig zijn.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar de VAE is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in de VAE. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

De Access2Markets portal heeft hier meer informatie over, onder de kopjes 'GCC Harmonisation', 'Foodstuffs' en 'General and Foodstuffs Labelling Requirements' (vul eerst de HS-code en het land in). De Access2Markets portal heeft ook een voorbeeld van een halalcertificaat (zie 'Foodstuffs').

Meer informatie over de halalkeurmerken

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.
 

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (Free Sale Certificate of FSC)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden

RVO

NVWA

Mest Documenten bij export van mest.

De landenpagina van de VAE van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Saoedi-Arabië wilt exporteren. Denk aan de export van bloembollen, groenten en fruit en sierteelt.

Soms kunnen er sanitaire en fytosanitaire maatregelen gelden. Dat zijn maatregelen die vaak gelden voor de export van voedingsmiddelen. Kijk op Access2Markets op de pagina van handelsbarrières. Vul het land in. Hier vindt u alle handelsbelemmeringen, en ook eventuele sanitaire en fytosanitaire maatregelen.

Verpakkings- en etiketteringseisen in de VAE

Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bepaalde minimuminformatie voor etiketten

Over het algemeen gelden er specifieke etiketteringseisen voor commerciële en industriële goederen. Etiketten van producten moeten bepaalde minimuminformatie bevatten. Denk aan naam en type van het product, naam en adres van de importeur en nog diverse andere eisen.

In de VAE gelden strikte regels op het gebied van etikettering. In de Access2Markets portal leest u hier meer over bij het kopje 'Packaging, Marking and Labelling Requirements' (vul eerst het land en de HS-code in). De Access2Markets portal heeft specifieke informatie over de etiketteringseisen voor:

  • voedsel
  • tabak
  • medische apparaten en producten
  • cosmetica
  • landbouwproducten
  • elektronica en andere consumptieartikelen

In de VAE is een etiket van het land van oorsprong ook verplicht. Lees hier meer over in Access2Markets bij het kopje 'Country of Origin Labelling'.

Biologisch afbreekbare plastic producten

Let ook op de eisen van biologisch afbreekbare plastic producten. Die moeten voldoen aan het Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS). Als u het land en de HS-code invoert, leest u hier meer over in de Access2Markets portal onder het kopje 'Marking Requirements for Degradable Plastic Products'.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in de VAE?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?