Producteisen Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd op:
1 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
23 augustus 2023

In het Verenigd Koninkrijk (VK) moeten producten aan bepaalde normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Als u uw product naar het VK exporteert, moet het aan de juiste eisen voldoen. Vaak heeft u een certificaat nodig om dit te bewijzen. De verschillende normen hebben specifieke productcertificaten. Hieronder leest u er meer over.

Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in het VK? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Waar moet uw product aan voldoen?

Het onderscheid tussen normen en certificaten

Als u een product naar het VK exporteert, moet het aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en exportcertificaten:

 • Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de samenstelling van verf.
 • Exportcertificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Uw product moet aan de vereiste normen voldoen én het juiste exportcertificaat hebben.

Access2Markets helpt u bij het vinden van de juiste producteisen

Waar vindt u vervolgens deze informatie zodat u weet dat u voldoet aan de vereiste normen of certificaten? In de Portal Access2Markets vindt u bijvoorbeeld waar uw specifieke product aan moet voldoen (vul eerst het land en uw HS-code in). Deze databank van de Europese Commissie biedt altijd actuele informatie. Bent u hier nog niet mee bekend? Bekijk dan het stappenplan om deze waardevolle databank goed te leren gebruiken.

Voldoen aan standaarden en normen

Wat zijn normen precies? Nationale normen (oftewel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld veiligheidseisen.

Eisen voor standaarden in het VK

Sommige goederen moeten voldoen aan de verplichte eisen voor standaarden in het Verenigd Koninkrijk (VK). Ondernemers moeten de conformiteit met de voor het product geldende normen aantonen. Dat kunnen ze doen aan de hand van de relevante beoordelingscriteria. Bijvoorbeeld testen en verklaringen door de fabrikant, laboratoriumtests en / of inspecties door gecertificeerde instanties. Dat kan verschillen van product tot product.

Maar de meeste Britse aangewezen normen zijn gelijk aan de geharmoniseerde normen van de Europese Unie (EU). Daarom mogen producten die aan de EU-eisen voldoen voorlopig vrij op de nationale markt worden gebracht. Ze zijn voorlopig vrij van extra tests of markeringen. Ook wanneer de vereiste beoordeling wordt uitgevoerd door een door de EU erkende instantie.

In het Verenigd Koninkrijk bestaan enkele instanties die u kunnen informeren over normering, certificering, testing en controle. Bij de United Kingdom Accreditation Service (UKAS) vindt u meer informatie over certificering.

CE-markering en UKCA-marking

Op de Britse markt wordt de CE-markering voor de meeste goederen (waarvoor de markering verplicht is) geaccepteerd.

Lees hier meer over op de website van de Britse overheid.

Let op: Voor sommige goederen gelden er andere regels.

Lees hier meer over op de website van de Britse overheid.

Kijk in Access2Markets voor meer informatie

Meer weten? Kijk in de Access2Markets Portal (vul eerst de HS-code en het land in) en lees het stukje ‘Norms and standards’ voor meer informatie over standaarden in het VK. Komt u er niet uit met deze informatie? Dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Wij denken graag met u mee.

De juiste certificaten regelen

Zonder de juiste exportcertificaten wordt uw product mogelijk niet toegelaten in het VK.

Check daarom altijd goed welke exportcertificaten u voor uw product nodig heeft in de database Access2Markets (vul uw HS-code en het land in). Kijk (bijvoorbeeld) in het overzicht onder Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures en Plants and products of er aanvullende certificaten gevraagd worden.

Invoering certificeringsplicht landbouwproducten

In het zogeheten Border Target Operating Model (BTOM) is vastgelegd hoe de Britse overheid stapsgewijs hun nieuwe importregels introduceert. Certificering van landbouwgoederen met een 'hoog risico', zoals bomen, vaste planten en levende dieren, is al sinds 1 januari 2021 verplicht. Sinds 31 januari 2024 zijn er ook nieuwe certificeringen geïntroduceerd voor landbouwgoederen met een 'medium risico'. Lees meer over certificering van landbouwproducten

Let op: dit is wetgeving van de Britse overheid. Bekijk het Border Target Operating Model voor de meest actuele informatie.

Certificaten die u in Nederland regelt

Sommige exportcertificaten voor uw handel in het VK kunt u in Nederland regelen. Dat geldt vooral voor de landbouwproducten. Kijk in de tabel hieronder bij welke instantie u terecht kunt.

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.
 

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (Free Sale Certificate of FSC)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden

RVO

NVWA

Mest Documenten bij export van mest.

Bekijk deze stappenplannen voor meer informatie over certificeringen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit:

Keuringsdiensten planten en plantaardige producten

Door Brexit is het importeren van planten en plantaardige producten uit het VK veranderd. Voor planten en plantaardige producten zijn er de verschillende keuringsdiensten, elk gespecialiseerd in het keuren van specifieke gewassen en productgroepen. Ook hebben ze vaak specifieke informatie over Brexit en zakendoen met het VK.

Certificaten die u in het VK regelt

Andere exportcertificaten moet u in het VK regelen. Hieronder vindt u een aantal Britse instanties die certificaten uitgeven.

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: MHRA

De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie geeft onder meer certificaten uit voor de import van geneesmiddelen. De MHRA informeert u uitgebreid over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld over:

 • productinformatie en promotie;
 • productie en verkoop;
 • wetgeving en beleid.

Meer informatie over de eisen die het Verenigd Koninkrijk stelt aan de import en export van geneesmiddelen, dierlijke producten, bloemen, planten en andere producten vindt u op in het stappenplan van GOV.UK.

Afval: DEFRA en Environment Agency

In het Verenigd Koninkrijk gelden specifieke producteisen voor verpakkingsafval en de import en export van afval. Met verpakkingsafval houden zich onder andere bezig:

De Environment Agency werkt samen met het bedrijfsleven aan een beter milieu. Afval en afvalverwerking zijn hierin belangrijke aandachtspunten. Op GOV.UK vindt u informatie over import en export van afval van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Wetgeving

Bekijk hiervoor The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2005.

Let op als u strategische dual-use-goederen wilt exporteren

Wilt u dual-use-goederen, oftewel strategische goederen of technologie exporteren? U kunt veel dual-use-goederen blijven exporteren. Wat moet u doen?

 • Controleer of u strategische goederen of technologie exporteert die onder de EU-dual-use verordening vallen.
 • Houd er rekening mee dat u een zogeheten Uniale Algemene Uitvoervergunning (EU001) nodig hebt als u dual-use goederen die onder deze verordening vallen naar het VK wilt exporteren.
 • Vraag de EU001-vergunning aan bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. Daar kunt u ook een individuele vergunning aanvragen voor een eenmalige transactie. Let wel: de EU001-vergunning geldt alleen voor de uitvoer van dual-use goederen met een laag risico. Wilt u een meer gevoelig strategisch goed (categorieën opgenomen in bijlage IV van de verordening) exporteren? Vraag de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane dan om advies.

Regel de juiste verpakkings- en etiketteringseisen voor het VK

Naast de normen en certificaten, krijgt u bij het exporteren van uw product u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen.

Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Kijk hiervoor in de database Access2Markets van de Europese Unie. Voer uw HS-code en land in en bekijk onder 'overzicht' welke 'labelling' en 'packaging' er voor uw producten gelden.

Bekijk voor meer informatie over wetgeving The Packaging (Essential Requirements) Regulations 2015.

Regels voor verpakkingen in het VK 

Het VK heeft sinds april 2022 nieuwe regels voor verpakkingsbelasting. Ook is sinds januari 2023 de verantwoordelijkheid voor verpakkingsproducenten uitgebreid (extended producer responsibility). Dit betekent dat producenten en importeurs van verpakkingsmateriaal nu moeten bijhouden hoeveel verpakkingsmateriaal ze hebben gebruikt.

Deze regels zijn van toepassing op bedrijven in het VK zelf, maar gelden ook voor Nederlandse bedrijven die:

 • zelf als importeur opereren in het VK,
 • onderdeel zijn van een groep, of
 • een dochteronderneming hebben in het VK.

Hulp nodig?

Problemen aan de grens

Heeft u vragen door problemen bij de grensdoorgang in het VK?

Bel met de hulplijn van de Britse douane (HMRC):
T: +44 300 322 9434 (ieder moment van de dag bereikbaar – kies optie 1 voor urgente problemen).
U kunt ook mailen of chatten.

Meer weten

Vragen over export naar het Verenigd Koninkrijk?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?