Exportregels Verenigde Staten: invoerverplichtingen

Gepubliceerd op:
16 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023

Om uw product op de markt te brengen in de Verenigde Staten (VS) moet u een aantal dingen regelen. Waar moet u op letten? En bij welke Amerikaanse instanties moet u zijn? Op deze pagina helpen we u een antwoord te vinden op uw vragen.

Het kan soms lastig zijn om erachter te komen bij welke instanties u uw zaken kunt regelen. Op deze pagina vindt u wat u moet regelen in de VS of bij Amerikaanse instanties. Op de pagina Exportregels Verenigde Staten: wat regelt u in Nederland? vindt u wat u moet regelen in Nederland of bij Nederlandse instanties.

We verwijzen in dit document vaak naar Access2Markets. Bent u hier nog niet mee bekend? Ons stappenplan voor Access2Markets helpt u deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Komt u er niet uit met deze informatie? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons. Wij denken graag met u mee.

Access2Markets

We verwijzen vaak naar Access2Markets. In die database vindt u altijd de meest actuele informatie over Amerikaanse exportregels, invoertarieven en producteisen.

Bent u nog niet bekend met deze portal? Ons Access2Markets-stappenplan helpt u deze waardevolle databank via een stappenplan goed te gebruiken.

Komt u er niet uit met deze informatie? U kunt altijd contact opnemen met ons. Wij denken graag met u mee.

Invoerverplichtingen online regelen

In de VS is het mogelijk om verschillende invoerverplichtingen online te regelen. Voor de elektronische uitwisseling en het beheer van invoerdocumenten gebruikt de Amerikaanse douane de Automated Commercial Environment (ACE). ACE is het systeem waarmee de handelsgemeenschap import en export rapporteert en de overheid de toelaatbaarheid bepaalt.

Tot dusver is ACE verplicht voor onder andere het indienen van de volgende documenten: ‘Customs Import Declaration’, ‘Entry/Immediate Delivery’ en het manifest. Gebruikers kunnen met ACE ook vergoedingen betalen, reageren op formulieren van de Amerikaanse douane of gegevens indienen met betrekking tot vrijwaringsmaatregelen.

Meer informatie over ACE is te vinden op de website van U.S. Customs and Border Protection (CBP). CBP geeft ook een overzicht van welke transacties en gegevens moeten worden ingediend via ACE.

Documenten: welke heeft u nodig in de Verenigde Staten?

Als u producten importeert in de VS heeft u verschillende documenten nodig. Sommige regelt u bij Amerikaanse instanties. Andere regelt u al van te voren in Nederland, maar heeft u pas in de VS nodig. Hieronder geven we u een overzicht van enkele belangrijke documenten.

Documenten voor aankomst regelen

Alle bedrijven die zaken willen doen in de VS moeten zich registreren bij de Internal Revenue Service (IRS). Voor werkgevers is soms ook een Employer Identification Number (EIN) van de IRS nodig. Meer informatie hierover is te vinden in de Access2Markets Database. Klik op 'Procedures en formaliteiten', dan 'Overzicht' en dan het kopje 'Registration'.

Het registratienummer van de IRS of EIN is nodig voor de volgende documenten:

  • Customs Import Declaration
  • Importer Security Filing (ISF)
  • Additional Carrier Requirements

Importeurs en vervoerders zijn verplicht om de documenten elektronisch in te dienen voordat een commercieel vaartuig de Verenigde Staten binnenvaart.

ISF verplicht importeurs om een beschrijving van de goederen aan te geven bij de Amerikaanse douane. De douane moet 24 uur voor belading van de goederen de aanmelding ontvangen hebben. De volledige ISF moet uiterlijk 48 uur voor vertrek bij de Amerikaanse douane ingediend zijn. De ISF wordt ook wel de 10+2 regel genoemd.

Documenten voor inklaring

Voor het inklaren van uw goederen vraagt de Amerikaanse douane bij de invoeraangifte aanvullende documenten. Deze moeten elektronisch aangeleverd worden. De Access2Markets Database heeft een lijst met mogelijke documenten die u moet bijvoegen. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Requirements for Customs Clearance'.

Binnen 10 dagen na aankomst moeten alle vereiste documenten ingediend zijn. Daarna kunnen de goederen worden ingeklaard. Na de deadline van 10 dagen worden de goederen opgeslagen in een magazijn voor rekening en risico van de importeur. Als de goederen binnen 6 maanden niet worden ingeklaard worden deze geveild of vernietigt.

Productspecifieke documenten

Nadat uw goederen de Amerikaanse grens over zijn gegaan, moet de importeur het douanekantoor van binnenkomst informeren over de te importeren goederen. De lading zal gecontroleerd worden op verboden goederen. Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor deze inspectie. Op de pagina Producteisen in de Verenigde Staten leest u welke certificaten u bij welke instantie kunt regelen.

Wilt u meer weten over het importeren van goederen uit het buitenland naar de VS? Bekijk de video van U.S. Customs and Border Protection (CBP).

USMCA: vrijhandelsverdrag Noord-Amerika

De VS vormt samen met Mexico en Canada een vrijhandelszone. Aan de basis hiervan ligt de United States - Mexico - Canada  Agreement (USMCA). In juli 2020 ging het verdrag in werking, en volgde daarmee NAFTA (North American Free Trade Agreement) op. Enkele veelgestelde vragen over USMCA vindt u op de website van de Amerikaanse douane.

In tegenstelling tot in de Europese Unie is er geen algeheel vrij verkeer van personen en goederen. Onder USMCA zijn de meeste invoerrechten en economische beperkingen tussen de landen weggenomen. Ook zijn er afspraken om het intellectueel eigendomsrecht van producten uit de andere lidstaten te respecteren. Met oorsprongsregels is vastgelegd dat de vrije of verlaagde invoer van goederen alleen geldt voor producten uit Canada, Mexico en de VS. Geïmporteerde goederen uit niet-USMCA landen die in Noord-Amerika een minimale bewerking gehad hebben vallen hier vaak niet onder.

Voor personen is tijdelijk grensoverschrijdend verkeer van zakenreizigers binnen de USMCA-regio in sommige gevallen toegestaan. Zakelijke bezoekers, handelaars, investeerders en binnen hetzelfde bedrijf overgeplaatst personeel kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke toegang van het ene USMCA-land naar het andere.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?