Lbv-plus: Stappen na een positieve beslissing

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
7 mei 2024

U heeft een aanvraag gedaan voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Na een positieve beslissing moet u nog een aantal zaken regelen om de subsidie te kunnen krijgen. Wij begrijpen dat er veel op u af komt. Wij vertellen graag in stappen hoe het verdergaat na uw aanvraag.

Alle stappen op een rij

Stap 1: Overeenkomst tekenen

Binnen 6 maanden na de datum van de beslissing

Heeft u een positieve beslissing gekregen? Dan sturen we ook een overeenkomst mee. Wij begrijpen dat u tijd nodig heeft om deze keuze te maken. Daarom heeft u 6 maanden de tijd om de overeenkomst ondertekend naar ons terug te sturen. In uw beslisbrief staat de precieze datum die voor uw aanvraag geldt.

Stap 2: Overeenkomst versturen en 1e voorschot

Binnen 6 maanden na de datum van de beslissing

Als u de overeenkomst heeft ondertekend, stuurt u deze digitaal naar ons op. U vraagt dan automatisch ook uw 1e voorschot (deelbetaling) aan. Ga hiervoor met de knop hieronder naar Mijn RVO en klik op Overeenkomst versturen. Nadat u heeft ingelogd, komt u bij uw Lopende zaken in Mijn dossier. Open uw aanvraag. De actie om een voorschot aan te vragen staat voor u klaar.

Wanneer u uw 1e voorschot krijgt

Heeft u de overeenkomst goed ondertekend teruggestuurd? Dan krijgt u binnen 6 weken een 1e voorschot. Dit is 20% van het subsidiebedrag dat in uw beslissing staat.

Stap 3: Voorwaarden om te stoppen uitvoeren

Binnen 12 maanden na tekenen overeenkomst

Binnen 12 maanden na het ondertekenen van de overeenkomst stopt u met alle veehouderijactiviteiten op de locatie. Er is een aantal dingen dat u hiervoor moet regelen:

 • U zorgt ervoor dat er geen landbouwhuisdieren meer op uw bedrijfslocatie zijn.
 • U voert de vaste en verpompbare dierlijke mest op de locatie(s) af. Dit moet ook als u een ontheffing heeft voor de sloop van uw mestkelder of mestsilo. Ligt er een bezinklaag in uw mestkelder, die niet verpompbaar is? Deze hoeft u nu nog niet af te voeren. Dit doet u bij de sloop van de kelder. U houdt zich hierbij aan de regels hiervoor.

Heeft u uw dieren en mest van uw locatie afgevoerd? Dan kunt u alvast een controle aanvragen. Meer hierover leest u bij Stap 4. Ondertussen kunt u verdergaan met de andere voorwaarden om te stoppen:

 • U laat uw productierechten vervallen (varkens en pluimvee minimaal 80% en melkvee minimaal 95%). U doet dit met het formulier Vervallen van productierechten op Mijn RVO.
 • Heeft u meldingsplicht? Dan geeft u bij uw gemeente aan dat u niet langer landbouwhuisdieren op de locatie(s) houdt (melding Activiteitenbesluit).
 • U trekt uw omgevingsvergunning beperkte milieutoets in, of laat deze wijzigen, als u deze heeft.
 • U trekt uw omgevingsvergunning in, of laat deze wijzigen, als u deze heeft.
 • U trekt uw vergunning van de Wet natuurbescherming in, als u deze heeft. Gaat u na het beëindigen van uw locatie andere activiteiten uitvoeren, die zorgen voor stikstofneerslag? Deze stikstofuitstoot (stikstofemissie) mag maximaal 15% zijn van de uitstoot uit de vergunning, die gold voor uw veehouderij.
 • U vraagt uw gemeente om het omgevingsplan (eerder heette dit bestemmingsplan) te laten aanpassen.

Voor deze voorwaarden stuurt u bewijs mee als u uw 2e voorschot aanvraagt. U moet dan bijvoorbeeld kunnen laten zien dat uw gemeente uw vergunning heeft ingetrokken. En dat u een officieel verzoek heeft gedaan om het omgevingsplan te laten aanpassen. Een voorlopig verzoek (principe- of conceptverzoek) of besluit (principeakkoord) is hierbij niet genoeg.

Productiecapaciteit laten staan? Vraag ontheffing aan

Wilt u een dierenverblijf, mest- of voeropslag (productiecapaciteit) laten staan, nadat u bent gestopt met uw veehouderij? U gebruikt dit dan voor iets anders dan het houden van landbouwhuisdieren. Hiervoor vraagt u herbestemming aan bij uw gemeente. Als deze akkoord is, vraagt u bij ons ontheffing van het slopen aan. Dit doet u binnen 12 maanden na het teken van de overeenkomst. Bij uw aanvraag laat u schriftelijk bewijs zien dat uw gemeente akkoord gaat met de herbestemming.

Tip: begin ook op tijd met het voorbereiden van de sloop van de rest van uw productiecapaciteit. Meer hierover leest u bij Stap 6.

Als u een luisterend oor kunt gebruiken

De beslissing om te stoppen met uw bedrijf kan ingrijpend zijn. Misschien heeft u het hier extra moeilijk mee nu uw stallen leeg zijn. Er zijn organisaties die u hierbij kunnen helpen en een luisterend oor bieden: 

Stap 4: Controle aanvragen

Heeft u uw dieren en mest van uw locatie afgevoerd? Dan vraagt u bij ons een controle aan. U doet dit door een e-mail te sturen naar lbv@rvo.nl. Zet in uw e-mail het nummer van uw aanvraag en het adres van uw bedrijfslocatie.

Heeft u de controle aangevraagd? Dan neemt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) binnen 4 weken contact met u op om een afspraak te maken. Zij komen bij u langs voor de controle. Ze kijken dan of alle landbouwhuisdieren weg zijn en of u alle vaste en verpompbare mest heeft afgevoerd.

De NVWA geeft de uitslag van de controle aan ons door. Daarna ontvangt u van ons bericht. Daarin staat of u mag beginnen met het slopen van de dierenverblijven, mest- en voeropslagen (productiecapaciteit). Voordat u begint met slopen, moet u dit eerst bespreken met uw gemeente. Meer hierover leest u bij Stap 6.

Stap 5: Uw 2e voorschot

Heeft u ook de andere voorwaarden uit stap 3 uitgevoerd? Dan vraagt u uw 2e voorschot aan. U doet dat uiterlijk 2 weken na de periode van 12 maanden, die u heeft voor het uitvoeren van de voorwaarden. Deze periode gaat in op het moment dat u de overeenkomst tekent.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor een voorschot stuurt u een kopie mee van:

 • uw ingevulde en ondertekende formulier Vervallen van productierechten;
 • de melding volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, als u deze heeft;
 • de ingetrokken omgevingsvergunning beperkte milieutoets, als u deze heeft;
 • de aangepaste of ingetrokken omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft;
 • de aangepaste of ingetrokken vergunning Wet natuurbescherming, als u deze heeft;
 • een bewijs dat uw gemeente de aanvraag om uw bestemmingsplan te veranderen in behandeling heeft genomen.

Uw 2e voorschot aanvragen

Heeft u alle bijlagen verzameld? Vraag dan uw 2e voorschot aan. U gaat hiervoor met de knop hieronder naar Mijn RVO en klikt op 2e voorschot aanvragen. Nadat u heeft ingelogd, komt u bij uw Lopende zaken in Mijn dossier. Open uw aanvraag. De actie om een voorschot aan te vragen staat voor u klaar.

Wanneer u uw 2e voorschot krijgt

Als u uw 2e voorschot heeft aangevraagd, controleren wij of u aan alle eisen heeft voldaan. We kijken hiervoor naar de controle van de NVWA en de bijlagen die u heeft meegestuurd. U krijgt binnen 8 weken een beslissing. Staat daarin dat u een voorschot krijgt? Dan ontvangt u het bedrag binnen 6 weken. Het 2e voorschot is 60% van het maximale subsidiebedrag.

Stap 6: Slopen en verwijderen

Binnen 28 maanden na tekenen overeenkomst

U sloopt en verwijdert de dierenverblijven, mestkelders en -silo’s, sleuf- en voersilo’s (productiecapaciteit). Zorg ervoor dat u dit doet binnen 28 maanden nadat u de overeenkomst heeft getekend. Het gaat hierbij om de productiecapaciteit die u gebruikt voor melkvee, varkens, kippen, kalkoenen en vleeskalveren. Een dierenverblijf waar u geen vergoeding voor kunt krijgen, mag blijven staan.

Begin op tijd met voorbereiden

Wij raden u aan om op tijd te beginnen met het voorbereiden op het slopen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Er zijn namelijk regels voor het slopen van gebouwen. Misschien moet u bijvoorbeeld een asbestonderzoek laten doen. Of een onderzoek naar bijzondere planten- en diersoorten (flora- en faunaonderzoek). Uw gemeente kan u hier meer over vertellen.

Stap 7: Vaststelling subsidie en betaling laatste deel

Binnen 13 weken na slopen en verwijderen

Bent u klaar met het slopen en verwijderen van de productiecapaciteit? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Dit betekent dat wij het definitieve subsidiebedrag bepalen. Vaststelling aanvragen kan nu nog niet. Als dit kan, vindt u hier meer informatie en een link naar het formulier op Mijn RVO.

Uw gemeente komt controleren 

Als u de vaststelling heeft aangevraagd, vragen wij uw gemeente om een controle te doen. Zij kijken dan of u uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen heeft gesloopt en verwijderd. En of u het puin en afval op een goede manier heeft afgevoerd. Uw gemeente neemt contact met u op voor de controle. Zij geven de uitslag hiervan aan ons door. Daarna ontvangt u van ons een beslissing.

Beslissing binnen 13 weken

Nadat u vaststelling heeft aangevraagd, beoordelen wij u aanvraag. U krijgt binnen 13 weken een beslissing. Bij een positieve beslissing ontvangt u binnen 6 weken het laatste deel van uw subsidie.

Tijdens de beoordeling bepalen wij wat de leeftijd van uw dierenverblijven was toen u stopte met uw bedrijf. Hiervoor kijken we naar de datum waarop u klaar was met het afvoeren van uw dieren en mest. En het laten vervallen van uw productierechten. Deze datum gebruiken we om de leeftijd van de stallen te bepalen. Zo kunnen wij het waardeverlies van uw productiecapaciteit definitief berekenen. Meer hierover leest u bij Waarvoor krijgt u subsidie bij de Lbv-plus?.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?