Controle op verantwoord groeien melkvee

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 december 2021

De regelgeving van Verantwoorde groei melkveehouderij (VGM) is bedoeld om melkveebedrijven verantwoord te laten groeien. De NVWA en wij controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Groeien mag alleen onder voorwaarden

Melkveebedrijven mogen onder voorwaarden groeien. Groeit uw melkveebedrijf en gaat u meer melkvee houden? Dan kijkt u elk jaar of u een Melkvee Fosfaat Overschot (MFO) heeft. Deze berekening bewaart u in uw administratie. De NVWA en wij controleren hierop.

Hoogte boete bij overtreding

Heeft u het toegestane MFO niet of niet helemaal laten verwerken? Of heeft u niet genoeg grond om deze kilogrammen fosfaat te gebruiken? Dan betaalt u € 11 voor elke kilogram te veel fosfaat.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u steeds goed weet hoeveel fosfaat door melkvee op uw bedrijf wordt geproduceerd in een kalenderjaar. Zo weet u of u genoeg mest verwerkt en genoeg grond heeft. Tijdens het jaar kunt u extra mest verwerken of de fosfaatproductie van melkvee verlagen. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. U moet er zelf voor zorgen dat de fosfaatproductie van melkvee niet groter is dan het toegestane MFO, of dat u genoeg grond heeft.

Vragen over controle verantwoord groeien melkvee?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?