Grote compostgift uitrijden

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2023

U mag één keer in de 30 jaar een grote hoeveelheid compost uitrijden op overige grond. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een golfterrein. De compostgift is niet meer dan 200 ton droge stof per hectare. Aanmelden doet u voordat u de compostgift uitrijdt.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U mag één keer in de 30 jaar een grote hoeveelheid compost uitrijden.
  • U mag niet meer dan 200 ton droge stof compost per hectare uitrijden.
  • U mag de compost alleen op overige grond uitrijden. Wat overige grond is, leest u op Hoeveel mest andere grond.
  • De grond blijft het hele kalenderjaar overige grond.
  • Melden doet u voordat u de grote compostgift uitrijdt.

Wanneer en hoe melden

U meldt de compostgift van tevoren op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. 

Bent u de leverancier? Dan hoeft u geen melding te doen.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en laat u zien bij een controle. Wij controleren uw melding binnen 5 werkdagen. Heeft u na 5 werkdagen nog niets van ons gehoord? Dan mag u de compost uitrijden. 

De grond gebruiken voor landbouw

U mag na de grote compostgift de grond dat hele kalenderjaar niet gebruiken als landbouwgrond. Het moet in dat jaar overige grond blijven. Bijvoorbeeld: op 30 april doet u de compostgift op overige grond. De grond blijft dan de rest van dat jaar overige rond. Dus tot en met 31 december. Pas daarna mag u de grond weer als landbouwgrond gebruiken.

Vragen over grote compostgift uitrijden?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?