Mest waterverdund uitrijden

Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2024
Gepubliceerd op:
7 november 2019

Drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib rijdt u uit in de grond. Dit noemen we emissiearm uitrijden. Voor het uitrijden op grasland op klei- en veengrond is één uitzondering gemaakt. Op deze grond mag u met water verdunde mest op de grond uitrijden. Voordat u de eerste keer gaat uitrijden meldt u dit bij ons.

Melden kan van 1 januari tot en met 31 augustus.

Voorwaarden voor deze regeling

  • De mest wordt verdund uitgereden op klei- of veengrond. De verhouding is minimaal één deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Bij controle kunt u dit laten zien.
  • U rijdt de mest uit in strookjes tussen het gras. Het gras wordt van tevoren opgelicht of zijdelings weggedrukt. De strookjes zijn niet meer dan 5 centimeter breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval 15 centimeter.
  • Het bemestingssysteem is tot aan de grond gesloten.
  • Melden doet u ieder jaar voordat u voor de eerste keer waterverdunde mest uitrijdt.
  • Heeft u een derogatievergunning en gebruikt u een sleepvoetbemester als u waterverdunde mest uitrijdt? Dat mag alleen als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. Meer hierover leest u op Derogatie.

Wanneer en hoe melden

U meldt het uitrijden van waterverdunde mest van tevoren op Mijn RVO. Dit kan van 1 januari tot en met 31 augustus. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Die kunt u bewaren, maar de bevestiging staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en laat u zien bij een controle. Bij een controle laat u ook zien dat u in de juiste verhouding water heeft toegevoegd aan de drijfmest of het zuiveringsslib.

Voert u waterverdunde mest af van uw bedrijf? Dan vult u op het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) alleen het geschat gewicht in van de dierlijke mest. Het gewicht van het water hoort hier niet bij.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over waterverdunde mest verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?