Grasland vernieuwen

Laatst gecontroleerd op:
27 mei 2024
Gepubliceerd op:
11 november 2019

Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin u grasland mag scheuren, doodspuiten of vernietigen. Wilt u in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus scheuren voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Of met een derogatievergunning op klei- en veengrond in NV-gebieden? U meldt dit bij ons.

Melden kan van 1 juni tot en met 31 augustus.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U geeft van tevoren aan ons door welke percelen u gaat scheuren. Gaat het om een gedeelte van een perceel? Dan splitst u dit eerst in Mijn percelen.
  • U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht meer voor uw gescheurde percelen of perceelgedeeltes. In plaats daarvan rekent u met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm.
  • U mag tot en met 31 augustus scheuren.
  • Melden doet u voordat u gaat scheuren.
  • Direct na het scheuren zaait u gras in.

Wanneer en hoe melden

U meldt het grasland scheuren van tevoren op Mijn RVO. Dit kan van 1 juni tot en met 31 augustus. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en deze laat u zien bij een controle. Na uw melding mag u het grasland scheuren.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over grasland scheuren verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?