Regeling fijnstof veehouderij

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 december 2021

Heeft u een veehouderij en wilt u een nieuw stalsysteem gebruiken waarmee de uitstoot van fijnstof in elk geval 10% minder is? Dan kunt u misschien andere emissiefactoren gebruiken om uw uitstoot te berekenen.

Bereken uitstoot met fijnstoflijst

U berekent de uitstoot van fijnstof op uw bedrijf met emissiefactoren. Heeft u een nieuw en innovatief stalsysteem? En staat dit in bijlage 1 van de fijnstoflijst? Dan kunt u de emissiefactoren in deze bijlage gebruiken om uw uitstoot te berekenen.

Op de fijnstoflijst staan alle stalsystemen die al erkend zijn en de emissiefactoren die hier bij horen. Deze getallen laten zien hoeveel fijnstof uw dieren in een jaar uitstoten. U heeft de uitkomsten nodig om bij uw gemeente een vergunning te krijgen voor het Besluit emissiearme Huisvesting. U vindt de emissiefactoren van de fijnstoflijst op Rijksoverheid.nl.

Erkenning voor innovatief stalsysteem

Heeft u een nieuw en innovatief stalsysteem? En staat uw systeem nog niet in bijlage 1 van de fijnstoflijst? Dan is er nog geen emissiefactor bekend voor uw systeem. U kunt erkenning voor uw systeem bij ons aanvragen, als u onder andere uw systeem wilt bemeten.

Uw stalsysteem komt op de bijlage te staan als wij en de staatssecretaris uw aanvraag goedkeuren. U kunt dan de emissiefactor van uw stalsysteem gebruiken. Lees meer op Erkenning innovatief stalsysteem tegen fijnstofuitstoot.

Vragen over regeling fijnstof veehouderij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?