Onderzoek naar mineralenconcentraat

Laatst gecontroleerd op:
8 november 2023
Gepubliceerd op:
2 juni 2020

Tot en met 2024 onderzoeken we welke voordelen mineralenconcentraat heeft voor de landbouw. En welke uitwerking het heeft op het milieu. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek. U kunt zich nog aanmelden als gebruiker. Aanmelden doet u voor u het mineralenconcentraat laat aanvoeren.  

Waarom doen we onderzoek

Mineralenconcentraat is bewerkte dierlijke mest. We onderzoeken of milieuproblemen minder worden met het produceren en gebruiken hiervan. Eerder onderzoek laat namelijk zien dat mineralenconcentraat met een goede kwaliteit beter werkt dan dierlijke mest. Het heeft bijna dezelfde kwaliteit als kunstmest. We willen onder andere de landbouwkundige waarde weten en de effecten van concentraat op het milieu. Uiteindelijk is het doel om mineralenconcentraat wettelijk op te nemen als officiële meststof.

Deelnemende producenten

Alleen producenten die zich voor het onderzoek hebben aangemeld en zijn toegelaten, mogen mineralenconcentraat maken. Deze producenten staan in de lijst. Deze kunt u hieronder downloaden.

Als gebruiker meedoen

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Dat kan als u zich heeft aangemeld voordat de eerste vracht mineralenconcentraat op uw bedrijf is aangevoerd. Ook heeft u een schriftelijke overeenkomst met een deelnemende producent. Hierin staat in elk geval:

 • naam, relatienummer en handtekening van u en de producent;
 • de datum van ondertekening;
 • een verklaring dat u het eindproduct mineralenconcentraat afneemt.

Wanneer en hoe aanmelden

Het onderzoek naar mineralenconcentraat is eind 2022 met 2 jaar verlengd. Aanmelden kan het hele jaar door, maar u doet dat voor u de eerste vracht mineralenconcentraat laat aanvoeren. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. U kunt daarna meteen mineralenconcentraat laten aanvoeren. De ontvangstbevestiging kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Extra administratie voor mineralenconcentraat

Mineralenconcentraat zit nog in de onderzoeksfase. Daarom moet u hiervoor extra gegevens in uw administratie bijhouden:

 • de oppervlakte en ligging van de percelen waarop u uitrijdt;
 • de hoeveelheid die u per perceel uitrijdt;
 • de eindvoorraad concentraat op 31 december van elk jaar.

Deze regels zijn er naast de standaard regels. Lees meer op Welke administratie landbouwer.

Uw gegevens veranderen als gebruiker

Doet u mee aan het onderzoek als gebruiker? En heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht, of een verandering van rechtsvorm? Dan stopt daarmee uw deelname. Om opnieuw mee te doen als gebruiker meldt u zich opnieuw aan. U heeft dan ook een nieuwe overeenkomst nodig met uw producent.

Als producent meedoen

U kunt zich niet meer aanmelden als producent. Had u zich al aangemeld en bent u toegelaten? Mineralenconcentraat is een vorm van mestbewerking. Daarom moet u hiervoor extra gegevens in uw administratie bijhouden:

 • de manier van bewerking (mineralenconcentraat)
 • de hoeveelheid mineralenconcentraat
 • de aard en samenstelling van het mineralenconcentraat
 • de hoeveelheid eindproduct
 • de samenstelling van het eindproducten
 • alle andere gegevens die nodig zijn voor het onderzoek

Meer informatie hierover heeft u ook ontvangen in het besluit dat wij u hebben gestuurd.

Lees meer op Welke administratie landbouwer.

Uw gegevens veranderen als producent

Doet u mee aan het onderzoek als producent? En heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht, of een verandering van rechtsvorm? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Het besluit dat we hebben gemaakt over uw deelname geldt namelijk alleen voor uw huidige bedrijf.

Regels voor verkopen en vervoeren

Doet u mee aan het onderzoek? En verkoopt of vervoert u deze mest? Mineralenconcentraat valt onder de regels voor dierlijke mest. U houdt zich aan deze regels:

 • Alleen een erkende intermediair met GR-apparatuur vervoert het mineralenconcentraat.
 • Elke vracht wordt gewogen, bemonsterd en geanalyseerd.
 • De vervoerder gebruikt een realtime Vervoerbewijs dierlijke mest (rVDM). Gebruik hierop mestcode 120.
 • Het vervoer gaat direct van de producent naar de afnemer. U mag geen tussenopslag gebruiken. Daarmee bedoelen we een opslag op een ander bedrijf dan dat van de producent.
 • De producent mag mineralenconcentraat opslaan op het eigen bedrijf. Dit moet wel in een aparte opslag. U mag mineralenconcentraat en andere mest niet in dezelfde opslag opslaan. Zo voorkomt u dat de samenstelling van het product verandert.

Doet u niet mee aan het onderzoek? Gebruik dan niet mestcode 120. U houdt zich aan de normale regels voor het verkopen en vervoeren van dierlijke mest.

Lees meer op Dierlijke mest vervoeren.

Regels voor gebruiken en uitrijden

Doet u mee aan het onderzoek als gebruiker? En wilt u mineralenconcentraat van een deelnemende producent uitrijden? Dan houdt u zich aan de normale regels voor het uitrijden van dierlijke mest.

Lees meer op Hoe mest uitrijden.

Het mineralenconcentraat telt niet mee voor de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest. Het telt wel mee voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. U gebruikt daarbij het werkingscoëfficiënt van 100%. Alle stikstof en fosfaat telt dus mee.

Doet u niet mee aan het onderzoek of heeft u zich niet aan de voorschriften van het onderzoek gehouden? Dan telt het mineralenconcentraat wel mee voor de gebruiksnorm stikstof uit dierlijke mest.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u veelgestelde vragen verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?