Contracten mest verwerken

Laatst gecontroleerd op:
20 maart 2024
Gepubliceerd op:
3 juni 2020

Veehouders sluiten contracten af met verwerkers en bewerkers als ze een bedrijfsoverschot hebben. Dit kan met een realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) met opmerkingscode 61 en een Driepartijenovereenkomst (DPO). Of veehouders sluiten contracten af met andere veehouders om de verwerkingsplicht over te nemen. Dit kan met een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Een DPO of VVO melden kan het hele jaar, maar uiterlijk 31 december.

rVDM61 gebruiken

Voorwaarden voor deze regeling

Met een rVDM61 geven de veehouder en verwerker aan dat ze mest verwerken. Dit kan als de mest:

 • rechtstreeks van het landbouwbedrijf naar het intermediaire bedrijf gaat. Daar wordt de mest opgeslagen;
 • rechtstreeks van het landbouwbedrijf wordt geëxporteerd door de verwerker.

U vult opmerkingscode 61 in op het rVDM. Zo weet u dat de vracht vervoerd wordt voor de mestverwerkingsplicht. En hoeveel kilogram fosfaat dat is. Het rVDM61 is voor de hele vracht en de verwerker moet deze hetzelfde kalenderjaar helemaal verwerken.

Wanneer geen opmerkingscode 61

U kunt de code alleen gebruiken als de mest vanaf het landbouwbedrijf wordt afgevoerd. U gebruikt de code niet bij:

 • afvoer van een intermediair of verwerkend bedrijf;
 • vervoer voor een DPO;
 • de afvoer naar een natuurterrein;
 • de afvoer naar een grensperceel;
 • de export van champost.

Wanneer en hoe melden

Het rVDM61 verstuurt u via e-CertNL. U geeft de gegevens over het vervoer vooraf al door. Dat doet u in de vooraanmelding. 

Wijzigen rVDM61

Wilt u opmerkingscode 61 toevoegen of verwijderen? U leest hoe u dit doet op Gegevens van het rVDM veranderen onder rVDM is afgerond en verstuurd.

DPO gebruiken

Voorwaarden voor deze regeling

Een DPO is een contract tussen 3 partijen: een veehouder, een bewerker en een verwerker. Met een DPO geeft de veehouder door dat de mest wordt verwerkt via een bewerker. De veehouder levert dan de mest niet rechtstreeks aan een verwerker, maar eerst aan een bewerker. Een DPO melden kan het hele jaar, maar uiterlijk 31 december.

In de DPO staat hoeveel kilogram fosfaat de veehouder levert aan de bewerker. De bewerker moet in hetzelfde kalenderjaar de afgesproken kilogrammen ook afnemen van de veehouder. In hetzelfde jaar moet de bewerker dezelfde hoeveelheid over (laten) dragen aan een verwerker. Ook die moet in hetzelfde jaar de mest verwerken. Als u meerdere overeenkomsten tussen dezelfde partijen naar ons stuurt, dan tellen wij alle kilogram fosfaat bij elkaar op.

Geen DPO, maar rVDM61

Als u:

 • mest aanvoert en u in uw onderneming zowel bewerker als verwerker bent. Gebruik dan een rVDM61.
 • in uw onderneming zowel veehouder als bewerker bent. Gebruik dan een rVDM61.

Wanneer en hoe melden

Melden kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december op Mijn RVO. De eerste partij vult het formulier in, de andere 2 partijen ondertekenen de concept melding. Na elke ondertekening krijgen alle partijen hierover e-mail van ons. Het maakt niet uit wie het formulier als eerst invult. Wij krijgen de melding als alle partijen de melding ondertekend hebben.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Na uw melding

Als alle partijen ondertekend hebben, wordt het contract bij ons geregistreerd. U krijgt de ontvangstbevestiging per e-mail, maar deze staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Intrekken of veranderen DPO

U kunt contracten alleen in hetzelfde kalenderjaar intrekken en opnieuw versturen. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier als bij melden. Als u een DPO intrekt moeten alle partijen het formulier ondertekenen. Dit kan alleen bij afspraken van dit jaar. Versturen doet u uiterlijk 31 december.

Wilt u het aantal kilogram fosfaat in de afspraak veranderen? Trek dan eerst het geregistreerde contract in. Daarna stuurt u een nieuw contract met de veranderde gegevens op. Stuur ons uiterlijk 31 december de nieuwe gegevens van de DPO.

VVO gebruiken

Voorwaarden voor deze regeling

Met een VVO geeft u als veehouder aan ons door dat een andere veehouder de verwerkingsplicht overneemt. Een VVO mag met meerdere veehouders. U maakt de afspraak voor een kalenderjaar. U kunt geen VVO afsluiten met een intermediaire onderneming.

Er is een grens aan hoeveel kilogram fosfaat de andere veehouder mag overnemen. Dit is niet meer dan:

 • Het aantal kg fosfaat dat de dieren in een jaar produceren  - de eigen verwerkingsplicht

De overnemende veehouder verwerkt deze kilogrammen met een DPO of rVDM61. Hij mag hiervoor geen nieuwe VVO afsluiten.

Veehouders met vooral pluimveemest

Wilt u de mestverwerkingsplicht overdragen aan een veehouder die vooral mest van kippen of kalkoenen heeft? Dat kan alleen als u zelf ook vooral kippen- en kalkoenenmest heeft, anders niet.

Wanneer en hoe melden

Doorgeven kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december op Mijn RVO. De eerste partij vult het formulier in, de andere partij ondertekent de concept melding. Na elke ondertekening krijgen beide partijen hierover e-mail van ons. Het maakt niet uit wie het formulier het eerst invult. Wij krijgen de melding als alle partijen de melding ondertekend hebben.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Na uw melding

Als beide partijen ondertekend hebben, wordt het contract bij ons geregistreerd. U krijgt de ontvangstbevestiging per e-mail, maar deze staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Intrekken of veranderen VVO

U kunt contracten alleen in hetzelfde kalenderjaar intrekken en opnieuw versturen. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier als bij melden. Als u een VVO intrekt moeten alle partijen het formulier ondertekenen. Dit kan alleen bij afspraken van dit jaar. Versturen doet u uiterlijk 31 december.

Wilt u het aantal kilogram fosfaat in de afspraak veranderen? Trek dan eerst het geregistreerde contract in. Daarna stuurt u een nieuw contract met de veranderde gegevens op. Stuur ons uiterlijk 31 december de nieuwe gegevens van de VVO.

Cijfers mestverwerkingsovereenkomsten

Ieder jaar verzamelen wij de gegevens over de mestverwerkingsovereenkomsten. Cijfers over de afgelopen 2 jaren vindt u in het document hieronder. De cijfers zijn uitgesplitst voor de soort overeenkomst, het concentratiegebied, het aantal overeenkomsten en het aantal kilogrammen fosfaat. 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mestverwerkingsplicht veehouder verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?