rVDM maatwerk vervoer met GR-apparatuur

Laatst gecontroleerd op:
10 april 2024
Gepubliceerd op:
1 juni 2023

Vervoert u mest met het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM)? En gebruikt u daarbij GR-apparatuur? Onder bepaalde voorwaarden hoeft u zich aan minder regels te houden. Het vervoer valt dan onder maatwerk vervoer. Wij leggen u stap voor stap uit hoe het rVDM voor u werkt.

Voorwaarden

De verschillende maatwerkgroepen en de voorwaarden die daarbij horen vindt u op rVDM voor maatwerk vervoer. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan houdt u zich aan de regels voor het standaard vervoer.

Rijdt u met een voertuig met GR-apparatuur? Dan moet u de apparatuur altijd gebruiken. 

Hoe werkt het rVDM?

Het rVDM voor maatwerk vervoer met GR-apparatuur bestaat uit 6 meldingen. In de tabel hieronder ziet u wie de meldingen doet. En wanneer en op welke manier. Melden kan bijvoorbeeld met een bedrijfsmanagementsysteem (BMS).

Meldingen bij maatwerk vervoer met GR-apparatuur

  Door wie? Hoe? Wanneer?
Vooraanmelding Vervoerder e-cert.nl of BMS Voor het vervoer
Startmelding Vervoerder e-cert.nl of BMS of rVDM-app Voor het vervoer
Laadmelding - Automatisch met GR Tijdens het vervoer
Weegmelding Vervoerder e-cert.nl of BMS of rVDM-app Tijdens het vervoer
Losmelding - Automatisch met GR Tijdens het vervoer
Bevestigingsmelding Leverancier en afnemer e-cert.nl of BMS of rVDM-app Na het vervoer

Alleen een geregistreerde intermediair heeft GR-apparatuur. Bij deze maatwerkgroep is de vervoerder dus altijd een geregistreerde intermediair. De vervoerder is verantwoordelijk voor de meldingen, behalve voor de laatste. Bij de laatste melding zijn de leverancier en de afnemer verantwoordelijk.

Voor het vervoer

U geeft de gegevens over het vervoer vooraf al door. Dat doet u in de vooraanmelding. Wat u precies doorgeeft ziet u hieronder. Later verstuurt u de startmelding. Hiermee bevestigt u de gegevens in de vooraanmelding. En geeft u aan dat het vervoer echt gaat beginnen.

Let op! Heeft u net mestopslagen of voertuigen geregistreerd? Of is iemand zojuist bij ons ingeschreven? Dan staan deze gegevens pas de volgende dag in het rVDM-systeem.

Als u toch niet gaat rijden

Gaat het vervoer niet door en heeft u de startmelding al verstuurd? Dan moet u deze intrekken. Het rVDM vervalt dan. Als u daarna besluit toch te willen rijden, begint u met een nieuwe vooraanmelding. Heeft u de startmelding nog niet gedaan? Dan vervalt uw vooraanmelding automatisch na 14 dagen. Maar u kunt deze ook zelf intrekken.

Tijdens het vervoer

Tijdens het vervoer geeft u deze meldingen door:

  • laadmelding
  • weegmelding
  • losmelding

Na het vervoer

Als het transport is gelost is er nog één melding: de bevestigingsmelding. De leverancier en de afnemer doen deze melding. Hiermee bevestigen ze dat het vervoer klaar is en dat de gegevens in het rVDM kloppen.

Verzamel-rVDM

U kunt geen verzamel-rVDM gebruiken voor dit maatwerk vervoer. De GR-apparatuur stuurt namelijk voor elk transport een laadmelding en een losmelding. U maakt dus voor elk transport een rVDM aan.

Gegevens van rVDM veranderen

Wilt u de gegevens van een rVDM veranderen? Hoe u dit doet hangt af van de situatie. Lees meer op Gegevens van het rVDM veranderen.

Bent u tevreden over deze pagina?