Welke mogelijkheden heeft u bij netcongestie?

Gepubliceerd op:
10 juni 2024

Netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) ontstaat doordat we op het ene moment veel elektriciteit opwekken en op het andere moment veel verbruiken. Heeft u last van netcongestie? Bekijk op deze pagina welke mogelijkheden u heeft voor uw bedrijf.

Wij vroegen Merosch en CE Delft succesvolle projecten voor oplossingen in netcongestiegebieden te onderzoeken. Bekijk de mogelijkheden, kosten en welke stappen u kunt nemen om tot een oplossing te komen.

Oplossingen in het kort

We vatten de onderzochte oplossingen samen tot 7 oplossingsrichtingen. Hieronder leggen we deze kort uit. Verder op deze pagina kunt u de uitgebreide factsheets en het bijbehorende rapport bekijken. 

Stuur uw energieverbruik

Met energiesturing past u het energieverbruik van uw apparaten aan op het moment dat u ze gebruikt. Dit doet u met een energiebeheersysteem. Zo verbruiken bijvoorbeeld laadpalen meer stroom wanneer er veel zonne-energie is. Ook kan het systeem processen die veel energie vragen tijdelijk uitzetten om netcongestie te voorkomen en piekbelastingen te verminderen.

Sla uw elektriciteit op

Overschotten aan elektriciteit slaat u op in een batterij om op een later moment te gebruiken. Deze capaciteit kan bijvoorbeeld komen uit opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen of windturbines.

Zet uw elektriciteit om naar andere energievormen

Bij ‘conversie’ van elektriciteit zet u de overschotten aan elektriciteit (uit bijvoorbeeld wind en zon) om naar andere energievormen, zoals warmte of waterstof. Daardoor zijn bedrijven minder afhankelijk van het directe aanbod van hernieuwbare energiebronnen. 

Verbruik minder als het net overbelast is

Met een capaciteitsbeperkend contract (CBC) past u uw elektriciteitsverbruik flexibel aan op basis van de beschikbare capaciteit op het net. In ruil voor een financiële vergoeding vermindert u uw energieverbruik op momenten van congestie.

Deel uw netaansluiting

Met ‘cable pooling’ combineert u de opwek van verschillende energiebronnen op één netaansluiting. Meestal gaat het om een combinatie van minimaal 2 bronnen die elektriciteit produceren, zoals zonnepanelen en windturbines. Zo gebruikt u de beschikbare netcapaciteit beter. Door het delen van één kabel heeft u daarnaast geen extra aansluitkosten én geen dubbele netbeheerderskosten.

Lever uw elektriciteit direct aan een grote afnemer

Met een directe lijn levert u direct uw opgewekte elektriciteit aan een grootverbruiker in uw buurt (bijvoorbeeld een bedrijf dat veel energie verbruikt), zonder dat u het algemene elektriciteitsnet gebruikt. Deze afnemer gebruikt dus direct de opgewekte elektriciteit. Zorg er wel voor dat het energieverbruik van die grootverbruiker overeenkomt met het opwekprofiel van de producent van de duurzame energie (vergelijkbaar en gelijktijdig verbruik). 

Werk samen met andere bedrijven

Met een groepscontract spreekt u met meerdere bedrijven een gezamenlijk contractvermogen af met de netbeheerder. Dit noemen we ook wel een ‘energiehub’. Het belangrijkste kenmerk is dat u als afnemer zelf ‘slim stuurt’ op de opwek en het verbruik van de energie. Zo gaat u samen beter om met de beschikbare capaciteit door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Uitgebreide factsheets en rapport

De factsheets zijn voor ondernemers en organisaties die tegen netcongestie aanlopen en zoeken naar oplossingsrichtingen. Dit kan gaan om congestie bij de opwek, maar ook bij de afname van elektriciteit. Het kan ook branche- en ondernemersverenigingen en lokale overheden helpen om ondernemers of organisaties te ondersteunen.

De factsheets zijn een samenvatting van het uitgebreide rapport van CE Delft en Merosch. In het rapport staat ook de potentie per gevonden oplossingsrichting in Nederland voor 2030 en de verwachte kosten. 

Vragen over netcongestie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?