Definitief besluit vergunning 3D seismisch onderzoek in de Noordzee

Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2024
Gepubliceerd op:
6 december 2023

Shell heeft een vergunning aangevraagd voor seismisch onderzoek in de Noordzee. Hier zijn geen zienswijzen over binnen gekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning.

Informatie over het onderzoek

Shell vroeg een vergunning aan voor 3D seismisch onderzoek in de P&O mijnbouwblokken in de Noordzee. Shell gaat onderzoeken of CO2 opgeslagen kan worden in ondergrondse aquifers. Dit proces wordt ook wel Carbon Capture and Storage (CCS) genoemd. Voor het onderzoek vaart Shell in totaal 51 dagen op de Noordzee. Daarbij doet Shell op 25 dagen actief onderzoek.
Het onderzoeksgebied ligt uit de kust van de provincie Zuid-Holland tussen de Maasvlakte en Zandvoort. Op het dichtstbijzijnde punt ligt het onderzoeksgebied ongeveer 10 kilometer van de Nederlandse kustlijn. Aan de westkant loopt het tot de grens tussen de Exclusieve Economische Zone Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De seismische studie zorgt onder andere voor geluidssignalen die beschermde soorten zouden kunnen verstoren. Daarom is de aanvraag volgens de Wet natuurbescherming beoordeeld.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.  

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?