Definitief besluit vergunning verspreiden baggerspecie Gent - Terneuzen

Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2024
Gepubliceerd op:
16 januari 2024

Rijkswaterstaat heeft een vergunning aangevraagd voor verspreiden van baggerspecie uit het kanaal Gent - Terneuzen. Hierover hebben wij geen zienswijzen ontvangen. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning.

Informatie over de vergunning

Rijkswaterstaat baggert jaarlijks het kanaal tussen Gent en Terneuzen. Hierdoor blijft het kanaal beschikbaar voor de scheepvaart. De baggerspecie die hierbij vrij komt, verspreiden zij.

Dit kanaal ligt in de buurt van Natura 2000-gebieden Westerschelde en Saefthinge. Het kan dat de werkzaamheden van Rijkswaterstaat invloed hebben op deze gebieden. Daarom is de vergunningsaanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?