Vergunningsaanvraag project Q10 Orion

Laatst gecontroleerd op:
2 april 2024
Gepubliceerd op:
25 januari 2024

Kistos NL2 B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor het project Q10 Orion. Hierover hebben wij geen zienswijzen ontvangen. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning.

Informatie over het project Q10 Orion

Kistos NL2 B.V. wil de productie van het platform Q10-A Orion verbeteren door vier nieuwe putten te boren. Na het boren worden de nieuwe putten gereed gemaakt voor oliewinning. Dit gebeurt vanaf het bestaande platform Q10-A, ten westen van IJmuiden.

Het project kan invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Bruine Bank, Voordelta, Kennemerland-Zuid en Noordhollands Duinreservaat. Wij hebben deze vergunningsaanvraag voor 1 januari 2024 ontvangen. Daarom is deze beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming, en niet volgens de Omgevingswet.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. De aanvrager heeft om operationele redenen verzocht om de uitvoeringstermijn van het project te verlengen. De minister heeft dit meegenomen in het definitieve besluit.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?