Hoe regelt u een gedragscode soortenbescherming en houtopstanden?

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2022

Wilt u zelf een gedragscode opstellen of uw huidige gedragscode vernieuwen? We bespreken graag met u de mogelijkheden. We leggen uit waar u rekening mee moet houden. En u leest stap voor stap hoe u een gedragscode opstelt en hoe het aanvraagproces verloopt. Zo bent u goed voorbereid en weet u wat u van ons mag verwachten.  

Stap 1: U bereidt zich voor

Om u voor te bereiden, vindt u hieronder een aantal documenten. Hierin leest u waarmee u rekening moet houden als u een gedragscode opstelt.  

Gebruik definitie ecologisch deskundige

Voor gedragscodes geldt een definitie voor een ecologisch deskundige. Deze definitie moet u in de gedragscode opnemen.

Stap 2: U neemt contact met ons op voor een afspraak

U stuurt daarvoor een e-mail naar wnb@rvo.nl. We nemen meestal binnen een week contact met  u op. We bespreken in een eerste afspraak samen de mogelijkheden. En we vertellen u waar u rekening mee moet houden.

Misschien is er al een gedragscode die uw organisatie kan gebruiken. Is een vrijstelling voor uw werkzaamheden niet (meer) mogelijk? Dan bespreken we welke andere mogelijkheden u heeft.

Stap 3: U stelt uw concept-gedragscode op en stuurt deze naar ons

Zien wij mogelijkheden voor een (nieuwe) gedragscode? Dan stelt u een concept-gedragscode op. U stuurt die via e-mail naar ons met de vraag om deze te beoordelen. Wij sturen u een ontvangstbevestiging.

Uw factuur betalen

De kosten om een gedragscode soortenbescherming te regelen zijn € 3.000. U krijgt van ons een factuur als wij uw concept-gedragscode hebben ontvangen.

Stap 4: Wij beoordelen uw concept-gedragscode

We vragen hiervoor advies aan een ecologisch deskundige en de taakgroep gedragscodes van het IPO. U krijgt van ons een Nota van Aanbevelingen. Dit is een beoordeling waarin we alle adviezen hebben meegenomen.

Stap 5: U verwerkt mogelijke aanbevelingen en stuurt uw gedragscode naar ons

Heeft u nog vragen over de Nota van Aanbevelingen? We gaan hierover graag met u in gesprek. U verwerkt daarna de aanbevelingen in de gedragscode. En u stuurt de concept-gedragscode opnieuw naar ons.

Stap 6: U krijgt van ons akkoord of beantwoordt extra vragen

Wij zijn akkoord met uw gedragscode. Of wij stellen u nog een aantal vragen. De antwoorden daarop verwerkt u in de concept-gedragscode.

Stap 7: U dient na akkoord uw definitieve gedragscode bij ons in

Heeft u van ons akkoord gekregen? Dan dient u uw definitieve gedragscode bij ons in. U vraagt ons om de gedragscode goed te keuren. Daarmee start de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure. U kunt het ontwerp-goedkeuringsbesluit binnen 8 tot 10 weken van ons verwachten.  

Stap 8: Wij publiceren de gedragscode en het ontwerpbesluit

Wij keuren uw gedragscode in ontwerp goed. U kunt dan nog niet met de gedragscode werken. De minister voor Natuur en Stikstof ondertekent het ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit en de gedragscode publiceren we op Overzicht gedragscodes. In de Staatscourant vindt u de kennisgeving. U krijgt het ontwerpbesluit van ons per post en via e-mail. Vanaf de publicatie in de Staatscourant heeft iedereen die wil reageren 6 weken de tijd om een zienswijze bij ons in te dienen.

Stap 9: U kunt uw gedragscode gebruiken of u moet deze aanpassen

Een zienswijze kan zorgen voor aanpassingen van de gedragscode en/of het besluit. Zijn er geen zienswijzen? Dan ondertekent de minister voor Natuur en Stikstof het definitieve goedkeuringsbesluit. Nu is het besluit definitief. Is iemand het niet eens met dit besluit? Dan kan hij of zij binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Wij publiceren het definitieve besluit in de Staatscourant en op Overzicht gedragscodes. U krijgt dit besluit van ons per post en via e-mail.

Melden bij provincies of RVO

U meldt de ruimtelijke ingreep onder een gedragscode soortenbescherming en houtopstanden bij ons of de provincies. Een melding doen is niet verplicht. De provincies en RVO willen graag weten welke werkzaamheden u gaat uitvoeren. Zo houden we zicht op ruimtelijke ingrepen.

U vindt in het bestand hieronder de contactgegevens van de provincies. Zo ziet u waar u de melding naartoe kunt sturen. Is RVO het bevoegd gezag? Dan stuurt u de melding naar wnb@rvo.nl en geeft u in uw e-mail aan om welke gedragscode het gaat.

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact met ons op via wnb@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?