Gedragscodes natuurbescherming

Gepubliceerd op:
13 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
11 september 2020

De Wet natuurbescherming is er om de natuur in Nederland te beschermen. Beschermde planten en dieren mogen bijvoorbeeld niet zomaar beschadigd worden of gedood. Wilt u werkzaamheden gaan uitvoeren op een plek waar beschermde planten en dieren voorkomen? Misschien heeft u dan een ontheffing nodig.

Voor een aantal werkzaamheden heeft u geen ontheffing nodig. Daarvoor kunt u een vrijstelling krijgen. Het gaat om werkzaamheden die vaak voorkomen of voorspelbaar zijn, zoals groenonderhoud binnen een gemeente of de werkzaamheden van waterschappen. Deze vrijstelling en de voorwaarden van de vrijstelling staan in een gedragscode natuurbescherming. Ook staan er maatregelen in een gedragscode. Deze maatregelen voorkomen of beperken de schade aan beschermde dieren en planten bij het uitvoeren van de activiteiten. Van deze maatregelen is bewezen dat ze werken. Door de voorwaarden en de maatregelen in een gedragscode natuurbescherming vast te leggen hoeft u niet iedere keer een ontheffing aan te vragen.

Gebruik gedragscode natuurbescherming

Een gedragscode natuurbescherming geldt voor heel Nederland, dus niet alleen voor één gebied of plaats. Deze code wordt meestal aangevraagd door een overkoepelende organisatie. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in de plaats gekomen van de Flora- en faunawet. Onder deze Flora- en faunawet hebben veel gemeenten een eigen gedragscode opgesteld. Hierdoor zijn er veel verschillende gedragscodes. Dit maakt het gebruik en toezicht lastig. Daarom werken wij toe naar één gedragscode per sector.

Na onze goedkeuring mogen alle organisaties in die sector met de gedragscode werken als zij kunnen aantonen dat ze volgens de voorwaarden in de gedragscode werken.

De rijksoverheid en de provincies

Het Rijk en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor gedragscodes natuurbescherming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt gedragscodes goed en de provincies zorgen ervoor dat de regels worden nageleefd. De provincies worden daarom ook betrokken bij de goedkeuring van een gedragscode.

Overzicht gedragscodes

Op Overzicht gedragscodes ziet u welke gedragscodes natuurbescherming er zijn. Wilt u een bestaande gedragscode gebruiken? Controleer dan of u deze wel mag gebruiken. Het is belangrijk dat de belangen en activiteiten op uw organisatie van toepassing zijn. Twijfelt u of u gebruik kunt maken van een bestaande gedragscode? Neem contact met ons op. Vermeld welke gedragscode u wilt gebruiken en voor welke werkzaamheden.

Gedragscode natuurbescherming opstellen

Wilt u zelf een gedragscode natuurbescherming opstellen? Neem dan ook contact met ons op via wnb@rvo.nl. Wij overleggen met u wat de mogelijkheden zijn. Heeft u van ons groen licht gekregen? Dan kunt u een concept-gedragscode opstellen en goedkeuring hiervoor bij ons aanvragen.

Bekijk hoe u een gedragscode natuurbescherming opstelt en laat goedkeuren.

Vragen over de Wet natuurbescherming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?