Overzicht gedragscodes

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2023

Op deze pagina vindt u een overzicht van de in ontwerp-goedgekeurde en goedgekeurde gedragscodes. Gaat uw organisatie met een gedragscode werken? Dan moet u kunnen aantonen dat u volgens de voorwaarden uit de gedragscode werkt. Een in ontwerp-goedgekeurde gedragscode mag u nog niet gebruiken.

Gedragscode per sector

Het Ministerie van LNV wil graag dat elke sector één goedgekeurde gedragscode gebruikt. Hierdoor werken alle partijen op dezelfde manier en zijn er geen losse gedragscodes meer nodig.

Nieuwe gedragscode voor gemeenten

Sinds 17 december 2020 is er één sectorale gedragscode voor gemeenten. Dit is de gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk. Deze vervangt de verschillende gedragscodes van de gemeenten. Deze gedragscodes zijn nu niet meer geldig. Daarom staan deze niet meer op onze website.

Meldplicht

Gaat u ruimtelijke ingrepen uitvoeren onder de Gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk? Dan bent u verplicht dit te melden bij de provincie waar u het werk uitvoert. Deze verplichting staat in de gedragscode. Bekijk de Contactgegevens van de provincies voor de e-mailadressen en telefoonnummers. Werkt u met een gedragscode waar dit niet in staat? Dan ontvangt de provincie toch graag een melding als u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Definitief goedgekeurde gedragscodes A t/m H

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Aedes Vereniging van woningcorporaties Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Aedes Vereniging van woningcorporaties en goedkeuringsbesluit (pdf)
Antwoordnota zienswijzen ontwerp-goedkeuringsbesluit (pdf)

01-01-2025
Drinkwaterbedrijven Bestendig beheer en onderhoud

Goedkeuringsbesluit gedragscode Vewin (pdf)
Gedragscode waterbedrijven Vewin (pdf)
Besluit aanpassen goedkeuringstermijn gedragscode Vewin (pdf)

31-12-2024
Groningen Seaports Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Groningen Seaports (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Groningen Seaports (pdf)
Besluit aanpassen goedkeuringstermijn gedragscode Groningen Seaports (pdf)

31-12-2024
Havenbedrijf Rotterdam Bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Gedragscode Wet natuurbescherming voor Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
Goedkeuringsbesluit Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
01-09-2025

Definitief goedgekeurde gedragscodes I t/m P

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Koninklijke Vereniging Stadswerk Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode soortenbescherming Gemeenten Stadswerk (pdf)
Definitief goedkeuringsbesluit Gedragscode Stadswerk (pdf)
Antwoordnota zienswijzen Stadswerk (pdf)

01-06-2023
ProRail Bestendig beheer en onderhoud

Gedragscode ProRail en goedkeuringsbesluit (pdf)
Antwoordbrief zienswijze ontwerp-goedkeuringsbesluit (pdf)

23-12-2027
Provincies Bestendig beheer en onderhoud en (kleinschalige) ruimtelijke ingrepen voor provinciale infrastructuur in Nederland

Gedragscode Provinciale Infrastructuur (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Provinciale Infrastructuur (pdf)
Besluit aanpassen goedkeuringstermijn Provinciale Infrastructuur (pdf)

31-12-2024

Definitief goedgekeurde gedragscodes R t/m T

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Rijkswaterstaat Bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Goedkeuringsbesluit gedragscode Rijkswaterstaat (pdf)
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat (pdf)
29-09-2023
Stichting Tijdelijke Natuur Bestendig gebruik, beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Stichting Tijdelijke Natuur (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Stichting Tijdelijke Natuur (pdf)

03-02-2023
TenneT houtopstanden Houtopstanden

Gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)

27-09-2025

Definitief goedgekeurde gedragscodes U t/m Z

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Unie van Waterschappen Bestendig beheer en onderhoud Gedragscode Wet natuurbescherming voor Waterschappen (pdf)
Goedkeuringsbesluit Gedragscode voor Unie van Waterschappen (pdf)
23-01-2024
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) Bestendig beheer of onderhoud in de bosbouw

Gedragscode soortenbescherming bosbeheer  (pdf)
Goedkeuringsbesluit Gedragscode soortenbescherming bosbeheer (pdf)
Antwoordnota zienswijzen ontwerp-goedkeuringsbesluit (pdf)
Advies WUR schermslag (pdf)
Advies RAVON en WUR herpetofauna (pdf)

18-08-2027
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?