Smart grids en slimme energiesystemen

Gepubliceerd op:
6 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2022

Smart grids en slimme energiesystemen helpen de groeiende hoeveelheid duurzame energie in te passen in het energiesysteem. Van 2011 tot 2016 experimenteerden 12 proeftuinen in Nederland met smart grids binnen het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). De proeftuinen zijn eind 2015 afgerond. Smart grids zijn elektriciteitssystemen die de vraag naar elektriciteit beïnvloeden aan de hand van het momentaanbod.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bundelde de kennis en leerervaringen over smartgrids en slimme energiesystemen. Op dit moment werken we mee aan het verder opschalen en het verspreiden van kennis. Dat doen we samen met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Urban Energy (TKI Urban Energy) van de Topsector Energie.

Smart Grids-app

In de Smart Grids-app zijn alle resultaten van de IPIN- en TKI-projecten - Topsector Energie - gebundeld. Per project vindt u informatie over de product-marktcombinatie, de functies, producten en diensten en over de bijdrage aan het technologisch innovatiesysteem. Zodra projecten nieuwe resultaten opleveren, worden deze aan de app toegevoegd. U vindt de app in de Play Store (Android) of App Store (Apple) onder de naam Switch2SmartGrids-projecten.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen rond smart grids en slimme energiesystemen gaan snel. Toch spelen er nog allerlei vragen over de toekomst. Wanneer is de markt er klaar voor, wie investeert, wie krijgt de baten, welke spelregels zijn nodig? Naast techniek vormen institutionele en sociale aspecten een uitdaging.

Voor uiteenlopende toekomstscenario’s zijn de baten van smart grids en slimme energiesystemen groter dan de kosten ervan. Dat was in 2012 de belangrijkste conclusie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De kosten en baten zijn doorgerekend voor de scenario’s:

  • 'business as usual'
  • een centraal ingerichte duurzame energievoorziening (inclusief kolencentrales en CCS)
  • een duurzame energievoorziening met veel decentrale opwekking

Investeren en opschalen

Een slim energiesysteem is een energiesysteem waarbij PV-panelen, elektrische auto’s, warmtepompen, huishoudelijke apparaten, opslagsystemen en onderstations op intelligente wijze met elkaar zijn verbonden. Ook leveren ze energiediensten aan elkaar. Dit maakt het mogelijk om vraag naar en aanbod van (duurzame) energie op elkaar af te stemmen. De PowerMatcher werkt nu al bijvoorbeeld in circa 1.000 huishoudens in Nederland en in het buitenland. Dit is een ICT-toepassing die vraag en aanbod koppelt.

In Nederland zijn 250 partijen bezig met smart grids en slimme energiesystemen. TKI Urban Energy zet zich in voor de investering en opschaling van smart grids en slimme energiesystemen. Het TKI beheert 50 actieve projecten. Bedrijven, netbeheerders en overheid investeerden samen ongeveer € 100 miljoen in pilots. De komende jaren blijven de partijen naar verwachting investeren.

Flexibiliteit is noodzaak

Flexibele energievoorziening met smart grids en slimme energiesystemen is voor veel partijen noodzaak om de volgende redenen:

  • Netbeheerders willen hun elektriciteitsnetten niet overbelasten.
  • Energiebedrijven zoeken naar nieuwe producten en diensten die flexibiliteit bevorderen.
  • Wijkbewoners nemen steeds meer lokale duurzame energie-initiatieven.

Publicaties

Bekijk onze filmpjes en lees onze rapporten, positions papers en factsheets.

Video's op Youtube

Downloads

 

Meer weten?

Vragen over Smart Grids?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?