Saneren van vissersvaartuigen (SVV): Vaststelling aanvragen

Gepubliceerd op:
27 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2023

U heeft de subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV) aangevraagd en uw vaartuig laten slopen of onklaar laten maken. Wat moet u nu nog doen om de betaling van uw subsidie te krijgen?

Vaststelling aanvragen

Nadat u de beslisbrief van uw subsidieaanvraag heeft gekregen, voert u activiteiten uit. U heeft hiervoor de tijd tot en met 31 juli 2023. U kiest of u uw vaartuig laat slopen voordat u vaststelling aanvraagt. Of u laat uw vaartuig onklaar maken en laat dit later slopen.

Activiteiten als u sloopt voordat u vaststelling aanvraagt:

 • U laat uw vaartuig slopen.
 • U heft de registratie van uw vaartuig op in het Register van vissersvaartuigen. Hiermee trekken wij ook uw visvergunning en vismachtiging(en) voor het vaartuig in. U krijgt hierover binnen 8 weken een beslisbrief met de bevestiging. Houd rekening met deze termijn, zodat u op tijd vaststelling kunt aanvragen. Wilt u ook de subsidie Overbrugging voor de visserij aanvragen? U mag de registratie ook dan alvast opheffen. U leest hierover meer bij de voorwaarden van die subsidie.
 • U laat het vaartuig uitschrijven uit het register van het Kadaster.

Activiteiten als u later sloopt:

 • U laat uw vaartuig onklaar maken.
 • U heft de registratie van uw vaartuig op in het Register van vissersvaartuigen. Hiermee trekken wij ook uw visvergunning en vismachtiging(en) voor het vaartuig in. U krijgt hierover binnen 8 weken een beslisbrief met de bevestiging. Wilt u ook de subsidie Overbrugging voor de visserij aanvragen? U mag de registratie ook dan alvast opheffen. U leest hierover meer bij de voorwaarden van die subsidie.

Heeft u dit allemaal gedaan en heeft u bevestiging van de opheffing van uw registratie? Dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Doe dit binnen 13 weken nadat deze activiteiten klaar zijn. Zorg ervoor dat uw vaststellingsaanvraag uiterlijk op 31 juli 2023 bij ons binnen is. Wij berekenen na uw aanvraag het definitieve subsidiebedrag en betalen dit aan u.

Vaartuig gezonken

Zinkt uw schip tussen uw subsidieaanvraag en de sloop? U kunt nog steeds subsidie krijgen. Vink in uw aanvraag voor vaststelling Teloorgang aan.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Welke dit zijn ligt eraan of het vaartuig al gesloopt is. 

Bijlagen als u sloopt voordat u vaststelling aanvraagt:

 • Sloop- of voltooiingsverklaring. Voor de sloopverklaring gebruikt u het format Sloopverklaring Saneren van vissersvaartuigen. Voor de voltooiingsverklaring gebruikt u het formulier Melding voltooiingsverklaring van de scheepsrecycling van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • Afschrift van de uitschrijving uit het register van het Kadaster.
 • Een overeenkomst van het sloopbedrijf waarin staat welke vergoeding u heeft gekregen voor het gesloopte vaartuig. 

Bijlagen als u later sloopt:

 • Een onklaarverklaring van het sloopbedrijf. Hiervoor gebruikt u het format Onklaarverklaring Saneren van vissersvaartuigen.
 • Een overeenkomst van het sloopbedrijf waarin staat welke vergoeding u heeft gekregen voor het te slopen vaartuig.
 • Minimaal 2 foto’s van het vaartuig waarop het externe kenteken duidelijk zichtbaar is. Dit is minimaal één foto voor het onklaar maken en één erna.

Toelichting IMO-nummer

In de verklaringen vult u een IMO-nummer in. U heeft dit nummer als uw vaartuig:

 • geregistreerd is in het segment MFL of AQU. Of als u dit heeft aangevraagd;
 • een bruto tonnage heeft van minimaal 100 ton;
 • 24 meter of langer is.

In de voltooiingsverklaring van ILT staan 3 nummers:

 • IMO-nummer
 • IMO-identificatienummer voor geregistreerde eigenaars
 • IMO-bedrijfsidentificatienummer

U vult alleen het veld IMO-nummer in.

Formats

U gebruikt deze formats voor de verklaringen.

Na uw aanvraag voor vaststelling

Wij controleren eerst of uw aanvraag compleet is. Mist er een bijlage of informatie? U krijgt een brief en heeft 14 kalenderdagen de tijd om deze aan te leveren.

U krijgt de beslissing op uw vaststellingsaanvraag binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag. In de vaststellingsbrief staat hoeveel subsidie u van ons ontvangt. Het bedrag in de brief kan ook lager zijn dan in de eerste beslissing op uw subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld omdat u geld heeft gekregen voor uw vaartuig van het sloopbedrijf. Of omdat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen van deze subsidie. U mag 5 jaar na de beslissing op uw vaststellingsaanvraag geen vaartuig inschrijven in het Nederlands Register voor Vissersvaartuigen. Ook mag u de capaciteit van uw andere vaartuigen niet verhogen.

Heeft u ervoor gekozen om uw vaartuig na de aanvraag voor vaststelling te laten slopen? Stuur na het slopen de sloop- of voltooiingsverklaring en het afschrift van uitschrijving uit het register van het Kadaster nog toe. Doe dit uiterlijk op 31 maart 2024.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?