Visquota

Gepubliceerd op:
23 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 augustus 2023

De Europese Unie (EU) bepaalt de hoeveelheid vis die per soort in het komende jaar mag worden gevangen en aangeland. Dit is de Total Allowable Catch (TAC). De EU verdeelt deze hoeveelheid over de lidstaten met eerder afgesproken percentages. Dit zijn de visquota.

Overzicht toegestane visquota en benutting

Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse vangstquota. Hierin staan de toegestane vangstquota en de hoeveelheid vis per visbestand die al is gevangen. Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.

    In opdracht van:
    • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    Bent u tevreden over deze pagina?