Vergunningsaanvraag voor Vaargeulonderhoud Westerschelde

Gepubliceerd op:
1 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 april 2022

De afdeling Maritieme Toegang van het Departement van Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) van het Vlaams Gewest vroeg een vergunning aan voor onderhoud van de hoofdvaargeul van de Westerschelde. De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon hierop reageren met een zienswijze.

Het MOW vroeg de vergunning aan om de hoofdvaargeul van de Westerschelde te baggeren. En voor het terugstorten van baggerspecie in andere delen van de hoofdvaargeul. Het is elk jaar nodig om de hoofdvaarweg te baggeren. Zo blijft hij bevaarbaar voor schepen die op weg zijn naar de haven van Antwerpen. Deze activiteiten kunnen invloed hebben op het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en twee Belgische Natura 2000-gebieden.

U kon van 21 september tot en met 18 november 2021 op het ontwerpbesluit reageren met een zienswijze. We hebben zienswijzen ontvangen. De minister reageerde hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. De minister heeft de zienswijzen meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord leest u wat er is gewijzigd in vergelijking met het ontwerpbesluit.

Tijdelijke verlenging oude vergunning

3 van de 5 doorgegeven zienswijzen kwamen niet op tijd bij de minister aan. Dit kwam door een administratieve fout van ons. De vorige vergunning om de vaargeul te baggeren gold tot 31 december 2021. De maximale hoeveelheid baggerspecie die gestort mocht worden was nog niet bereikt. Daarom werd de oude vergunning tijdelijk verlengd. Zo konden de baggeraars doorgaan met hun werk.

Besluit bekijken

In het besluit over de vergunningsaanvragen leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier de Nota van Antwoord en alle bijlagen die bij het besluit horen.

Nieuwe versie AERIUS

Sinds 13 januari 2022 is er een nieuwe versie van AERIUS. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan wordt berekend. In de wet staat dat de laatste versie van de rekentool gebruikt moet worden op het moment van het besluit over de vergunningsaanvraag. Daarom zijn de AERIUS-berekeningen in bijlage 28 tot en met 33 met de nieuwe AERIUS versie gedaan. In het Addendum Passende beoordeling leest u over de resultaten van de berekeningen met de nieuwe versie.

Besluit en bijlagen

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot en met 25 maart 2022 in beroep gaan tegen het definitieve besluit. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling. Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan voor 25 maart 2022 een brief naar de rechtbank waarin staat:

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via Beroepschriftformulier rechtbank. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan.

Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Bij welke rechtbank u dit doet, hangt af van uw woonplaats. U vindt de rechtbank op Rechtspraak. Woont u niet in Nederland? Geef uw beroep dan door bij de rechtbank in de plaats waar de minister het besluit nam.

U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn;
 • de datum van uw brief;
 • uw handtekening.

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt.

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze UOV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?