Installateur kiezen

Laatst gecontroleerd op:
16 januari 2024
Gepubliceerd op:
11 april 2017

Huur een deskundige met een diploma EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) A of B in om de keuring van uw installaties uit te voeren. Alleen dan voldoet u aan de regels van de Europese EPBD-verplichting.

EU-landen zijn verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Het nemen van energiebesparende maatregelen na de EPBD-keuring is goed voor het milieu, en u bespaart al snel 10% tot 30% op de jaarlijkse energiekosten voor koeling.

Wie mag uw installatie keuren?

In het overzicht vindt u deskundigen met een EPBD-A- en EPBD-B airconditioningsystemen.

Diploma’s en certificering

Diploma EPBD-airconditioningsystemen

Gebouweigenaren of huurders dienen de airconditioningssystemen om de 5 jaar te laten keuren door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek. Dit geldt voor een airconditioningssysteem of een gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een lijst opgenomen in bijlage IV onder welk diploma de verschillende inspecties en beoordelingen vallen van het airconditioningsysteem (opgedeeld naar deskundigen met EPBD-A Airconditioningsystemen en deskundigen met EPBD-B Airconditioningsystemen).

Keuring, onderhouds- of servicebeurt gemist?

Heeft u een installatie die volgens de richtlijn al gekeurd had moeten zijn? Dan kunt u zich het beste wenden tot een bedrijf dat deze keuring voor u kan uitvoeren. Als u niet beschikt over de naam van een bedrijf kunt u een bedrijf selecteren bij de brancheorganisaties NVKL en Techniek Nederland.

Vragen over installatiekeuringen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?