Realisatie en exploitatie windparken

Gepubliceerd op:
28 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2022

Wat komt er allemaal kijken bij het realiseren van een windpark? Zijn alle vergunningen er? Dan start de realisatiefase. De beheerder (exploitant) kiest het turbinetype, regelt de subsidieaanvraag en financiering van het windpark. En regelt de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Realisatie 

Om het windpark mogelijk te maken, moet de beheerder na de vergunningverlening:

  • afspraken maken over de financiering van de bouw;
  • afspraken maken over de aansluiting op het elektriciteitsnet;
  • contracten afsluiten voor het verkopen van de stroom.

De beheerder begint bij de bouw met:

  • het aanleggen van de toegangswegen en de opstelplaatsen van de kranen;
  • het heien en storten van de funderingen;
  • de aanleg van kabels.

Daarna worden de turbineonderdelen en kranen aangevoerd. Daarmee begint de echte constructie van de turbines.

Is het windpark geïnstalleerd? Dan test de beheerder de windturbines eerst enkele weken. Zo controleert hij of ze aan de opgegeven specificaties van de fabrikant voldoen. Tijdens de bouw mag er geen overlast zijn. Er wordt gecontroleerd of de bouw van het windpark voldoet aan alle vergunningvoorschriften.

Hierna eindigt de realisatiefase: de opening van het windpark. Een feestelijke gebeurtenis na een jarenlange voorbereiding.

Exploitatie

Een windpark draait meestal 15 tot 25 jaar. Tijdens de beheerfase (exploitatiefase) levert de beheerder de geproduceerde elektriciteit aan het elektriciteitsnet en verkoopt het aan afnemers. Er is regelmatig  gepland en ongepland onderhoud nodig. De turbine staat dan even stil.

Door de verkoop van de elektriciteit krijgt de beheerder opbrengsten. Is er sprake van een coöperatie? Dan krijgen de deelnemende partijen een deel van de opbrengsten (rendement). 

In deze fase moet de beheerder zich houden aan de voorwaarden van de omgevingsvergunning. Denk hierbij aan de mogelijkheid om de turbine stil te zetten bij slagschaduw of vogeltrek. Slagschaduw is schaduw die ontstaat als de zon tegen de wieken van de turbine schijnt. Is er teveel slagschaduw? Dan worden de turbines automatisch stilgezet om niet over de afgesproken norm voor slagschaduw heen te gaan.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?