Realisatie en exploitatie

Gepubliceerd op:
28 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
8 maart 2019

Als alle vergunningen zijn verleend, begint de realisatiefase. Na het kiezen van het turbinetype, het regelen van de subsidieaanvraag en financiering van het windpark en de aansluiting op het elektriciteitsnet kan de bouw van het windpark van start gaan.

Realisatie

Om de realisatie mogelijk te maken, zijn na de vergunningverlening afspraken nodig over de financiering van de bouw en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook moeten contracten worden afgesloten over het afnemen van de stroom.

De bouw begint met het aanleggen van de toegangswegen en kraanopstelplaatsen, het heien en storten van de funderingen en de aanleg van kabels. Daarna worden de turbineonderdelen en kranen aangevoerd en begint de daadwerkelijke constructie van de turbines.

Na installatie vindt er gedurende enkele weken een test van de windturbines plaats om te controleren of ze aan de opgegeven specificaties van de fabrikant voldoen. Tijdens de bouw mag er geen overlast zijn en wordt gecontroleerd of de bouw voldoet aan alle vergunningvoorschriften. De realisatiefase komt ten einde met de opening van het windpark, een feestelijke gebeurtenis na een jarenlange voorbereiding.

Exploitatie

Een windpark blijft doorgaans 15 tot 25 jaar draaien. Tijdens de exploitatiefase komt het aan op naleving van de vergunningvoorschriften en vindt er gepland en ongepland onderhoud plaats. Daarnaast wordt het rendement van participerende partijen, zoals omwonenden, uitgekeerd.

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?