Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Aanpassing van ICT-infrastructuur

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

Is de ICT-infrastructuur van uw onderneming aangepast als gevolg van de Brexit? En paste u de ICT-infrastructuur aan om te voldoen aan nieuwe eisen van overheden en marktpartijen? Dan kwam u in aanmerking voor deze subsidie.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Aparte module

Voorwaarden

U kreeg alleen subsidie als de investering voor aanpassing ICT-infrastructuur voldeed aan de volgende voorwaarden:

 • U investeerde in de vestiging waarvoor u de subsidie ontving.
 • De investering werd als afschrijfbare activa beschouwd.
 • In de boekhouding schrijft u deze investering over minimaal 3 jaar af.
 • Bij de investering golden de marktvoorwaarden: u kocht in bij de partij die hiervoor het beste aanbod had.

Welke kosten?

Het ging om eenmalige kosten voor de aanschaf van:

 • douaneaangiftesoftware (nodig om douaneaangiften te doen);
 • gebruikslicenties voor douaneaangiftesoftware;   
 • andere producten die nodig zijn voor douaneaangiften.

Hoogte van de subsidie

 • Voor een middelgrote onderneming: 60% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een kleine onderneming: 70% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een niet-mkb onderneming: 50% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.

Maximum subsidiebedrag

Er gold een maximum tegemoetkoming in de volgende situaties:

 • Als uw douanevereisten onder de categorie basisdouanevereisten vielen (u had in de periode 2015-2020 geen douaneaangiften gedaan): maximaal € 20.000.
 • Als uw douanevereisten zowel onder de categorie basisdouanevereisten als de categorie complexe douanevereisten vielen: maximaal € 40.000.
 • Deed u tussen 2015 en 2020 douaneaangiften voor de invoer van goederen uit of uitvoer van goederen naar een land buiten de Europese Unie? En nam uw totale omzet uit handelsactiviteiten met landen buiten de Europese Unie met ten minste 25% toe? Of nam het aantal douaneaangiften met ten minste 25% toe? Dan was het maximum subsidiebedrag € 20.000.

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u in elk geval mee:

 • Het resultaat van de mkb-toets.
 • Een kopie van de aangifte van de omzetbelasting (2015 t/m 2021).
 • Een kopie opgave intracommunautaire prestaties (2015 t/m 2021).*
  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht per 1 november 2022 geldt dat u deze opgave niet hoefde mee te sturen als u in deze jaren alleen maar geïmporteerd heeft. 
 • Een kopie van vergunning, registratie of beschikking douanevereisten. Viel u onder complexe douanevereisten, dan leverde u een kopie van een complexe vergunning aan.
 • Een overzicht van het aantal douaneaangiften in de jaren 2020 en 2021.*
  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht per 1 november 2022 gold dat u dit overzicht niet hoefde in te leveren als:
  • u in de periode van 2015 tot en met 2020 geen of maar af en toe douaneaangifte voor handel met niet EU-landen deed; of
  • uw totale omzet van 2021 minimaal 25% hoger was dan uw omzet van handel met niet EU-landen in 2020.
 • Een overzicht van de voor 2020 en 2021 afgegeven douanevergunningen.
 • Facturen om de opgevoerde kosten te onderbouwen.
 • Betaalbewijzen waarmee u aantoont dat u de kosten betaald heeft.

Ging u nog kosten maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling is ook gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten voor aanpassingen in de ICT-infrastructuur.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?