Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Aanpassing ICT-infrastructuur energiehandelsplatformondernemingen, port-community-ondernemingen en terminal-ondernemingen

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

Heeft u een terminal-onderneming, port-community-onderneming of energiehandelsplatformonderneming? En heeft u aanpassingen moeten doen aan uw ICT-infrastructuur als gevolg van nieuwe eisen door de Brexit? Dan kwam u in aanmerking voor subsidie.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

 

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Aparte module

Welke kosten

Deze module was voor kosten die gemaakt en betaald zijn in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2022. Het ging om de kosten voor aanpassingen aan de ICT-infrastructuur die nodig waren als gevolg van de Brexit. Denk hierbij aan de aanschaf van (gebruikslicenties van) standaardsoftware of het laten ontwikkelen van maatwerkoplossingen.

Hoogte van de subsidie

 • Voor een middelgrote onderneming: 60% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een kleine onderneming: 70% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een niet-mkb onderneming: 50% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.

Voor alle ondernemingen gold een maximum van € 500.000.

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u in elk geval mee:

 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvroeg;
 • gegevens van de aanvrager, zoals KvK-nummer, post- en bezoekadres en het rekeningnummer;
 • gegevens van de contactpersoon, zoals de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;
 • resultaat van de mkb-toets;
 • een verklaring dat uw onderneming voldoet aan eisen van deze regeling;
 • betaalbewijzen waarmee u aantoonde dat u de kosten betaald had.

Ging u nog kosten maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling sloot op 13 januari 2023. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten voor aanpassingen in de ICT-infrastructuur.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?