Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Subsidie voor opleidingen

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023

Moest u kosten maken om werknemers op te leiden voor douaneprocedures die het gevolg zijn van de Brexit? Dan kwam u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling is gewijzigd. De wijzigingen staan in blauw weergegevens op deze en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

Wij beseffen dat de regeling laat is gewijzigd. De wijzigingen gaan echter met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordelen alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Voorwaarden

Deze tegemoetkoming is alleen voor kosten die u maakte en betaalde in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2022. U maakte de kosten voor:

 • de opleiding voor douaneprocedures in de praktijk;
 • de basisopleiding tot douanedeclarant of een vergelijkbare opleiding;
 • de vakopleiding tot douanedeclarant of een vergelijkbare opleiding;
 • de opleiding tot fytosanitair controlemedewerker.

Het gaat om opleidingen die u als werkgever aanbood aan uw werknemer(s). Kosten voor een opleiding van iemand die op het moment van de aanvraag niet bij u in dienst was, komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook reis- en verblijfkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voor hoeveel werknemers krijgt u subsidie?

U krijgt voor een aantal werknemers subsidie. Dit is afhankelijk van de manier waarop u handelt met het Verenigd Koninkrijk en hoe u douaneaangifte doet.

In verleden (vrijwel) geen douaneaangifte

Deed u in de periode 2015 tot 2020 niet of nauwelijks aangifte? En moet u dat sinds 1 januari 2021 wel doen voor het importeren of exporteren van goederen naar een land buiten de Europese Unie? Dan krijgt u subsidie voor maximaal:

 • 10 werknemers voor de opleiding fytosanitair controlemedewerker;
 • 2 werknemers voor het volgen van de opleiding douaneprocedures in de praktijk, maar alleen als de douaneaangiften in het jaar 2021 zijn uitbesteed aan een derde partij;
 • 2 werknemers voor het volgen van de basisopleiding douanedeclarant en 1 werknemer voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften in het jaar 2021 zelf deed en de douanevereisten vielen in categorie basisdouanevereisten;
 • 2 werknemers voor de basisopleiding douanedeclarant en 2 werknemers voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften in het jaar 2021 zelf deed en de douanevereisten vielen in de categorie basis en complexe douanevereisten.

In verleden wel douaneaangifte?

Deed u tussen 2015 en 2020 wel douaneaangiften? Maar is uw totale omzet in 2021 door handelsactiviteiten met landen buiten de Europese Unie met ten minste 25% toegenomen ten opzichte van de totale omzet van het jaar 2020? Of
is het aantal douaneaangiften in 2021 met ten minste 25% toegenomen ten opzichte van 2020? Dan krijgt u subsidie voor maximaal: 

 • 10 werknemers voor de opleiding fytosanitair controlemedewerker;
 • 1 werknemer voor het volgen van de basisopleiding tot douanedeclarant, maar alleen als de douaneaangiften in het jaar 2021 zijn uitbesteed aan een derde partij;
 • 2 werknemers voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften zelf deed en deze vielen in categorie basisdouanevereisten;
 • 2 werknemers voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften zelf deed en deze vielen in de categorie basis en complexe douanevereisten.

Hoogte van de subsidie

 • voor een middelgrote onderneming: 60% van de kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, tot een maximum van € 15.600;
 • voor een kleine onderneming: 70% van de kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, tot een maximum van € 18.200;
 • voor een niet-mkb onderneming: 50% van de kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, tot een maximum van € 13.000.

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u in elk geval mee:

 • resultaat van de mkb-toets;
 • kopie van de aangifte van de omzetbelasting (2015 t/m 2021);
 • kopie opgaaf intracommunautaire prestaties (2015 t/m 2021);*
  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht per 1 november 2022 geldt dat u deze opgave niet hoefde mee te sturen als u in deze jaren alleen maar geïmporteerd heeft
 • kopie van vergunning, registratie of beschikking douanevereisten. Valt u onder complexe douanevereisten, dan leverde u een kopie van een complexe vergunning aan;
 • een overzicht van het aantal douaneaangiften in de jaren 2020 en 2021;*
  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht geldt dat u dit overzicht niet hoefde in te leveren als:
  • u in de periode van 2015 tot en met 2020 geen of maar af en toe douaneaangifte voor handel met niet EU-landen; of
  • uw totale omzet van 2021 minimaal 25% hoger was dan uw omzet van handel met niet EU-landen in 2020.
 • een overzicht van de voor 2020 en 2021 afgegeven douanevergunningen;
 • facturen om de opgevoerde kosten te onderbouwen;
 • betaalbewijzen om aan te tonen dat u de kosten betaald heeft;
 • een omschrijving van de gevolgde opleiding en de gegevens van de opleider, waaronder het post- en bezoekadres van de opleider;
 • bij een opleiding tot fytosanitair controlemedewerker:
  • de kosten van deze opleiding;
  • een bedrijfsplan dat hiervoor is opgesteld. Hierin geeft u ook aan wie de opleiding volgde.

Gaat u nog kosten maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling is ook gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten voor opleidingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?