Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Subsidie voor opleidingen

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

Moest u kosten maken om werknemers op te leiden voor douaneprocedures die het gevolg zijn van de Brexit? Dan kwam u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Voorwaarden

Deze tegemoetkoming is alleen voor kosten die u maakte en betaalde in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2022. U maakte de kosten voor:

 • de opleiding voor douaneprocedures in de praktijk;
 • de basisopleiding tot douanedeclarant of een vergelijkbare opleiding;
 • de vakopleiding tot douanedeclarant of een vergelijkbare opleiding;
 • de opleiding tot fytosanitair controlemedewerker.

Het ging om opleidingen die u als werkgever aanbood aan uw werknemer(s). Kosten voor een opleiding van iemand die op het moment van de aanvraag niet bij u in dienst was, kwamen niet in aanmerking voor subsidie. Ook reis- en verblijfkosten kwamen niet in aanmerking voor subsidie.

Voor hoeveel werknemers kreeg u subsidie?

U kreeg voor een aantal werknemers subsidie. Dit was afhankelijk van de manier waarop u handelde met het Verenigd Koninkrijk en hoe u douaneaangifte deed.

In verleden (vrijwel) geen douaneaangifte

Deed u in de periode 2015 tot 2020 niet of nauwelijks aangifte? En moest u dat sinds 1 januari 2021 wel doen voor het importeren of exporteren van goederen naar een land buiten de Europese Unie? Dan kreeg u subsidie voor maximaal:

 • 10 werknemers voor de opleiding fytosanitair controlemedewerker;
 • 2 werknemers voor het volgen van de opleiding douaneprocedures in de praktijk, maar alleen als de douaneaangiften in het jaar 2021 waren uitbesteed aan een derde partij;
 • 2 werknemers voor het volgen van de basisopleiding douanedeclarant en 1 werknemer voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften in het jaar 2021 zelf deed en de douanevereisten vielen in categorie basisdouanevereisten;
 • 2 werknemers voor de basisopleiding douanedeclarant en 2 werknemers voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften in het jaar 2021 zelf deed en de douanevereisten vielen in de categorie basis en complexe douanevereisten.

In verleden wel douaneaangifte?

Deed u tussen 2015 en 2020 wel douaneaangiften? Maar was uw totale omzet in 2021 door handelsactiviteiten met landen buiten de Europese Unie met ten minste 25% toegenomen ten opzichte van de totale omzet van het jaar 2020? Of was het aantal douaneaangiften in 2021 met ten minste 25% toegenomen ten opzichte van 2020? Dan kreeg u subsidie voor maximaal: 

 • 10 werknemers voor de opleiding fytosanitair controlemedewerker;
 • 1 werknemer voor het volgen van de basisopleiding tot douanedeclarant, maar alleen als de douaneaangiften in het jaar 2021 waren uitbesteed aan een derde partij;
 • 2 werknemers voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften zelf deed en deze vielen in categorie basisdouanevereisten;
 • 2 werknemers voor de vakopleiding douanedeclarant, maar alleen als u de douaneaangiften zelf deed en deze vielen in de categorie basis en complexe douanevereisten.

Hoogte van de subsidie

 • Voor een middelgrote onderneming: 60% van de kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking kwamen, tot een maximum van € 15.600.
 • Voor een kleine onderneming: 70% van de kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking kwamen, tot een maximum van € 18.200.
 • Voor een niet-mkb onderneming: 50% van de kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking kwamen, tot een maximum van € 13.000.

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u in elk geval mee:

 • Het resultaat van de mkb-toets.
 • Een kopie van de aangifte van de omzetbelasting (2015 t/m 2021).
 • Een kopie opgaaf intracommunautaire prestaties (2015 t/m 2021).*

  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht per 1 november 2022 gold dat u deze opgave niet hoefde mee te sturen als u in deze jaren alleen maar geïmporteerd had.
 • Een kopie van vergunning, registratie of beschikking douanevereisten. Viel u onder complexe douanevereisten, dan leverde u een kopie van een complexe vergunning aan.
 • Een overzicht van het aantal douaneaangiften in de jaren 2020 en 2021.*

  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht gold dat u dit overzicht niet hoefde in te leveren als:
  • u in de periode van 2015 tot en met 2020 geen of maar af en toe douaneaangifte deed voor handel met niet EU-landen; of
  • uw totale omzet van 2021 minimaal 25% hoger was dan uw omzet van handel met niet EU-landen in 2020.
 • Een overzicht van de voor 2020 en 2021 afgegeven douanevergunningen.
 • Facturen om de opgevoerde kosten te onderbouwen.
 • Betaalbewijzen om aan te tonen dat u de kosten betaald had.
 • Een omschrijving van de gevolgde opleiding en de gegevens van de opleider, waaronder het post- en bezoekadres van de opleider.
 • Bij een opleiding tot fytosanitair controlemedewerker:
  • de kosten van deze opleiding;
  • een bedrijfsplan dat hiervoor was opgesteld. Hierin gaf u ook aan wie de opleiding volgde.

Ging u nog kosten maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling is ook gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten voor opleidingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?