Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming nog te maken kosten: Aanpassing van ICT-infrastructuur

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is gesloten. Van 1 november 2022 09:00 uur tot 13 januari 2023 17:00 uur kon u een aanvraag indienen. U kwam in aanmerking voor deze subsidie voor nog te maken kosten om de ICT-infrastructuur van uw onderneming aan te passen door de nieuwe eisen als gevolg van de Brexit.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Voorwaarden

U kon alleen subsidie krijgen als de investering voor aanpassing ICT-infrastructuur voldeed aan de volgende voorwaarden:

 • U was een mkb-onderneming.
 • U investeerde in de vestiging waarvoor u de subsidie ontving.
 • De investering wordt als afschrijfbare activa beschouwd.
 • In de boekhouding schrijft u deze investering over minimaal 3 jaar af.
 • Bij de investering golden de marktvoorwaarden: u kocht in bij de partij die hiervoor het beste aanbod had.

Welke kosten?

Het ging om kosten voor het aanpassen van de ICT-infrastructuur in uw bedrijf. Deze aanpassingen waren nodig om te voldoen aan nieuwe eisen die door de Brexit ontstaan zijn. Welk kosten vielen onder deze module?

 1. Kosten van de aanschaf van:
  • gebruikslicenties voor douane-aangiftesoftware;
  • douane-aangiftesoftware.
 2. Andere kosten voor de aanschaf van producten die nodig waren voor douaneaangiften.
 3. Kosten van derden.

Hoogte van de subsidie

 • Voor een middelgrote onderneming: 10% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • voor een kleine onderneming: 20% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.

Maximum subsidiebedrag

Er gold een maximaal subsidiebedrag in de volgende situaties:

 • De douanevereisten vielen onder de categorie basisdouanevereisten: u ontving dan maximaal, € 20.000.
 • De douanevereisten vielen zowel onder de categorie basisdouanevereisten als de categorie complexe douanevereisten: € 40.000.
 • Had u tussen 2015 en 2020 wel douaneaangiften gedaan voor het importeren van of exporteren naar een land buiten de Europese Unie? Het maximum subsidiebedrag was € 20.000 als:
  • de totale omzet was met ten minste 25% toegenomen. Let op: deze omzet was niet gerelateerd aan handelsactiviteiten met landen binnen de Europese Unie); of
  • het aantal douaneaangiften was met ten minste 25% toegenomen.
    

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u in elk geval de volgende gegevens mee:

 • Een beschrijving van de te verwachten acties en kosten daarvan.
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming.
 • Een overzicht van het aantal douaneaangiften in de jaren 2020 en 2021;*
  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht geldt dat u dit overzicht niet hoeft in te leveren als:
  • u in de periode van 2015 tot en met 2020 geen of maar af en toe douaneaangifte deed voor handel met niet EU-landen; of
  • uw totale omzet van 2021 minimaal 25% hoger was dan uw omzet van handel met niet EU-landen in 2020.
 • Een begroting met een specificatie van de kosten waarvoor u de subsidie aanvroeg.
 • Een overzicht van de voor 2020 en 2021 afgegeven douanevergunningen.
 • Kopie van vergunning, registratie of beschikking douanevereisten. Viel u onder complexe douanevereisten, dan leverde u een kopie van een complexe vergunning aan. 
 • Resultaat van de mkb-toets.
 • Kopie van de aangifte van de omzetbelasting (2015 t/m 2021).
 • Kopie opgaaf intracommunautaire prestaties (2015 t/m 2021).*
  * Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht per 1 november geldt dat u deze opgave niet hoefde mee te sturen als u in deze jaren alleen maar geïmporteerd had.

Al kosten gemaakt?

Heeft u al kosten gemaakt voor het aanpassen van uw ICT-infrastructuur? Dan kwam u wellicht in aanmerking voor de Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Aanpassing van ICT-infrastructuur. Ook deze is nu gesloten, u kunt niet meer aanvragen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?