Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie Circular Plastics NL (CPNL)

Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2024
Gepubliceerd op:
11 oktober 2023

Bent u een ondernemer en produceert, verwerkt of gebruikt u plastic? Of onderzoekt u hoe ketens hun plastic reststromen opnieuw kunnen inzetten? Draag bij aan de overstap naar een economie waarin afval niet bestaat. Ga samen met partners aan de slag om plastic te recyclen. Vraag de subsidie Circular Plastics NL (CPNL) aan.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 12 oktober 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 11 januari 2024
17:00
Totaal budget:
€ 47.200.000

Voor wie?

De subsidie is voor:

 • ondernemers zoals:
  • afvalinzamelaars: partijen die post-consumer of industrieel plastic afval inzamelen;
  • afvalverwerkers/AVI's: partijen die plastic afvalstromen sorteren, wassen of anders behandelen;
  • recyclers: partijen die gesorteerd plastic afval via mechanische, fysische of chemische processen tot grondstof voor nieuwe plastics verwerken;
  • compounders: partijen die granulaat mengen met additieven zoals kleurstoffen;
  • polymeerproducenten: partijen die polymeer materialen produceren;
  • converters: partijen die polymeer materialen verwerken tot plastic half- en eindproducten;
  • engineers: partijen die de industriële procesapparatuur en installaties ontwerpen en installeren;
  • merkeigenaars: partijen die functionele eisen van een plastic product opstellen voor een merk;
  • eindproducenten: partijen uit diverse sectoren die deels of geheel plastic producten maken, zoals verpakkingen, automotive, elektronica en meubels;
  • ketenregisseurs: partijen die in samenwerkingsverband projectmatig regie voeren in een gewenste nieuwe waardeketen;
 • kennis- of onderzoeksinstituten: onderzoeksorganisaties of andere organisaties waarvan de hoofdactiviteiten bestaan uit onderzoek en ontwikkeling op het gebied van plastics of de recycling daarvan.

Herkent u zich in een van bovenstaande rollen, en bent u nog op zoek naar samenwerkingspartners? Op het matchmaking-platform komt u in contact met andere geïnteresseerden.

Waarvoor vraagt u subsidie aan?

U krijgt subsidie voor een onderzoeksproject of showcase waarin u samen met ketenpartners knelpunten oplost om plastic te recyclen. Waardevolle reststromen gebruikt u opnieuw. Met de juiste samenwerkingen sluit u de keten.

Circular Plastics NL-onderzoeksproject

Met een CPNL-onderzoeksproject onderzoekt of ontwikkelt u processen, methodieken of technieken voor een van onderstaande punten:

 • het verbeteren van het ontwerp van materialen of producten;
 • het karakteriseren, sorteren en wassen van plastic afvalstromen;
 • het omzetten van plastic afvalstromen in nieuwe grondstoffen.

Het doel is om recycling efficiënter te maken en de kwaliteit van recyclaat te verbeteren.

Circular Plastics NL-showcase

Een CPNL-showcase is een project waarin u een knelpunt in de waardeketen van één soort plasticmateriaal oplost. Dit project wordt ingezet als blauwdruk voor een andere keten van hetzelfde materiaal.

Uw showcase gaat bijvoorbeeld over:

 • hoe u knelpunten in de waardeketen van een bestaande plasticmateriaalstroom wegneemt;
 • hoe u de kringloop van uw plasticmateriaal sluit.

12 CPNL-onderwerpen

U vraagt subsidie aan voor onderzoeksprojecten en showcases die over onderstaande 12 onderwerpen gaan. Per onderwerp krijgt alleen het best beoordeelde project subsidie.

Uw onderzoeksproject richt zich op een van de onderstaande onderwerpen:

 • ontwikkelen en toepassen van karakterisatie-technologieën om de kwaliteit van recyclingoutput te verhogen;
 • ontwikkelen van een digitaal expertsysteem;
 • ontwikkelen van specifieke voorbehandelings- en sorteertechnieken voor synthetisch rubber uit autobanden.

Uw showcase richt zich op een van de onderstaande onderwerpen:

 • recycling van rigide PP/(HD)PE-verpakkingen;
 • recycling van (L)LDPE-folies;
 • styreen-gebaseerde materialen;
 • PET-verpakkingen die niet onder het statiegeldsysteem vallen;
 • polykatoen-gebaseerd textiel;
 • tapijt;
 • zacht PU-schuim;
 • PET, PA of PU;
 • recyclen van gemengde plasticafvalstromen naar nieuwe grondstoffen voor plasticproductie.

Lees meer informatie over de onderwerpen in de handleiding CPNL

Hoeveel subsidie?

Er is € 4,7 miljoen subsidiebudget vrijgemaakt voor onderzoeksprojecten. Voor showcases is er € 42,5 miljoen subsidie.

Hoeveel subsidie u ontvangt is afhankelijk van het soort activiteiten dat u uitvoert in uw project en van het soort organisatie dat u bent. Bekijk in de CPNL-handleiding hoeveel subsidie uw project krijgt.

Voorwaarden

Uw project past in een van de 12 onderwerpen en voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Uw aanvraag voorbereiden

In de handleiding van CPNL vindt u alle benodigde informatie voor het voorbereiden van uw aanvraag. Hierin staat uitgebreide uitleg over de soorten projecten en activiteiten, onderwerpen, voorwaarden en criteria, projectkosten, bijlagen, wegingsfactoren en werkwijze van de beoordeling.

Juiste machtiging in eHerkenning

Om CPNL aan te vragen logt u in op Mijn RVO met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning of een lager betrouwbaarheidsniveau? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen tot 2 weken duren voor u uw eHerkenningsmiddel heeft.

Bijlagen bij uw aanvraag

Wij beoordelen alleen complete aanvragen. Zorg dat u onderstaande bijlagen meestuurt bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag dient u op Mijn RVO uw voortgangsrapportage of projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. Hieronder leest u de stappen die volgen na uw aanvraag.

Wetten en regels

Achtergrond

In 2030 wil Nederland dat 50% van alle plastics gerecycled wordt. In 2050 moet de kunststofketen volledig circulair zijn, zodat we lastig te recyclen materialen vervangen door hernieuwbare, duurzame plastics. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Dit is alleen mogelijk wanneer organisaties in de keten samenwerken.

Op dit moment is er weinig interactie tussen circulaire stakeholders in plastic. Ook is er gebrek aan gezamenlijk inzicht over aansluiting van plasticmateriaalstromen. Veel kleinschalige initiatieven richten zich slechts op delen van de keten. Daardoor is de impact te klein om de doelen in 2050 te bereiken. Daarnaast zorgt grotere zichtbaarheid van plasticrecycling bij burgers voor meer kennis en bereidheid om plastic afval te scheiden.

Deze subsidie versnelt de transitie naar een circulaire economie. CPNL is een programma binnen het Nationaal Groeifonds (NGF). Het programma loopt 8 jaar en heeft verschillende programmalijnen waarbij kennis wordt uitgewisseld. Elke programmalijn is gericht op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen van plastic te sluiten.

Via het NGF investeert de overheid in projecten die duurzame welvaart mogelijk maken.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?