Tijdelijk gesloten voor aanvragen

DEI+: Circulaire economie

Gepubliceerd op:
9 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2024

Gaat u een innovatieproject starten voor de recycling van afval? Hergebruik van producten of onderdelen? Of heeft u een pilotproject voor biobased grondstoffen? Draagt dit ook bij aan minder CO2 in Nederland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie: Circulaire economie (DEI+: Circulaire economie).

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Thema's

U vroeg de DEI+-subsidie aan voor projecten met de volgende thema's:

Recycling van afval

 • U ontwikkelt een nuttige toepassing waarmee u afvalstoffen verwerkt. U maakt er opnieuw een product, materiaal of stof van. De producten hebben het originele doel of een nieuw ander doel.
 • Ontwikkelt u een toepassing voor de verwerking van organisch afval? Dan komt u ook in aanmerking voor deze regeling.
 • Projecten die energie terugwinnen krijgen geen subsidie. Materialen tot brandstof of opvulmateriaal opwerken mag ook niet.
 • Het moet gaan om recycling van afval die andere ondernemingen of particulieren produceren.
 • Voor de recycling van eigen afvalstromen krijgt u geen subsidie.
 • Heeft de grondstof geen afvalstatus, dan komt uw project ook niet aanmerking.

Hergebruik

Het draait hierbij om producten of onderdelen die geen afvalstoffen zijn. Ze worden opnieuw gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor ze waren bedoeld.

Biobased grondstoffen

Hierbij gaat het om de vervanging van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong. Grondstoffen van biotische oorsprong (biogrondstoffen) komen ervoor in de plaats. Het uiteindelijke product mag niet in strijd zijn met de 'Single Use Plastics'-richtlijn. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van meervoudig bruikbare, niet afbreekbare producten. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten

Projecten komen alleen in aanmerking voor DEI+-subsidie als de technologie nieuw is. Daarnaast leidt de toepassing direct tot minder CO2 in Nederland. Projecten die we niet ondersteunen zijn:

 • ontwikkelingen gericht op gedragsverandering;
 • verzamelen en opslaan van data of logistieke processen.

Voorstellen die we aanmoedigen zijn projecten voor recycling, refurbishment en hergebruik van:

 • kunststoffen
 • textiel
 • meubels
 • matrassen

Neem contact met ons op of laat uw projectidee toetsen als u twijfelt.

Budget

Het budget is 19 miljoen. De maximale subsidie voor een project is € 3 miljoen. Looptijd projecten is tot en met 30 juni 2023.

Budgetoverzicht

Subsidieregeling Peildatum Budget Verleend In behandeling Beschikbaar 
DEI+: Circulaire Economie 26-12-2021 € 19.000.000 € 14.561.036 € 4.298.346 € 140.618

 

Circulaire economieprojecten die recht hebben op meer dan € 3 miljoen, mogen subsidie aanvragen uit het reguliere subsidiebudget van de DEI+ 2021. Het budgetoverzicht daarvan vindt u op Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten. De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding.

Na uw aanvraag

Voor de DEI+ geldt 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Als het budget op is, stopt de regeling. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Aanvragen worden behandeld in volgorde van datum compleetheid.

U ontvangt een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Via de knop 'Naar uw aanvraag' kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier een vaststelling aanvragen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Zowel een rapportage voor RVO als een openbare voortgangsrapportage waarin u de opgedane kennis en ervaringen deelt. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Download

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?