Open voor aanvragen

Gebouwde omgeving en Energie-investeringsaftrek (EIA)

Gepubliceerd op:
9 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2024

Doet u een energie-investering in de gebouwde omgeving? Verbetert u bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw? Of investeert u in energiebesparing door het Energielabel te verbeteren? De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt u fiscaal voordeel, als u investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan.

Op deze pagina vindt u onder meer een infographic met de investeringsmogelijkheden die de Energielijst 2024 voor de EIA biedt. De Energielijst maakt onderscheid in specifieke en generieke investeringen.

Specifieke mogelijkheden

In een klikbare afbeelding (interactieve infographic) vindt u de investeringsmogelijkheden die gericht zijn op energiebesparing. Van deze investeringen staan specifieke codes op de Energielijst 2024.

Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over de gebouwde omgeving te gaan.

  • Kiest u in de interactieve versie op een blauw tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelcodes van de Energielijst 2024 waarvoor u EIA kunt aanvragen.
  • Kiest u een groen tekstkader? Dan vindt u ook de mogelijkheden van de Milieulijst 2024 van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). Aanvragen voor deze milieu-investeringen doet u bij de MIA\Vamil.

Generieke mogelijkheden

Investeert u in energiebesparing in de gebouwde omgeving, maar is deze investering niet specifiek omschreven in de Energielijst? Ook dan kan uw project in aanmerking komen, onder een generieke code.

De EIA biedt mogelijkheden zowel voor de verbetering van bestaande gebouwen (code 310000) als voor uitbreiding of nieuwe gebouwen (code 410000). Wilt u in aanmerking komen voor de EIA onder één van deze codes? Dan moet u de investering tussen 5 en 25 jaar terugverdienen. Zowel uw aanschafkosten als uw voortbrengingskosten komen in aanmerking.

Verbeteren energielabel

U kunt ook energie-investeringsaftrek aanvragen voor het verbeteren van de energieprestatie van uw bestaande bedrijfsgebouw. Normaal vraagt u de aftrek per investering apart aan. Maar u kunt deze ook aanvragen als uw label met minimaal 3 labels verbetert door een pakket van maatregelen uit een maatwerkadvies.

  • Gebruik code 210000 als uw gebouw door dit pakket van maatregelen minimaal energielabel A krijgt. Per labelsprong kunt u dan een maximum investeringsbedrag van € 85 per m2 gebruiksoppervlakte melden.
  • Gebruik code 210001 als uw gebouw door dit pakket minimaal energielabel A++ of A+++ krijgt. Per labelsprong kunt u dan een maximum investeringsbedrag van € 100 per m2 gebruiksoppervlakte melden.

Houd rekening met de volgende punten als u uw pakket van maatregelen wilt melden onder code 210000 of 210001:

  • In het maatwerkadvies staan de investeringen die u voor EIA meldt;
  • Het pakket van energiebesparende maatregelen meldt u in één keer onder deze code;
  • Het maatwerkadvies is opgesteld voordat u de eerste investeringsverplichting aangaat;
  • Het maatwerkadvies is opgesteld volgens de eisen voor energieprestatieadvies BRL9500-MWA-U. En door een energieprestatieadviseur die hiervoor gecertificeerd is. Een gecertificeerd bedrijf kunt u vinden in het Centraal Register Techniek (CRT).
  • Het energielabel is berekend met de rekenmethodiek ISSO 75.2 gebaseerd op de NTA 8800. In 2024 geldt alleen deze rekenmethodiek.
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?