Gesloten voor aanvragen

Stappenplan Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2022
Gepubliceerd op:
7 juni 2018

Wilt u subsidie aanvragen voor FBK? Dan doorloopt u 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg met ons de eerste stap(pen) overslaan.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

1. Oriënteren

 • Vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze adviseurs via e-mail of telefoon.
 • Na het gesprek vult u de verplichte quickscan in via de Engelstalige aanvraagpagina. Deze scan gebruiken wij om u advies te geven over uw vervolgstap.
 • Risicoanalyse: u analyseert de risico's op de aanwezigheid van kinderarbeid in uw productieketen en de bedrijfsprocessen die mogelijk bijdragen aan kinderarbeid. U kunt dit zelf doen of samen met onze experts. Gebruik hiervoor de Guideline Risk Analysis (pdf).
Aan het einde van deze fase kunt u subsidie aanvragen voor project A en/of project B:

2. Lokaal impact-onderzoek en bedrijfsverbinding (project A)

Na de risicobeoordeling uit stap 1, start u een verdiepend onderzoek naar kinderarbeid in het productieland en in de onderneming(en) uit de productieketen:

 • Stakeholderanalyse: samen met lokale experts onderzoekt u kwetsbare groepen en andere betrokken partijen.
 • Lokaal veldonderzoek: u bekijkt of er sprake is van kinderarbeid in uw productieketen.
 • U onderzoekt de diepere oorzaken van kinderarbeid in uw productieketen.
 • U analyseert uw interne bedrijfsprocessen en bepaalt in welke mate deze kinderarbeid tegengaan.

3. Lokaal project en verbeteren interne bedrijfsprocessen (project B)

Na afronding van stap 2 start u met activiteiten op locatie om kinderarbeid aan te pakken. En u neemt maatregelen om de bedrijfsprocessen in uw eigen onderneming te verbeteren ('due diligence' maatregelen).

Lokaal project (project B)

 • Lokale maatregelen in het land waar het project plaatsvindt: u zorgt voor het uitvoeren van de lokale maatregelen om kinderarbeid tegen te gaan en te voorkomen.
 • Bewaken lokale maatregelen: u volgt het effect van de lokale maatregelen en stuurt bij als dat nodig is.

Verbeteren interne bedrijfsprocessen (project B)

 • Aanpassen bedrijfsprocessen: u zorgt voor het uitvoeren van maatregelen binnen uw bedrijf om kinderarbeid te voorkomen.
 • Bewaken interne maatregelen: u volgt het effect van de maatregelen in uw bedrijf en stuurt bij als dat nodig is.
 • Transparantie: u informeert uw klanten en stakeholders over hoe uw bedrijf de risico's op kinderarbeid in uw keten vermindert.

Eindrapportage

Aan het einde van deze fase maakt u een eindrapport. Hierin geeft u aan wat u met uw project heeft bereikt. En u legt uit hoe u ervoor zorgt dat de maatregelen blijven werken, ook na afloop van het project. U vindt het formulier onder Project administration (Engelstalig).

Vragen over Fonds Bestrijding Kinderarbeid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?