Open voor aanvragen

GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijven Overijssel en Utrecht

Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2024
Gepubliceerd op:
13 juni 2024

Heeft u een agrarisch bedrijf in de provincie Overijssel of Utrecht? En wilt u andere landbouwers informeren en inspireren over duurzame landbouw? Mogelijk zelfs in samenwerkingsverband? Dan kunt u subsidie ontvangen als demonstratiebedrijf. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 3 juli 2024
09:00
Einddatum:
maandag 30 september 2024
17:00

Voor wie?

Deze subsidie is voor landbouwers in Overijssel en Utrecht die ervaring hebben met duurzame landbouw. En die hun kennis en informatie willen delen.  

U kunt deze subsidie aanvragen als u onder een van deze categorieën valt:

 •  U bent een landbouwer en wilt aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting zijn als demonstratiebedrijf.
 •  U bent een landbouwer en wilt samen met andere landbouwers een demonstratiebedrijf zijn.

Budget

Provincie Totaal budget Minimaal bedrag Maximaal bedrag
Overijssel € 717.750 € 30.000 € 300.000
Utrecht € 919.500 € 25.000 € 300.000

Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 100%. Alle subsidiabele kosten worden dus vergoed.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet uw bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • U heeft gekwalificeerde en opgeleide personen die u inzet voor de kennisoverdracht. We vragen cv’s of andere documenten op om dit te controleren.
 • Ontvangt uw project subsidie? Dan deelt u informatie over uw project. Dit kan bijvoorbeeld door een samenvatting of verslag aan te leveren. 

De demonstratie-activiteiten dragen bij aan ten minste één van de volgende doelen.

Aanvullende voorwaarde provincie Overijssel

Binnen het project nemen ten minste 3 landbouwers deel aan iedere activiteit.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • bewijsstukken en offertes van het demonstratieproject
 • cv’s of andere documenten van personen die actief zijn met de kennisoverdracht
 • samenwerkingsovereenkomst (wanneer er een samenwerkingsverband is aangevraagd)

U gebruikt formats voor het projectplan, de begroting en de mogelijke samenwerkingsovereenkomst.

Kostenverantwoording door deelprestaties

Krijgt u minder dan € 125.000 subsidie? Dan is de manier waarop u uw kosten verantwoordt misschien anders dan u gewend bent. Dit doet u namelijk door de prestaties in uw project zo veel mogelijk op te delen in deelprestaties. De deelprestaties geeft u bij uw aanvraag al door.

Kosten berekenen

Om kosten te berekenen, kunt u gebruikmaken van de vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt kiezen uit VKO voor arbeidskosten of een VKO voor overige kosten. Hoe u de VKO gebruikt, leggen wij uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies.

U kunt er ook voor kiezen om geen VKO te gebruiken.

Aanvragen

U kunt GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijven Overijssel en Utrecht aanvragen vanaf 3 juli 2024, 09:00 uur tot 30 september 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. 

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum. 

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert. 

Deelbetaling aanvragen

U kunt een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u gemaakt en betaald heeft. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag. Of minimaal € 50.000. In Utrecht kunt u één keer per jaar een deelbetaling aanvragen. Voor Overijssel is er geen maximum aan het aanvragen van een deelbetaling.

Vaststelling aanvragen

In Overijssel heeft u tot 3 jaar de tijd om uw project uit te voeren. Deze tijd gaat in na de beslissing op uw aanvraag. In Utrecht is de uiterlijke einddatum van het project 30 juni 2028. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan.

Wetten en regels

In de publicaties van het Provinciaal Blad staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

In opdracht van:
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
Bent u tevreden over deze pagina?