Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Jong Leren Eten

Gepubliceerd op:
17 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2022

Bent u betrokken bij een gemeente, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Natuur- en milieueducatie (NME) of een afdeling van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)? Wilt u kinderen en jongeren helpen gezonde en duurzame keuzes in voedsel te maken? Vraag dan subsidie aan.

De subsidieregeling Jong Leren Eten is  is gesloten. U kon subsidie aanvragen van 3 januari 2022 09:00 uur tot en met 28 januari 2022 17:00 uur.

Doel

Binnen het programma Jong Leren Eten (JLE) werken het Rijk, lokale overheden, kinderopvang, scholen en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? Kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel. Zodat zij zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken. Deze subsidieregeling helpt de organisaties die zich hiervoor willen inzetten.

Budget

Het budget voor deze regeling is € 5,94 miljoen.

Het totale subsidiebedrag per provincie is € 495.000. Per project kon u eenmalig maximaal € 277.500 aan subsidie aanvragen voor een 3-jarig project. Dit is onderverdeeld in:

 • € 195.000 voor arbeidskosten van een Jong Leren Eten-makelaar (JLE-makelaar);
 • € 82.500 voor de uitvoering van het project (werkbudget).

Per provincie verstrekken wij in ieder geval één subsidie voor een project van een ‘groene’ JLE-makelaar en één voor een ‘witte’ JLE-makelaar. Over de werkzaamheden van de makelaars leest u meer in de paragraaf ‘Jong Leren Eten-makelaar’.

Wie kan aanvragen?

De gemeente, GGD of organisatie met expertise op het gebied van natuur en/of gezondheid en voedingseducatie vroeg de subsidie aan. Deze aanvragers zetten de JLE-makelaars in voor de uitvoering van het Programma Jong Leren Eten 2022-2024.

Jong Leren Eten-makelaar

In alle provincies heeft het JLE-programma lokale contactpersonen (makelaars) die zorgen voor de realisatie van voedingseducatie in de provincie. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle partijen in de uitvoering van het programma. Meer over de JLE-makelaars leest u op de website van het Jong Leren Eten-programma.

De makelaar heeft aantoonbare kennis en een netwerk op het gebied van natuur-, gezondheids- of voedingseducatie.

Er zijn 2 typen makelaars:

 • een groene makelaar: een persoon met kennis en vaardigheden op het gebied van natuur en voedingseducatie;
 • een witte makelaar: een persoon met kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheid en voedingseducatie.

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden een aantal voorwaarden:

 • De makelaar is in dienst van (of wordt ingehuurd door) een gemeente, GGD, Natuur- en milieueducatie (NME), een afdeling van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) of een andere organisatie met expertise op het gebied van natuur en/of gezondheid en voedingseducatie;
 • De makelaar verbindt de vraag van scholen en kinderopvangcentra in de provincie met het aanbod van educatief materiaal en activiteiten op het gebied van duurzaam en gezond voedsel;
 • De makelaar fungeert als aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken zijn bij het Programma Jong Leren Eten 2022-2024;
 • De makelaar organiseert activiteiten die samenwerking bevorderen tussen regionale partijen op het gebied van voedingseducatie in de provincie;
 • De makelaar heeft de benodigde competenties en kennis op minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • De makelaar voert de activiteiten uit in de periode 2022-2024;
 • De start van het project ligt tussen 1 januari 2022 en 29 mei 2022;
 • De einddatum van het project is niet later dan 31 december 2024;
 • De aanvraag moet compleet zijn en bevat ten minste:
  a. een werkplan voor 2022 tot en met 2024, inclusief een jaarplan voor 2022;  
  b. een begroting voor 2022 tot en met 2024, inclusief een specifieke begroting voor 2022;
  c. het curriculum vitae (cv) van de Jong Leren Eten-makelaar(s).

Waar bestaat de subsidie uit?

De subsidie bestaat uit twee delen:

 1. loonkosten of de kosten voor inhuur van een JLE-makelaar;
 2. kosten die u moet betalen aan derden voor de uitvoering van de activiteiten binnen het programma. Hierbij kunt u denken aan kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, verspreiding van informatie (bijvoorbeeld via een website) of het verhogen van de kwaliteit van educatiematerialen.

Aanvragen

De subsidieregeling Jong Leren Eten is gesloten. U kon subsidie aanvragen van 3 januari 2022 09:00 uur tot en met 28 januari 2022 17:00 uur.

Hieronder vindt u informatie over het aanvraagproces en de bijlagen die u mee moest sturen.

U kon een aanvraag doen voor één type makelaar of voor beide typen makelaars (groen en wit) binnen een provincie. Het maximale subsidiebudget per provincie is € 495.000 in totaal voor alle makelaars die actief zijn in deze provincie. Per provincie verstrekken wij maximaal 3 subsidies.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag voegde u het volgende toe in het aanvraagformulier:

 • een werkplan voor 2022 tot en met 2024, inclusief een jaarplan voor 2022;  
 • een begroting voor 2022 tot en met 2024, inclusief een specifieke begroting voor 2022;
 • het curriculum vitae (cv) van de Jong Leren Eten-makelaar(s).

Werkplan

U voegde een werkplan toe voor 2022 tot en met 2024, met daarin tenminste:

 • de geplande activiteiten voor 2022-2024;
 • motivatie hoe deze activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Programma Jong Leren Eten 2022-2024;
 • een gedetailleerder jaarplan voor 2022;
 • motivatie hoe de geplande activiteiten van de JLE-makelaar bijdragen aan de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen;
 • inzicht in de samenwerking tussen de verschillende makelaars op provinciaal en op landelijk niveau;
 • de kansen en mogelijke risico’s door samenwerking met de verschillende partijen (als u activiteiten uitvoert voor kinderopvangcentra of onderwijsinstellingen). U kunt bijvoorbeeld een SWOT-analyse toevoegen aan uw werkplan.

Zijn er meerdere JLE-makelaars actief in een provincie? Dan adviseren wij de werkplannen met elkaar af te stemmen, zodat deze op elkaar aansluiten. Diende u een aanvraag in voor beide typen makelaars binnen een provincie? Dan volstond een gecombineerd werkplan voor beide makelaars.

Begroting

U voegde een begroting voor 2022 tot en met 2024 toe, met daarin tenminste:

 • een gedetailleerde begroting van de uren en het werkbudget voor 2022;
 • de budgetverdeling over de verschillende jaren;
 • een specificatie van de uren van de JLE-makelaar;
 • een specificatie van het werkbudget.

Diende u een aanvraag in voor beide typen makelaars binnen een provincie? Dan is het verplicht een aparte begroting voor de groene en de witte makelaar aan te leveren.

Curriculum vitae

Uit het curriculum blijkt dat een makelaar beschikt over:

 • kennis over de invloed van gezonde voeding op gezondheid (als het om een witte JLE-makelaar gaat);
 • kennis over duurzame voeding (als het om een groene JLE-makelaar gaat);
 • een netwerk op het gebied van voedingseducatie;
 • kennis over en inzicht in de mogelijke interventies voor voedingseducatie, de door Jong Leren Eten opgebouwde interventies en de wijze waarop deze in te zetten in de eigen provincie;
 • aantoonbaar minimaal hbo werk- en denkniveau en  competenties.

Diende u een aanvraag in voor beide typen makelaars binnen een provincie? Dan leverde u het curriculum vitae van de groene en de witte makelaar aan.

Heeft u vragen over de bijlages die u moest meesturen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Na uw aanvraag

Komt het aanvraagbudget voor een provincie in totaal boven de € 495.000? Dan vindt er een rankschikking (volgorde) plaats. Dit houdt in dat een onafhankelijke adviescommissie de aanvragen rangschikt op basis van de beoordeling van 3 onderdelen.

Een aanvraag komt eerder in aanmerking voor subsidie dan een andere aanvraag als:

 • het werkplan meer bijdraagt aan de doelen van het Programma Jong Leren Eten 2022-2024;
 • de kwaliteit van het werkplan en de begroting hoger is;
 • de makelaar meer beschikt over een relevant netwerk, kennis en ervaring voor het Programma Jong Leren Eten 2022-2024.

Op deze 3 onderdelen kennen wij elk 1 tot 10 punten toe aan een aanvraag. Wanneer een aanvraag in totaal minder scoort dan 15 punten, volgt een afwijzing.

Binnen 13 weken na uw aanvraag ontvangt u ons besluit. Heeft u een subsidietoezegging ontvangen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot. U start het project binnen een maand na de toezegging. Als aanvrager staat u garant voor de kwaliteit en inzet van de JLE-makelaar.

Tijdens de uitvoering van uw project vragen wij u een aantal zaken aan te leveren.

Jaarplan en begroting 2023/2024

 • Vanaf 1 september 2022 tot uiterlijk 1 november 2022 levert u een gedetailleerd jaarplan en een begroting aan voor 2023;
 • Vanaf 1 september 2023 tot uiterlijk 1 november 2023 levert u een gedetailleerd jaarplan en een begroting aan voor 2024;
 • Is er sprake van loonkosten? In de begrotingen geeft u aan hoe het uurtarief is bepaald. Er zijn drie manieren om de loonkosten te berekenen: loonkosten plus vaste-opslag-systematiek, vaste-uurtarief-systematiek of integrale kostensystematiek (IKS). Meer informatie hierover vindt u in de subsidiespelregels.

Jaarrapportages 2022/2023

 • Vanaf 1 januari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 levert u een jaarrapportage aan over 2022;
 • Vanaf 1 januari 2024 tot uiterlijk 1 april 2024 levert u een jaarrapportage aan over 2023.

Vaststelling

Bij de vaststelling van uw subsidie levert u de volgende documenten aan:

 • de jaarrapportage over 2024;
 • een eindverslag over de uitvoering en resultaten van de activiteiten over het gehele project;
 • een financiële verantwoording over het gehele project.

Heeft u andere inkomsten (bijvoorbeeld subsidies) ontvangen om de activiteiten te financieren? Dan meld u dit ook bij ons.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen geeft u aan ons door via een wijzigingsverzoek. Wijken de subsidiabele kosten meer dan 25% af? Dan geeft u dit aan ons door. Ook wanneer u de activiteiten niet, niet helemaal of niet op tijd kunt uitvoeren, geeft u dit aan ons door.

Alle bovengenoemde acties kunt u doorgeven bij het beheren van uw aanvraag.

Vragen over Jong Leren Eten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?