Open voor aanvragen

Lbv en Lbv-plus: uw rol als gemeente

Gepubliceerd op:
21 mei 2024

Als gemeente heeft u een belangrijke rol in de regelingen van de aanpak piekbelasting. Bijvoorbeeld de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus.

Deze pagina is voor medewerkers van gemeenten. Bent u veehouder en wilt u de Lbv-plus aanvragen? Ga dan naar Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

Uw rol bij de Lbv en Lbv-plus

Komt er een aanvraag voor de Lbv of Lbv-plus uit uw gemeente binnen? Dan laten wij u dit weten. U krijgt ook bericht van ons als we een beslissing naar de veehouder hebben gestuurd. Krijgt een veehouder een positieve beslissing? Hij heeft u nodig bij de stappen die daarna volgen:

  • U trekt een vergunning in of wijzigt deze als de veehouder hierom vraagt. Houd er rekening mee dat de veehouder niet langer landbouwhuisdieren mag houden op de locatie. En de nieuwe activiteiten die de veehouder uitvoert op de locatie, mogen niet voor te veel stikstofneerslag zorgen. De uitstoot mag maximaal 15% zijn van de stikstofuitstoot uit de vergunning die gold voor de veehouderij.
  • Neem de vraag om het bestemmingsplan te wijzigen zo snel mogelijk in behandeling. Voor de Lbv en Lbv-plus mag de locatie niet langer gebruikt worden voor het houden van landbouwhuisdieren.
  • De veehouder doet een sloopmelding. U voert de acties uit die nodig zijn bij het slopen van de productiecapaciteit.
  • Vraagt de veehouder een vaststelling van de subsidie aan? Dan vragen wij u om aan ons te bevestigen dat de sloop heeft plaatsgevonden. 

Handreiking voor gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking gemaakt. Daarin leest u alles wat u moet doen voor de Lbv en Lbv-plus. En welke hulp u hierbij kunt krijgen. U vindt de handreiking op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Veehouders op weg helpen

Zijn er veehouders in uw regio dicht bij een overbelast Natura 2000-gebied? En denken ze na over de toekomst van hun bedrijf? Deze ondernemers staan voor een moeilijke keuze. Hierbij kunt u hen als gemeente op weg helpen. Denk bijvoorbeeld hieraan:

Feiten en cijfers

Bent u benieuwd hoeveel aanvragen er in uw regio zijn gedaan en uit welke soort veehouderij? U vindt deze informatie op Lbv en Lbv-plus actueel. We werken de cijfers elke week bij.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?