Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Aanvragen subsidie MOOI

Gepubliceerd op:
2 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024

Wilt u de subsidie MOOI aanvragen? Dan is vooraanmelding van uw plan en de voorgestelde samenwerking verplicht. Volg de stappen om uw vooraanmelding voor te bereiden en in te dienen. En bekijk wat er na uw vooraanmelding gebeurt. 

Zonder vooraanmelding kunt u deze subsidie niet aanvragen. De vooraanmelding moest u uiterlijk op 18 april 2024 bij ons hebben ingeleverd. 

Uw aanvraag voorbereiden

U doet uw aanvraag via ons digitale aanvraagportaal. Verzamel al zoveel mogelijk de nodige gegevens voordat u de vooraanmelding indient.

Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Op ons digitale aanvraagportaal voegt u de bijlagen hieronder toe bij uw aanvraag. 

Na uw vooraanmelding

In de verplichte voorronde toetsen we of uw plan aansluit op de voorwaarden van de MOOI. Wij beoordelen uw vooraanmelding samen met een onafhankelijke adviescommissie. We geven u advies over het plan en de samenwerking die u voorstelt. Soortgelijke projecten brengen we met elkaar in contact. De Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie helpen u daarbij. U verwerkt de adviezen daarna in uw definitieve aanvraag samen met uw consortiumpartners.

Het advies op uw vooraanmelding is niet bindend. Ook bij een negatief advies mag u uw plan verbeteren en daarna een definitieve aanvraag indienen.

Na uw aanvraag

U doet uw definitieve aanvraag vanaf 4 juni 2024 09:00 uur tot 5 september 2024 17:00 uur. U krijgt van ons een brief waarin staat of wij uw subsidie goedkeuren (beschikking). Wanneer wij uw subsidieaanvraag goedkeuren, dient u op ons aanvraagportaal uw voortgangsrapportage en eventuele projectwijzigingen in. Ook vraagt u hier aan het eind van uw project vaststelling van uw subsidie aan. Met de knop 'Naar uw aanvraag' komt u op ons digitale aanvraagportaal.

Bijlagen

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie vanaf € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?