Open voor aanvragen

MIT Topsectoren Chemie, Biobased Economy en Energie

Gepubliceerd op:
9 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2022

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de chemische industrie of energiesector samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

Topsector Chemie als motor van de Nederlandse economie

De Topsector Chemie is een belangrijke motor en aanjager van de Nederlandse economie. Bedrijven in de Topsector Chemie ontwikkelen technologische producten en diensten die oplossingen voor maatschappelijke thema's economisch mogelijk maken. Ook is de chemie een belangrijke enabling technology voor oplossing van grote maatschappelijke uitdagingen. De thema’s en initiatieven in het programma van de topsector Chemie spelen een belangrijke rol in het grootste gedeelte van nieuwe missiegedreven Kennis en Innovatieagenda’s. Missie C (verduurzaming industrie) heeft een bijzondere voortrekkersrol van deel-KIA Energie. Ook is het trekker van de deel-KIA Circulaire Economie.

Topsector Energie staat voor grote uitdagingen

Voor het thema Energietransitie en Duurzaamheid staan we als maatschappij voor grote uitdagingen. Voor de komende 10 jaar en de periode daarna staan er erg ambitieuze doelen voor het verminderen van CO2-uitstoot. Ook geldt dit voor het verduurzamen als we kijken naar grondstoffen en onze natuurlijke omgeving. Innovaties zijn onmisbaar om deze ambities waar te maken zonder ons welvaartsniveau aan te tasten. De innovatie-uitdagingen worden beschreven in Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP's). Net zo belangrijk als de technologische innovaties zelf, is de inbedding van die innovaties in business cases en in opschaling. Daarnaast bepalen de inbedding in de gebouwde omgeving en de interactie met gebruikersgedrag voor een groot deel de slaagkans. Om die slaagkans te vergroten is naast technologisch onderzoek behoefte aan haalbaarheidsstudies en verkennende studies. Om de MMIP’s uit te voeren is samenwerking van verschillende vakgebieden nodig. Vernieuwers en uitdagers, zoals mkb’ers, starters, scale-ups en verschillende partijen uit de waardeketen die met elkaar samenwerken, spelen hierin een grote rol.

Hoe kan de MIT-regeling u helpen?

Voor chemie en biobased kunt u als mkb'er vooroplopen in de missies om de nieuwe duurzame technologie sneller op te schalen. Ook kunt u een voortrekkersrol vervullen in veel sleuteltechnologieën voor hoogstaande materialen, chemische technologie en fabricagetechnologie. Voor energie is het doel van de MIT-regeling de innovatiekracht van het mkb en ondernemerschap in deze sectoren te versterken en te ondersteunen. Daarmee ondersteunt de MIT-regeling de positionering van deze vernieuwende mkb’ers en starters in de samenwerkingsverbanden die de MMIP’s gaan uitvoeren.

Meer weten?

De thema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen vindt u inclusief een toelichting in of via de Staatscourant.

Vragen over MIT Chemie, Energie, Biobased?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?