Open voor aanvragen

MIT Topsector ICT

Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2022
Gepubliceerd op:
9 juni 2022

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de ICT en sleuteltechnologieën samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

De Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en innovatie door publieke en private partijen samen te brengen met focus op ICT-sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Hierbij bestrijkt de Topsector ICT het traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie.

Elke (top)sector kent zijn eigen ICT-uitdagingen én er zijn parallellen. De Topsector ICT zet deze om in kansen door samenwerking met alle topsectoren op dwarsdoorsnijdende thema’s.

ICT-innovatie

De ICT-sector groeit al tijden sneller dan gemiddeld en digitalisering is een belangrijke aanjager voor economische groei. ICT wordt dan ook steeds belangrijker voor de innovatiekracht van de Nederlandse economie. Digitale innovatie speelt bovendien een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld het betaalbaar houden van de zorg, onze veiligheid en de energietransitie. 

Communities, programma’s en initiatieven

In de Topsector ICT komen experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bijeen rondom de sleuteltechnologieën: Artificiële Intelligentie (AI), Big Data, Blockchain, Cybersecurity en Future Network Services. Als programma maken het opleiden van nieuw talent en het stimuleren van het innovatieve mkb en internationale samenwerkingen onderdeel uit van de aanpak. 

De Topsector ICT ontwikkelt voortdurend initiatieven om publiek-private samenwerkingen tot stand te brengen, bijvoorbeeld in Commit2Data, dcypher, de Dutch Blockchain Coalition en Nederlandse AI Coalitie. 

Bovendien signaleert de Topsector ICT tijdig nieuwe ontwikkelingen met langetermijn-impact op de ICT-gerelateerde concurrentiepositie van Nederland.

Bijdrage ICT aan Kennis- en Innovatieagenda’s

Topsector ICT levert onmisbare bijdragen aan alle Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) binnen de 6 thema’s van het missiegedreven Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020–2023. Dit gaat om de KIA’s binnen de 4 maatschappelijke thema’s Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid en zorg en Veiligheid, plus de KIA’s voor Sleuteltechnologieën en het Nederlandse Maatschappelijke Verdienvermogen.

Meer weten?

De thema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen, inclusief een toelichting, vindt u in of via de Staatscourant en op de website van de Topsector ICT.

Vragen over de MIT ICT?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?