Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MOOI: Elektriciteit - thema's

Gepubliceerd op:
11 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2022

Op deze pagina leest u meer over de innovatiethema's van MOOI: Elektriciteit.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal binnen één van de 4 thema's passen om subsidie te krijgen.

Innovatiethema 1

Innovaties als samenhangend onderdeel van windenergiegebieden op zee. Onder een windenergiegebied verstaan wij in ieder geval windturbines voor de productie van elektriciteit, het elektrische netwerk en een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast kan een windenergiegebied ook bestaan uit:

 • drijvende zonnepanelen voor de productie van elektriciteit;
 • elektriciteitsopslag;
 • installaties voor conversie van elektriciteit naar gas, gasleidingen;
 • gasopslag.

De waardeketen bestaat uit de installatie, de exploitatie en ontmanteling van het duurzame energiepark op zee.

Innovatiethema 2

Innovaties voor drijvende zonneparken op de Noordzee.

Een drijvend zonnepark bestaat uit een systeem voor de productie van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit. De oplossingen verlagen daarnaast de kosten voor verschillende randvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • het geschikt maken van de drijfinstallatie voor de weersinvloeden;
 • het verlengen van de systeemlevensduur;
 • een oplossing voor de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Innovatiethema 3

Innovaties als samenhangend onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductieparken op land of binnenwater.

Een hernieuwbaar elektriciteitsproductiepark bestaat uit een zonnestroomsysteem en/of meerdere windturbines. Dit is inclusief eventuele opslag en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast houdt u bij uw project rekening met de landschappelijke invulling van het park. U kijkt daarbij naar de onder-/tussengelegen ruimte en interactie met de omgeving.

De waardeketen bestaat niet alleen uit de installatie, de exploitatie en ontmanteling van het hernieuwbaar elektriciteitsproductiepark. Ook het (ecologisch) beheer van het land en binnenwater hoort daarbij.

Innovatiethema 4

Innovaties als samenhangend onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductie op grote daken of infrastructuur.

Hernieuwbare elektriciteitsproductie op grote daken bestaat uit het zonnestroomsysteem én een oplossing voor het verlagen van de kosten voor verschillende randvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • de vergroting van de draagdracht van daken;
 • aanvullende veiligheidseisen;
 • een oplossing voor de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Deze oplossingen dragen bij aan het meervoudig ruimtegebruik van de beschikbare ruimte in Nederland. De waardeketen bestaat niet alleen uit de installatie, de exploitatie en ontmanteling van het zonnestroomsysteem. Ook het onderhoud en beheer van het dak horen daarbij.

Hernieuwbare elektriciteitsproductie op infrastructuur bestaat uit het zonnestroomsysteem en oplossingen waarmee u de functie van de infrastructuur behoudt. Bijvoorbeeld geluidwerende werking van geluidswallen. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet regelt u. De waardeketen omvat:

 • de installatie;
 • de exploitatie en ontmanteling van het zonnestroomsysteem;
 • het onderhoud en beheer van de infrastructuur.

Specifieke kenmerken MOOI-project Elektriciteit

In innovatieprojecten binnen deze innovatiethema's moet in elk geval sprake zijn van:

 • Betaalbaarheid: verlaging van de opwekkings-, systeem-, en maatschappelijke kosten van de energieproductie;
 • Betrouwbaarheid: vergrote bedrijfszekerheid van een windenergiegebied en de flexibiliteit en inpasbaarheid van de hernieuwbare energie in het energiesysteem;
 • Meervoudig ruimtegebruik (bij innovatiethema 3): gefaciliteerd medegebruik, zoals duurzame voedselproductie en recreatie, zodat de beschikbare ruimte in Nederland optimaal wordt benut.
 • Behoud van functionaliteit (bij innovatiethema 4): garantie van constructieve veiligheid, voorkomen van weerspiegelingen en behoud van andere veiligheidsaspecten van de infrastructuur, zoals vluchtwegen.

Daarnaast moet u in de aanvraag ten minste aandacht geven aan elk van de volgende aspecten. Uw innovatieproject scoort onder andere hoger als deze ook actief bijdraagt aan:

 • vermindering milieudruk en efficiënter gebruik van grondstoffen: op het niveau van individuele materialen en de volledige oplossing vergeleken met standaard alternatieven;
 • veiligheid: u versterkt de fysieke veiligheid en cybersecurity;
 • beschermen en/of bevorderen van ecologie (bij innovatiethema 1, 2 en 3): het ecosysteem, de biodiversiteit en de kwaliteit van natuur en omgeving;
 • faciliteren van meervoudig ruimtegebruik (bij innovatiethema 1 en 2): u faciliteert het medegebruik binnen en rondom de duurzame opwekinstallaties. De beschikbare ruimte in Nederland gebruiken we daarmee optimaal.

Wilt u meer informatie over de gewenste ontwikkel- en onderzoekrichtingen? Of de rangschikkingscriteria? U vindt deze in de 'Handleiding MOOI 2022' (volgt) en in de bijlagetekst van de Staatscourant-publicatie.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?